odwołanie od odszkodowania na prostych zasadach

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Poszkodowani kierowcy od kilku lat mają możliwość złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela w prostej formie reklamacji. Mimo to konieczna jest wiedza na temat tego, jak napisać odwołanie. Istotne są także terminy i inne formalności. Dzięki odpowiedniej wiedzy masz szansę na wyższe odszkodowanie.

Po przyznaniu odszkodowania kierowca powinien oddać samochód do warsztatu i zapłacić dokładnie taką kwotę, jaką otrzymał od ubezpieczyciela.

W praktyce nie zdarza się to często. Ubezpieczyciel wypłaca kwotę, która nie satysfakcjonuje oraz nie wystarcza na naprawę lub inne wydatki. Do najczęstszych problemów poszkodowanych należą:

 • zaniżone odszkodowanie
 • odmowa wypłaty odszkodowania
 • orzeczenie szkody całkowitej
 • kwestionowanie wydatków związanych z samochodem zastępczym

Jako poszkodowany możesz jednak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. W rzeczywistości jest to reklamacja i w takim właśnie trybie jest rozpatrywana. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa ma ściśle określone procedury i terminy. Składanie odwołania składa się też z kilku etapów.

Zanim napiszesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Zwróć uwagę na terminy

Przy reklamacji bardzo ważne są terminy. Zwróć uwagę, czy masz jeszcze czas. Funkcjonują 2 terminy według kodeksu cywilnego, po których szkoda się przedawnia:

 • 3 lata
 • 20 lat, jeżeli wypadek jest zakwalifikowany jako przestępstwo

Obie daty rozpoczynają się w dniu, w którym ubezpieczyciel wydaje decyzję. Po właściwym terminie następuje przedawnienie, które wyklucza jakiekolwiek możliwości dochodzenia świadczeń.

Sprawdź, czy nie istnieją przeszkody formalne

Istnieją 2 przypadki, w których masz zamkniętą drogę do wyższego odszkodowania.

Pierwszym z nich jest podpisanie ugody. To bardzo częsty zabieg w przypadku umowy ubezpieczenia, stosowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W zasadzie jest to umowa podpisywana pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem. W jej ramach poszkodowany otrzymuje ściśle określoną kwotę — zwykle jednak znacznie niższą niż właściwe odszkodowanie. Nie można jednak odwołać się od decyzji, ponieważ ugoda jest jednocześnie zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń.

Podobnie jest w przypadku, gdy odwołanie zostanie orzeczone w sądzie. Tutaj jednak nie możesz odwołać się do ubezpieczyciela, a jedynie złożyć apelację do sądu wyższej instancji.

Sprawdź decyzję wydaną przez ubezpieczyciela

Musisz się upewnić, czy stanowisko ubezpieczyciela jest ostateczne. W niektórych przypadkach bowiem po 30 dniach przyznawana przez ubezpieczyciela jest jedynie kwota bezsporna. Jest to kwota, którą ubezpieczyciel może wypłacić na podstawie posiadanych dotychczas ustalonych okoliczności lub posiadanych dokumentów. To oznacza, że ubezpieczyciel wciąż pracuje nad sprawą. Możliwe jest, że w ciągu 14 wypłaci dodatkowe pieniądze. Jeżeli to nie nastąpi — dopiero wtedy możesz składać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Żródło: https://helpfind.pl/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela kroki

Co warto wiedzieć gdy piszesz skargę?

Zastosuj odpowiednią formę

Z założenia odwołanie to pismo. Możesz je wysłać tradycyjną pocztą na adres siedziby głównej firmy ubezpieczeniowej.

Kto powinien być adresatem? Zwykle jest to podane w decyzji ubezpieczyciela. Może to być dział reklamacji lub opiekun szkody. Niektórzy ubezpieczyciele udostępniają także adres e-mail do obsługi reklamacji. W niektórych przypadkach istnieje również możliwość telefonicznego odwołania się.

Nie zapomnij o danych

Im dokładniejsze dane podasz, tym łatwiej odnajdzie Twoją sprawę. W Twoim piśmie powinny więc znajdować się:

 • Twoje imię i nazwisko
 • numer polisy sprawcy
 • numer szkody nadany przez opiekuna szkody
 • data wydania decyzji ubezpieczyciela

Określ, czego chcesz

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy napisać wedle wzoru. Zatem w jego pierwszej, mniej obszernej części powinieneś wyraźnie zaznaczyć, że nie zgadzasz się z wydaną decyzją. Powinieneś również zaznaczyć, o jaką kwotę się starasz.

Uzasadnij swoje racje

Uzasadnienie swoich roszczeń jest najtrudniejszą częścią. Powinno być ono jak najbardziej obszerne i opiera się na dowodach. Dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel wypłaci wyższe odszkodowanie.

Jakie mogą to być dowody wypłaty odszkodowania?

 • wycena sporządzona przez warsztat
 • kosztorys sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę
 • rachunki i faktury za dokonane już naprawy

W niektórych przypadkach możesz także powołać się na podstawę prawną. W przypadku odmowy zwrotu kosztów samochodu zastępczego możesz przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17.11.20111 (CZP05/11).

Jeżeli w kosztorysie pojawią się takie terminy jak “urealnienie” lub “rabat”, to powinieneś powołać się na Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12.04.2012 ( III CZP 80/11). Inną przydatną uchwałą jest ta dotycząca części zamiennych. Jeżeli znalazły się one w kosztorysie, to możesz domagać się części oryginalnych na podstawie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20.06.2012 (III CZP 85/11). Właściwe podstawy prawne są nie do podważenia.

Po odwołaniu decyzji ubezpieczyciela

Ile musisz czekać na stanowisko towarzystwa ubezpieczeniowego?

Ubezpieczyciel ma 30 dni, by ustosunkować się do Twojego pisma. Również powinieneś otrzymać informację na piśmie, wraz z uzasadnieniem decyzji. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie zdąży w tym terminie — będzie musiał automatycznie wypłacić kwotę, o jaką się starasz. W takim przypadku nie może też odwołać się do innej instytucji, czy wypłacić innej kwoty.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówi dopłaty?

Niestety, ubezpieczyciel nie ma prawnego obowiązku przychylić się do Twojego wniosku. Może on nawet odrzucić kosztorys niezależnego rzeczoznawcy powołując się na własnych specjalistów. Pamiętaj, że nie jest to jednak koniec. Możesz oczywiście jeszcze raz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, ale w przypadku tych samych argumentów finał może być podobny.

Kolejnym krokiem może rozprawa sądowa. Napisanie pozwu wymaga podstawowej wiedzy prawnej. Podobnie jak w przypadku odwołania, musisz ściśle określić kwotę roszczeń. Warto także powołać się na właściwą podstawę prawną. Jest to bardzo skuteczny sposób na uzyskanie dopłaty do odszkodowania. Musisz jednak liczyć się z dodatkowymi kosztami. Zostaną Ci one jednak zwrócone, gdy wygrasz sprawę.

Wielu poszkodowanych decyduje się także na Sąd Arbitrażowy przy KNF, który pełni funkcję mediacyjną. Możesz również zgłosić skargę do Rzecznika Finansowego. Warto jednak zaznaczyć, że Rzecznik nie ma prawnej możliwości nakłonić ubezpieczyciela, by przychylił się do Twojej skargi. Może jednak nałożyć grzywnę do 100 tys. zł.

Szybkim sposobem na uzyskanie wyższego odszkodowania jest także skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej. Dzięki temu uzyskasz dopłatę szybciej. Nie musisz także pozyskiwać dodatkowych dokumentów, czy uzasadniać swoich żądań. To wszystko zrobi za Ciebie kancelaria.

Przeczytaj koniecznie, co powinieneś zrobić w sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania: ,,Odmowa wypłaty odszkodowania - jakie możliwości ma poszkodowany?".

Średnia ocena: 3.79

Czytaj także

PorownajSzkode - Kim jest rzeczoznawca samochodowy i jak pomaga poszkodowanym?

Kim jest rzeczoznawca samochodowy i jak pomaga poszkodowanym?

Rzeczoznawca samochodowy to specjalista, który zajmuje się przede wszystkim wyceną wartości pojazdów. Może również sprawdzić, czy i jak auto było uszkodzone.

PorownajSzkode - Odszkodowanie za brak prądu

Odszkodowanie za brak prądu. Jak napisać wniosek we właściwy sposób?

Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek zaopatrywać swoich odbiorców w energię elektryczną w sposób: po pierwsze ciągły, a po drugie niezawodny. To oznacza, że gdy prądu nie ma, to odbiorcy należy się odszkodowanie za brak prądu. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Jakimi?

PorownajSzkode - Wypadki na wysokościach

Wypadki na wysokościach i niewłaściwe drabiny - jak im zapobiec?

Wypadki na wysokościach to jedne z częstszych nieszczęśliwych zdarzeń w przedsiębiorstwach. Wiele czynników odpowiada za wypadki przy pracy: niewłaściwe posługiwanie się sprzętem, brak odpowiedniego zabezpieczenia, czy błąd człowieka.

PorownajSzkode - Odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu

Odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu. Co trzeba wiedzieć?

Nawet dobrze skonstruowane odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu nie daje gwarancji uzyskania odszkodowania. Paradoksalnie, komisja lekarska przy odszkodowaniu za obrażenia nie jest obowiązkowa. A ubezpieczyciel nie ma prawnego obowiązku przychylić się do wniosku poszkodowanego.

PorownajSzkode - Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Poszkodowani często nie wiedzą, że mają cały katalog świadczeń do uzyskania. I to tylko przy jednym wypadku. Starty mogą bowiem powstawać na wielu poziomach. Do takich strat należy m.in. ubytek wartości rynkowej pojazdu. Na czym polega i jak można starać się o odszkodowanie?

PorownajSzkode - 6 Problemów, jakie może sprawiać prawnik (I jak ich uniknąć)

6 Problemów, jakie może sprawiać prawnik (I jak ich uniknąć)

Czy jednak sam fakt ukończenia studiów prawniczych i odpowiednie uprawnienia sprawiają, że prawnik jest osobą kompetentną i zajmie się Twoją sprawą we właściwy sposób?

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »