oświadczenie sprawcy szkody - co trzeba wiedzieć?

Oświadczenie sprawcy szkody. Co musisz wiedzieć, by uniknąć problemów?

Bardzo często zdarza się, że uszkodzenia ograniczają się do rys na zderzaku lub lekkiego wgniecenia w drzwiach. W takiej sytuacji zwykle nie ma wątpliwości, kto zawinił, a i sprawca chętnie współpracuje. Czy w takiej sytuacji konieczne jest wezwanie policji?

Nie, policja nie jest konieczna przy niewielkich kolizjach. Ubezpieczyciel potrzebuje jednak dokumentu, który zawiera dane zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego. Konieczne jest także potwierdzenie okoliczności zdarzenia. W takim przypadku przydaje się oświadczenie sprawcy szkody.

Jest to dokument, który całkowicie wystarcza ubezpieczycielowi do likwidacji szkody. A to dlatego, że znajdują się tam wszystkie ważne dane oraz okoliczności wypadku. Jest także wyraźne wskazany sprawca wypadku. Warto jednak wiedzieć, kiedy dokładnie można spisać oświadczenie, oraz co powinno się w nim znajdować.

Warto pamiętać, że odszkodowanie może być wypłacone z uwzględnieniem VAT lub bez tego podatku. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców, który nie zawsze odliczają VAT. Muszą oni w trakcie likwidacji szkody dopełnić dodatkową formalność i przesłać oświadczenie właściciela przedmiotu szkody o odliczeniu podatku VAT. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zajrzyj na stronę Oświadczenie właściciela przedmiotu szkody o odliczeniu podatku VAT, gdzie znajdziesz takżę niezbędne dokumenty do pobrania.

Kiedy można spisać oświadczenie sprawcy szkody?

Sprawca i poszkodowany mogą spisać oświadczenie, gdy okoliczności kolizji są jasne, a sprawca przyznaje się do winy. Dzieje się tak najczęściej przy drobnych stłuczkach, w których nikt nie ucierpiał.

Nie zawsze jednak spisanie oświadczenia jest możliwe. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy konieczna jest interwencja policji, czyli gdy:

 • sprawca nie przyznaje się do winy
 • w wypadku są ranni
 • szkody są bardzo duże i trudne do oszacowania
 • sprawca jest nietrzeźwy

W każdym przypadku, w którym okoliczności wypadku są niejasne lub podejrzewasz, że sprawca popełnił przestępstwo — powinieneś wezwać policję. Funkcjonariusze ustalą, co się stało i kto spowodował wypadek. W razie konieczności skierują też wniosek do prokuratury — w przypadku, gdy sprawca zagrożony jest karą więzienia.

Jak napisać oświadczenie sprawcy szkody?

oświadczenie sprawcy o kolizji drogowej

W oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej powinny znaleźć się dane sprawcy i poszkodowanego, czyli:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • pesel
 • seria i numer dowodu
 • prawo jazdy - seria, numer i kategoria
 • numer telefonu

Należy także podać dane samochodów biorących udział w kolizji, czyli:

 • model
 • marka
 • numery rejestracyjne

W oświadczeniu znajduje się także rys sytuacyjny. Dzięki niemu sprawca i poszkodowany mogą wskazać, gdzie znajdowały się samochody podczas kolizji i jak przebiegało zdarzenie.

Należy także zaznaczyć, do jakich uszkodzeń doszło i w których miejscach. Dokładne opisanie szkód jest bardzo ważne. Dzięki temu ubezpieczyciel będzie mógł wykazać, że szkody w samochodzie sprawcy i poszkodowanego są kompatybilne. Wówczas ubezpieczyciel z całą pewnością będzie mógł wskazać, kto jest sprawcą i tym samym przyjąć odpowiedzialność.

Należy także podać okoliczności wypadku, czyli:

 • przyczynę
 • miejsce wypadku
 • datę i godzinę zdarzenia
 • opis ruchu samochodów

Dokument powinien być podpisany zarówno przez poszkodowanego, jak i sprawcę. Warto wozić przy sobie formularz oświadczenia. Jego forma ułatwi wypełnienie dokumentu po kolizji. Żaden jednak ubezpieczyciel nie wymaga wydrukowanej wersji. Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej może zostać spisane długopisem na zwykłej kartce. Wzór dokumentu możesz znaleźć tutaj: Oświadczenie sprawcy szkody wzór.

Sprawdź również, informacje na temat świadczeń za szkody osobowe: ,,Odszkodowanie powypadkowe. Jakie świadczenia za szkody osobowe?".

Jak sprawdzić, czy sprawca ma polisę?

W oświadczeniu sprawca musi podać numer swojej polisy. Skąd jednak możesz wiedzieć, czy jest to prawdziwy lub aktualny numer? Obecnie kierowcy nie mają obowiązku wozić ze sobą pokwitowania zapłaty za ubezpieczenie. Do sprawdzenia wystarczy jedynie smartfon z dostępem do internetu.

Wystarczy, że wejdziesz na stronę UFG i wpiszesz jedynie numer rejestracyjny. W odpowiedzi uzyskasz:

 • informację, czy sprawca jest ubezpieczony
 • numer polisy sprawcy
 • nazwę i adres zakładu ubezpieczeniowego

Wszystkie te informacje wystarczą do prawidłowego spisania oświadczenia.

Co w przypadku, gdy sprawca nie posiada ważnej polisy OC? Tutaj pozostaje tylko wezwać policję. Jeżeli szkody w samochodzie są duże lub doszło do poważnych obrażeń, odszkodowanie wypłaci UFG. W przypadku mniejszych szkód sprawca będzie musiał pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni.

Czy ubezpieczyciel może podważyć oświadczenie sprawcy szkody?

W niektórych przypadkach zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe podważa spisane oświadczenie. Wskazuje wówczas, że do zderzenia nie mogło dojść w takich okolicznościach. Ubezpieczyciel w takim wypadku może także złożyć zawiadomienie o przestępstwie, a sprawą zajmuje się prokuratura.

Aby uniknąć takiej sytuacji warto zadbać o jak najdokładniejszą dokumentację zdarzenia. Do oświadczenia sprawcy szkody powinny być dołączone zdjęcia uszkodzeń obu pojazdów, a także całego miejsca zdarzenia. Dobrze jest także przesłać dodatkowe materiały jak zeznania świadków, czy zapis z okolicznego monitoringu. Wówczas ubezpieczyciel nie będzie miał podstaw do podważenia oświadczenia.

Podważyć oświadczenie może nie tylko zakład ubezpieczeń, ale także… sam sprawca.

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel analizuje nadesłaną dokumentację — w tym oświadczenie kierowcy, który spowodował kolizję. Kontaktuje się z nim także i pyta, czy potwierdza on okoliczności zdarzenia.

W tym momencie sprawca potwierdza okoliczności zdarzenia, następuje likwidacja szkody i wypłata odszkodowania. Niekiedy jednak zdarza się, że sprawca wycofuje swoje oświadczenie i nie potwierdza okoliczności zdarzenia. Kierowcy najczęściej wskazują, że byli w szoku lub zostali zmuszeni do podpisania oświadczenia.

W takiej sytuacji wypłata odszkodowania jest zawieszona. Ubezpieczyciel musi sam ustalić wszystkie fakty. Robi to na podstawie:

 • oględzin szkód
 • zeznań obu kierowców

Zakład ubezpieczeń może opierać się także na zeznaniach świadków lub zapisach monitoringu. W takim przypadku każdy dodatkowy dowód będzie przydatny.

Na co trzeba uważać przed podpisaniem oświadczenia sprawcy szkody?

Przed podpisaniem warto dokładnie przeczytać oświadczenie. Sprawca kolizji może wprowadzić Cię w błąd i podać niewłaściwe dane, zmienić okoliczności zdarzenia lub wręcz opisać się jako poszkodowany. Nie podpisuj też pustego oświadczenia, nawet w przypadku, gdy bardzo Ci się spieszy.

Bardzo rzadko, ale zdarzają się również oszustwa ubezpieczeniowe. Niektórzy kierowcy wymuszają stłuczki i nakłaniają drugiego kierowcę — często niedoświadczonego — do podpisania oświadczenia jako sprawca.

Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wezwać policję. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemności.

Podsumowanie

Poszkodowany nie musi wzywać policji na miejsce kolizji. Wystarczy jedynie spisać stosowne oświadczenie, które dla ubezpieczyciela jest wystarczającym dokumentem. Oświadczenie powinno jednak być jak najbardziej szczegółowe. Warto także dołączyć dodatkowe dowody jak choćby relacje świadków. Wówczas ubezpieczyciel nie będzie miał wątpliwości i wypłaci stosowne odszkodowanie z oc sprawcy.

W razie wątpliwości zawsze możesz wezwać policję na miejsce kolizji drogowej. Jeżeli jednak jakieś problemy wystąpią już podczas likwidacji szkody, warto skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, która pomoże w uzyskaniu odszkodowania.

Przeczytaj również: ,,Szkoda całkowita - co dokładnie możesz uzyskać gdy miała miejsce?".

Średnia ocena: 4.19

Czytaj także

PorownajSzkode - Odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu

Odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu. Co trzeba wiedzieć?

Nawet dobrze skonstruowane odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu nie daje gwarancji uzyskania odszkodowania. Paradoksalnie, komisja lekarska przy odszkodowaniu za obrażenia nie jest obowiązkowa. A ubezpieczyciel nie ma prawnego obowiązku przychylić się do wniosku poszkodowanego.

PorownajSzkode - Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku

Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku, to warto wiedzieć

Większość poszkodowanych kierowców zastanawia się jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku. Istnieje dla niego kilka rozwiązań, które może wykorzystać bez strat finansowych. Oprócz tego przysługują mu inne świadczenia, które pomogą mu wrócić do zdrowia.

PorownajSzkode - Wycena szkody samochodu kalkulator

Wycena szkody samochodu kalkulator. Jak działa i kto z niego korzysta?

Wielu poszkodowanych po uzyskaniu odszkodowania ma poważne wątpliwości. Czy otrzymali odszkodowanie we właściwej wysokości? Jeżeli masz wątpliwości, czy wycena szkody samochodu jest właściwa, kalkulator byłby bardzo pomocny. Czy jednak jest on dostępny dla poszkodowanych?

PorownajSzkode - Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przy szkodzie osobowej i rzeczowej

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przy szkodzie osobowej i rzeczowej

Gdy ma miejsce wypadek komunikacyjny, osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z oc sprawcy tego zdarzenia. Poszkodowany może starać się zarówno o rekompensatę, która pokryje koszty osobowe oraz rzeczowe. Termin na złożenie odpowiednich dokumentów wynosi aż 3 lata.

PorownajSzkode - Gefion zgłoszenie szkody - Na co musisz zwrócić uwagę?

Gefion zgłoszenie szkody - Na co musisz zwrócić uwagę?

Jak w Gefion Insurance wygląda zgłoszenie szkody? Na co szczególną uwagę powinni zwracać poszkodowani. Dowiedz się, jak wygląda likwidacja szkody i co robić, gdy pojawią się problemy.

PorownajSzkode - 6 Problemów, jakie może sprawiać prawnik (I jak ich uniknąć)

6 Problemów, jakie może sprawiać prawnik (I jak ich uniknąć)

Czy jednak sam fakt ukończenia studiów prawniczych i odpowiednie uprawnienia sprawiają, że prawnik jest osobą kompetentną i zajmie się Twoją sprawą we właściwy sposób?

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »