Odmowa wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego

Odmowa wypłaty odszkodowania - jakie możliwości ma poszkodowany?

Wielu kierowców po wypadku czeka na wypłatę należnego im odszkodowania. Po otrzymaniu zgłoszenia o powstałej szkodzie ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których poszkodowany nie otrzymuje żadnych pieniędzy, a jedynie decyzję odmowną i to znacznie po terminie.

Reklamacja w razie wypłaty odszkodowania

Pojawia się wtedy pytanie, czy decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego jest poparta właściwymi dowodami. Oraz czy w związku z tym droga do uzyskania odszkodowania jest już zamknięta? Otóż nie, poszkodowany ma kilka możliwości w związku z wydaną decyzją ubezpieczyciela.

Gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, jedną z form jest reklamacja, czyli złożenie odpowiedniego pisma do firmy ubezpieczeniowej. Odwołanie jest najprostszą formą, ale również najmniej skuteczną, ponieważ podlega ono rozpatrzeniu tylko przez ubezpieczyciela.

Często więc osoba poszkodowana już na starcie musi się liczyć z tym, że nie zostanie ona rozpatrzona według jego oczekiwań.

Warto pamiętać, że na jej rozpatrzenie ubezpieczyciel ma 30 dni. Mogą jednak wystąpić sytuacje, gdy czas ten znacznie się wydłuży, np. nie zostaną skompletowane wszystkie niezbędne dokumenty, a sama sprawa jest skomplikowana, by rozwiązać ją w ciągu 30 dni.

Na rozpatrzenie reklamacji takich szkód ustawa przewiduje 60 dni, przy czym towarzystwo ubezpieczeniowe musi poinformować poszkodowanego o przyczynach opóźnienia, które może być ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli nastąpi przekroczenie powyższych terminów, będzie to oznaczać, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść poszkodowanego i otrzyma on kwotę, której żądał w odwołaniu.

Przeczytaj również: ,,Dopłaty do odszkodowań ważne pytania (i pomocne odpowiedzi)".

Skarga do Rzecznika Finansowego w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania

Jednym ze sposobów dochodzenia należnej wypłaty odszkodowania jest złożenie odpowiedniego pisma do Rzecznika Finansowego. Czym zajmuje się Rzecznik? Do jego zadań należy przede wszystkim podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów instytucji finansowych oraz rozpatrywanie indywidualnych spraw do niego kierowanych.

Jednak czy odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń powoduje jakąś zmianę? Tak, ponieważ ma on obowiązek wyjaśnić, czy w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania jest zasadna i czy nie doszło do naruszenia prawa, tutaj znajdziesz szczegóły: Odmowa wypłaty odszkodowania odwołanie wzór.
Rzecznik może również nakładać kary finansowe instytucjom, które nie zastosowały się do jego poleceń.

Jednak nie zawsze interwencja Rzecznika przynosi zamierzony efekt, ponieważ jego opinia nie jest wiążąca dla ubezpieczyciela. Rzecznik Finansowy może podjąć kolejne kroki dopiero wtedy, gdy wszystkie działania drogi odwoławczej zostaną wyczerpane.

Dlatego w pierwszej kolejności trzeba napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela możesz znaleźć tutaj. Jeśli nie przyniesie ono oczekiwanego skutku, wtedy można się zgłosić do RF.

Odmowa wypłaty odszkodowania - rozwiązanie polubowne, czyli o mediacji

Jeśli osobie poszkodowanej zostanie odmówiona wypłata odszkodowania, można rozważyć opcje polubowne, jakimi jest skierowanie sprawy do sądu mediacyjnego, czy skierowanie sprawy do mediacji. Należy zaznaczyć, że instytucje te wciąż starają się w sposób pojednawczy załagodzić sytuację pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpieczycielem.

Poszukiwanie rozwiązania odbywa się na drodze negocjacji, a nie realnego sporu. Takie sprawy zazwyczaj kończą się zawarciem ugody z ubezpieczycielem, dlatego lepiej być ostrożnym w podejmowaniu takich działań.

Duża część osób zostaje przekonana właśnie stosunkowo szybką wypłatą należnych środków. Nie można zapomnieć, że treść ugody i zawarta w niej kwota może być niższa, niż ta, która się poszkodowanemu faktycznie należała. Ugoda przekreśla wypłatę dalszych roszczeń i staranie się o dopłatę do odszkodowania.

Niech sąd rozstrzygnie, czyli sprawa na wokandzie

Ostatnią z możliwości, jakie ma osoba poszkodowana jest wystąpienie z powództwem do sądu. Z zakładem ubezpieczeń poszkodowanego wiąże umowa, dlatego sposób jej wykonania przez strony może podlegać ocenie jedynie przez sądy powszechne.

Wystąpienie z wnioskiem do sądu często jest ostatecznym rozwiązaniem, na jaki decyduje się osoba poszkodowana.

Trzeba pamiętać o tym, że gdy nie ma możliwości dojść do porozumienia z ubezpieczycielem, osoba poszkodowana nie ma zbyt wielu możliwości. Zakład ubezpieczeń bardzo często nie uznaje swojej odpowiedzialności i kwestionuje przebieg zdarzenia, czy udział innych osób, które brały udział w zdarzeniu, ponieważ jest to najczęściej jedyna droga, jaką ubezpieczyciel może wybrać.

Odmowa wypłaty dla poszkodowanego nie dla każdegoźródło: materiały własne redakcji

Pomoc kancelarii odszkodowawczej

Rosnąca popularność kancelarii odszkodowawczych sprawia, że coraz większa liczba osób poszkodowanych chce przekazać swoją sprawę specjalistom, którzy mają więcej potencjalnych dróg działania.

Prawnik na podstawie zgromadzonych dokumentów będzie mógł opracować najkorzystniejszą ścieżkę działania dla osoby poszkodowanej. Należy jednak pamiętać, żeby nie zwlekać zbyt długo ze swoim zgłoszeniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poszkodowany ma 3 lata na przekazanie swojej sprawy kancelarii odszkodowawczej.

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania może być ona spowodowana innymi czynnikami, które są powiązane z zachowaniem kierowcy na drodze.

Z pewnością odszkodowanie po wypadku nie zostanie wypłacone kierowcy, który spowodował wypadek, będąc pod wpływem alkoholu. Jazda po “kilku głębszych” stanowi duże zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu i skutecznie odcina drogę do uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe są pod względem bardzo restrykcyjne i nie wypłacają pijanym kierowcom żadnych odszkodowań. Dotyczy to również substancji psychotropowych i środków odurzających.

Natomiast świadczenie przysługuje wszystkim osobom poszkodowanym przez pijanego kierowcę z jego OC, niezależnie od tego, czy byli trzeźwi, czy nie.

Co kierowca wiedzieć musi w sprawie wypłaty odszkodowania?

W ostatnich latach wzrasta świadoma pomoc osobom poszkodowanym wypadku. Coraz więcej osób ma coraz większą wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Warto wiedzieć, że nieudzielenie pomocy osobom poszkodowanym i ucieczka z miejsca wypadku również są karane.

Nie tylko przez policję, także przez ubezpieczyciela. Osobom poszkodowanym zostanie wtedy wypłacone odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli orzeczona zostanie wina kierowcy, wtedy będzie on musiał zwrócić sumę, jaka została przeznaczona na pokrycie strat osób, które ucierpiały w wypadku.

Bezpieczeństwo jest ważne i każdy z podróżujących musi pamiętać o zapięciu pasów bezpieczeństwa. Ma to znaczenie przy wypłacie odszkodowania.

Niestety, ten obowiązek jest często bagatelizowany zarówno przez kierowców, jak i pasażerów, a może się to przyczynić się do ograniczenia wypłaty odszkodowania nawet do 50%. Nieuwaga i roztargnienie mogą skutecznie pozbawić poszkodowanego szansy na wypłatę wysokiego odszkodowania.

Ponieważ ubezpieczyciele biorą pod uwagę również przyczynienie, czyli to, w jaki sposób zachowanie poszkodowanego wpłynęło na wypadek i jego dalszy przebieg.

Można do tego zaliczyć:

  • brak lub złe oświetlenie kierowanego pojazdu,
  • ciemne ubranie i brak odblasków pieszego poza terenem zabudowanym,
  • przekroczenie dozwolonej prędkości
  • jazda z nietrzeźwym kierowcą

Kierowca musi przede wszystkim zadbać o ważność swojej polisy OC, wtedy będzie miał pewność, że jeśli spowoduje wypadek, to naprawa wszystkich kosztów zostanie z niej potrącona. Nie warto ryzykować i dopłacać z własnej kieszeni.

Jeśli interesuje Cię temat odszkodowania za ubytek wartości rynkowej pojazdu, koniecznie przeczytaj artykuł: ,,Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?".

Średnia ocena: 4.80

Czytaj także

PorownajSzkode - Odszkodowania z OC

Odszkodowania z OC - najważniejsze informacje, problemy i rozwiązania

Zgłoszenie likwidacji szkody i wpłata odszkodowania. Tak właśnie powinno wyglądać dochodzenie odszkodowania z OC. Czy tak jest w istocie? Na jakie problemy najczęściej natrafiają poszkodowani?

PorownajSzkode - Odszkodowania powypadkowe.

Odszkodowania powypadkowe. Jakie świadczenia za szkody osobowe?

Większość kojarzy OC jedynie z odszkodowaniem za szkodę majątkową. Tymczasem można także uzyskać odszkodowania powypadkowe za szkody osobowe. Jak się o nie starać?

PorownajSzkode - 6 Problemów, jakie może sprawiać prawnik (I jak ich uniknąć)

6 Problemów, jakie może sprawiać prawnik (I jak ich uniknąć)

Czy jednak sam fakt ukończenia studiów prawniczych i odpowiednie uprawnienia sprawiają, że prawnik jest osobą kompetentną i zajmie się Twoją sprawą we właściwy sposób?

PorownajSzkode - Dyspozycja wypłaty odszkodowania – co to i jak ją sporządzić?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania – co to i jak ją sporządzić?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania to bardzo ważny dokument w procesie dochodzenia odszkodowań. Dowiedz się, jak go sporządzić.

PorownajSzkode - Prędkości na drogach – jakie dopuszcza prawo i jakie są kary?

Prędkości na drogach – jakie dopuszcza prawo i jakie są kary?

Prędkości na drogach w Polsce są ograniczone konkretnymi przepisami. Każdy rodzaj dróg ma swoją specyficzną dopuszczalną prędkość.

PorownajSzkode - Jakie ciśnienie w oponach samochodowych jest prawidłowe?

Jakie ciśnienie w oponach samochodowych jest prawidłowe?

Prawidłowe ciśnienie w oponach to czynnik wpływający na bezpieczeństwo oraz ekonomiczność jazdy. Ile powinno wynosić?

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »