Polityka prywatności ps.org.pl

§ I. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Helpfind Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 622-276-35-69, Regon 301735830, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405. Administrator danych osobowych jest równocześnie operatorem serwisu ps.org.pl.

2. Cele przetwarzania danych

Administrator przetwarzania dane osobowe, aby w sposób prawidłowy zrealizować umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych, które ma na celu wykonanie wyżej wymienionej umowy ma podstawę prawną w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w art. 6 ust. 1 okt. b oraz f. Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem w zależności od rodzaju podanych danych: telefonicznie bądź e-mailowo.

4. Kontakt z Administratorem danych

Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected], poczty tradycyjnej na adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski bądź telefonicznie 616 350 050.

5. Rodzaj danych oraz ich źródło

Gromadzi się tylko i wyłącznie te dane, bez których nie jest możliwe należyte świadczenie usług. Zebrane dane powierza się Konsultantowi Call Center, aby zaprezentował usługę porównania ofert przedstawionych w Serwisie.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe trafiają bezpośrednio do Administratora. Na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w chwili akceptacji Regulaminu przekazywane są partnerom Administratora, z którymi została zawarta umowa na powierzanie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane na żądanie podmiotów uprawnionych tj. policji, prokuraturze, sądowi itp. Dostęp do danych Użytkownika mogą mieć także podmioty realizujące dla Administratora usługi typu: usługi księgowe, usługi programistyczne, usługi kadrowo-płacowe itp.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane tylko przez niezbędny okres do należytego zrealizowania Usługi bądź do chwili rezygnacji z niej, rozwiązania umowy lub zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika na przetwarzanie danych.
Po upłynięciu tego okresu dane osobowe przechowywane są dla celów wymaganych przez przepisy polskiego prawa bądź w celach związanych z zabezpieczeniem roszczeń. Dane osobowe niezbędne do realizacji marketingu bezpośredniego są przetwarzane do chwili, gdy dany Użytkownik nie wycofa wyrażonej wcześniej zgody.

8. Przetwarzanie danych osobowych a prawa Użytkownika

Użytkownik ma dostęp do swoich danych w pełnym zakresie. Ma prawo zażądać od Administratora ich usunięcia, ograniczenia, sprostowania, przenoszenia a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Jeśli wcześniej Użytkownik zgodził się na otrzymywanie informacji handlowej, to także może ją w dowolnym czasie wycofać. Wówczas należy o tym zawiadomić wysyłając e-maila na [email protected] lub dzwoniąc pod numer 616 350 050. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora przekazania swoich danych w formacie, który daje możliwość maszynowego odczytu. Tak otrzymane dane Użytkownik ma prawo przekazać innemu Administratorowi. Wyjątkiem są te dane, które stanowią tajemnicę danego przedsiębiorstwa.

9. Prawo wniesienia skargi

Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który w Polsce jest organem nadzorczym ochrony danych osobowych.

10. Informacja o dobrowolności bądź obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, są one konieczne, aby oferowana usługa została zrealizowana w sposób należyty.

§ II. Informacje pozostałe

1. Rodzaje komunikacji oraz przetwarzanie danych w celu kontaktu

Administrator w zależności od podanych przez Użytkownika danych kontaktowych a także wyrażonych zgód ma prawo kontaktowania się z Użytkownikiem np. w sprawie dot. realizacji danej usługi, marketingu produktów i usług, pozyskaniem opinii, przesyłaniem informacji handlowych. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Użytkownika. Zgodę można w każdej chwili wycofać wysyłając pismo na adres: Helpfind Sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, mailowo na [email protected] lub za pośrednictwem infolinii na numer 616 350 050. Dane podane w celach kontaktowych są przetwarzane do chwili wycofania przez Użytkownika zgody. Administrator w niektórych sytuacjach, które regulują przepisy prawa może być zobowiązany do przetwarzania danych przez dany okres.

2. Zmiany w Polityce Prywatności

Wszystkie ewentualne zmiany w Polityce Prywatności są niezwłocznie publikowane w Serwisie.

3. Zamówienie rozmowy telefonicznej

Użytkownik ma możliwość zamówienia za pośrednictwem Serwisu rozmowy telefonicznej z Konsultantem Call Center. W Serwisie znajdują się także miejsca, za pomocą których Użytkownik może zostawić wiadomość. Zbierane w ten sposób dane są przetwarzanie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, który wyraził na to zgodę. Użytkownik ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Przekazanie danych, które zostały zgromadzone w wyniku przeprowadzonej rozmowy do innych podmiotów m.in. partnerów odbywa się zawsze po poinformowaniu o tym Użytkownika przez Konsultanta Call Center. Każdorazowo taka rozmowa jest nagrywana, a ma to miejsce z uwagi na troskę o jakość świadczonych usług oraz ochronę przed oszustwami czy roszczeniami. Okres przechowywania tych nagrań wynosi tyle, ile czas na kierowanie roszczeń związanych ze świadczeniem usług. Niektóre sytuacje mogą wymagać dłuższego przechowywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ III. Polityka Cookies

1. Ogólne wyjaśnienie

Serwis ps.org.pl stosuje pki cookies, aby ułatwić kwestie nawigacyjne Użytkownikom oraz w celu poprawnego funkcjonowania Serwisu. Cookies to pliki tekstowe. Teleinformatyczny system Usługodawcy zapisuje je w teleinformatycznym systemie Użytkownika. Celem tego jest głównie identyfikacja danego Użytkownika w Serwisie. Ponadto zbierane są ogólnikowe informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu. W plikach cookies nie znajdują się żadne informacje, które są związane z danymi osobowymi. Użytkownik ma prawo wyłączyć zapisywanie plików cookies poprzez zmienienie ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie ciasteczek może spowodować utrudnienia w korzystaniu z zasobów bądź usług Serwisu.

2. Cel wykorzystania ciasteczek

Serwis wykorzystuje ciasteczka w takich celach jak: analizowanie i prowadzenie statystyk pozwalających na zrozumienie jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz doskonalenie jego zawartości i struktur, optymalizacji internetowych stron, mierzenia skuteczności przeprowadzonych działań marketingowych itp.

3. Rodzaje plików cookies

Serwis ps.org.pl wykorzystuje pliki cookies stałe oraz sesyjne. Pliki stałe znajdują się na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik do chwili ich usunięcia ręcznego lub przez określony czas. Pliki sesyjne na urządzeniu Użytkownika zostają do chwili wyłączenia przeglądarki internetowej bądź opuszczenia witryny internetowej.
Za pośrednictwem ciasteczek Usługodawca zbiera dane o charakterze statystycznym i te które mogą posłużyć do poprawy komfortu w korzystaniu z Serwisu. Za pomocą plików cookies nie są dane, które identyfikują Użytkownika jako klienta lub daną osobę.

4. Odnośniki do innych stron

W serwisie ps.org.pl mogą zostać umieszczone odnośniki kierujące do innych witryn internetowych. Administrator nie odpowiada za obowiązujące na nich zasady związane z polityką prywatności.

5. Ustawienia w wyszukiwarkach

Użytkownik Serwisu może w swojej wyszukiwarce zmieniać ustawienia związane z prywatnością. Jest możliwość zmiany ustawień tak, aby pliki cookies były w sposób automatyczny blokowane bądź informacja o ich umieszczeniu w urządzeniu za każdym razem się pojawiała. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies można znaleźć w ustawieniach każdej internetowej przeglądarki. Linki do informacji do popularnych przeglądarek i urządzeń: