przegląd samochodu

Przegląd samochodu 2024 – co powinien wiedzieć każdy kierowca?

Posiadanie pojazdu, takiego jak samochód, motorower czy ciągnik, wiąże się z obowiązkiem regularnego przeprowadzania badań technicznych, znanych również jako przegląd rejestracyjny. Ważne jest, aby zrozumieć różnice między badaniem a przeglądem, a także znać koszty i formalności związane z tym procesem.

Z tego artykułu dowiesz się:

Badanie techniczne samochodu a przegląd techniczny

Zrozumienie różnic między badaniem technicznym a przeglądem technicznym jest kluczowe dla każdego właściciela pojazdu. Regularne przeprowadzanie obu typów badań zapewnia nie tylko zgodność z prawem, ale także utrzymanie pojazdu w optymalnym stanie technicznym, co przekłada się na bezpieczeństwo i wydajność jazdy.

Badanie techniczne, czyli przegląd rejestracyjny

To obowiązkowy proces, mający na celu dopuszczenie pojazdu do ruchu publicznego. Zazwyczaj jest wymagane co 12 miesięcy, zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawnymi. Podczas badania technicznego sprawdzany jest stan techniczny pojazdu, w tym układy i podzespoły. Badanie to odbywa się na stacjach diagnostycznych przystosowanych do tego celu. Koszt badania pokrywa właściciel pojazdu.

Przegląd techniczny

To dobrowolne badanie, które odnosi się do kontroli stanu technicznego pojazdu, zalecanej np. przez producenta samochodu. Choć nie jest obowiązkowe, przegląd ten może być wymagany do zachowania gwarancji producenta lub innych korzyści. Przegląd techniczny samochodu obejmuje sprawdzenie układów, wymianę filtrów i oleju. Jego termin i częstotliwość ustalane są indywidualnie, w zależności od marki i modelu pojazdu. Przegląd ten odbywa się zazwyczaj na autoryzowanych stacjach obsługi.

Kluczowe różnice pomiędzy badaniem technicznym a przeglądem

 • Obowiązkowość

Badanie techniczne jest wymagane prawnie, podczas gdy przegląd techniczny jest dobrowolny.

 • Częstotliwość

Badanie techniczne odbywa się co 12 miesięcy, przegląd techniczny według zaleceń producenta.

 • Zakres

Badanie techniczne koncentruje się na ogólnym stanie technicznym pojazdu, przegląd techniczny samochodu może obejmować bardziej szczegółowe kontrole i serwis.

 • Miejsce przeprowadzenia

Badania techniczne odbywają się na stacjach kontroli pojazdów, przeglądy techniczne na autoryzowanych stacjach obsługi.

 • Cel

Badanie techniczne ma na celu dopuszczenie pojazdu do ruchu publicznego, cel przeglądu technicznego jest ustalany indywidualnie.

Gdzie zgłosić się na przegląd?

Decydując się na przegląd, a właściwie rzecz ujmując badanie techniczne, kluczowe jest wybranie odpowiedniej stacji kontroli pojazdów. Stacje te dzielą się na podstawowe i okręgowe, z różnym zakresem uprawnień i możliwościami badawczymi.

Podstawowe Stacje Kontroli Pojazdów

Przeznaczone są dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Tutaj przeprowadzane są badania dla większości samochodów osobowych oraz mniejszych pojazdów.

Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów

Na tych stacjach sprawdzane są wszystkie typy pojazdów, w tym ciężarowe, autobusy i inne, których masa całkowita przekracza 3,5 tony.

Możesz wybrać stację kontroli pojazdów w dowolnym miejscu w kraju. Niezależnie od miejsca rejestracji pojazdu, przegląd może być wykonany w innym, dowolnym mieście.

Uwaga! Niektóre samochody o masie poniżej 3,5 tony muszą być sprawdzane na Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów. Do tej kategorii należą pojazdy:

 • po wypadku,
 • z dokonanymi zmianami konstrukcyjnymi,
 • przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • zarejestrowane po raz pierwszy za granicą.

Przed udaniem się na stację, warto sprawdzić, czy posiada ona odpowiednie uprawnienia do kontroli Twojego pojazdu. Uprawnienia te są zazwyczaj widoczne na szyldzie i pieczątce stacji. Oto, co oznaczają poszczególne litery przy nazwie stacji:

SymbolPojazd
AAMotocykle i motorowery
BSamochody osobowe
CSamochody ciężarowe
CCPojazdy o masie całkowitej powyżej 3.5T
DAutobusy o masie całkowitej powyżej 3.5T
TCiągniki rolnicze
EPrzyczepy

Ile kosztuje przegląd samochodu i innych pojazdów w 2024 roku?

W 2024 roku koszt przeglądu samochodu pozostał niezmienny od kilku lat, dzięki regulacjom prawnych dotyczącym cen na stacjach diagnostycznych. Wszystkie stacje diagnostyczne oferują identyczne ceny za standardowe badania techniczne, co zapewnia przejrzystość i łatwość w planowaniu wydatków związanych z przeglądem pojazdu.

Ceny badań technicznych pojazdów:

 • Samochód osobowy, ciężarowy i specjalny do 3 tony, autobus (do 15 osób z kierowcą): 99,00 zł
 • Motocykl: 63,00 zł
 • Motorower: 51,00 zł
 • Ciągnik rolniczy: 63,00 zł
 • Badanie specjalistyczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (dodatkowo do podstawowej opłaty): 64,00 zł

Powyższe ceny obejmują również 1 zł opłaty na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

W przypadku stwierdzenia usterki w trakcie badań technicznych, pojazd podlega ponownemu sprawdzeniu. Oto ceny za niektóre ponowne badania:

 • 14 zł - weryfikacja toksyczności spalin,
 • 20 zł - sprawdzenie luzów w zawieszeniu,
 • 36 zł - geometria kół jednej osi,

Ile kosztują dodatkowe badania techniczne?

Dodatkowe badania techniczne są wymagane w określonych sytuacjach. Oto niektóre z nich wraz z kosztami:

 • badanie po wypadku lub kolizji drogowej - 94 zł,
 • badanie po montażu instalacji do zasilania gazem - 63 zł,
 • badanie po wdrożeniu zmian konstrukcyjnych - 82 zł.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach, mimo widocznych zmian w gospodarce, takich jak wzrost inflacji i rosnące koszty prowadzenia działalności, cena przeglądu samochodu pozostaje niezmieniona.

Właściciele stacji diagnostycznych zauważają, że stawka za badanie techniczne pojazdów utrzymuje się na wyjątkowo niskim poziomie, mimo coraz większych wymagań i wyzwań ekonomicznych, z którymi muszą się mierzyć.

Co ile wykonuje się badania techniczne pojazdów?

Częstotliwość wykonywania tych badań różni się w zależności od typu pojazdu i jego wieku. Dla większości pojazdów obowiązuje zasada corocznego badania. Jest to standard, który zapewnia regularną kontrolę stanu technicznego pojazdów.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku nowych pojazdów - wówczas badanie jest nieco rzadsze. Dla samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 t, motocykli, przyczep do 3,5 t pierwsze badanie powinno zostać wykonane przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, drugie przed upływem kolejnych 2 lat (czyli łącznie do 5 lat od pierwszej rejestracji), a następnie co rok.

Natomiast dla ciągników rolniczych, przyczep oraz motorowerów pierwsze badanie wykonuje się przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, a drugie i każde kolejne co 2 lata.

W przypadku samochodów zabytkowych i lekkich przyczep wymagane jest jest

tylko jedno badanie przed rejestracją, chyba że pojazd jest używany do zarobkowego transportu lub zostanie skierowany na dodatkowe badanie.

Są także pojazdy, które wymagają corocznego przeglądu od nowości, mowa tutaj o: taksówkach osobowych, samochodach do przewożenia 5-9 osób, wykorzystywane do zarobkowego przewozu ludzi, pojazdy SAM (samodzielnie zbudowane), pojazdy uprzywilejowane, pojazdy używane do nauki jazdy i egzaminów na prawo jazdy, pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Najczęstsze badania są wymagane w przypadku autobusów. Pierwsze badanie jest wymagane przed upływem roku od pierwszej rejestracji. Kolejne badania – co 6 miesięcy.

Niektóre motorowery mają wpis w dowodzie rejestracyjnym zwalniający je z okresowych badań, jednak obowiązujące przepisy wymagają regularnych przeglądów także dla tych pojazdów.

Uwaga! W sytuacjach, gdy pojazd zostaje skierowany na dodatkowy przegląd techniczny pojazdu przez odpowiednie organy, trzeba stosować się do indywidualnych terminów. Chodzi tutaj o organ kontroli ruchu drogowego, Policję, Straż Graniczną, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, organy celne oraz starostę powiatowego.

Jak przebiega badanie techniczne pojazdu? Co jest sprawdzane?

Proces ten składa się z trzech istotnych etapów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa jazdy oraz minimalizacji negatywnego wpływu pojazdów na środowisko.

Identyfikacja pojazdu

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie zgodności numeru VIN z informacjami zawartymi w dowodzie rejestracyjnym. Jest to istotne dla potwierdzenia tożsamości pojazdu.

Kontrola dodatkowego wyposażenia

W przypadku pojazdów wyposażonych w instalacje LPG lub CNG, przeprowadza się dodatkowe procedury sprawdzające ich prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.

Sprawdzenie układów i podzespołów pojazdu

Ta część badania koncentruje się na sprawdzaniu poszczególnych elementów pojazdu pod kątem bezpieczeństwa jazdy i ich wpływu na środowisko. Sprawdzane są następujące podzespoły:

Układ kierowniczy - stan połączeń, stopień zużycia, wielkość ruchu jałowego.

Hamulce - skuteczność i równomierność działania.

Zawieszenie - kontrola luzy w elementach metalowo-gumowych.

Ogumienie - dobór obciążenia, dopasowanie do typu pojazdu, głębokość bieżnika, stopień zużycia.

Oświetlenie - prawidłowość działania, brak pęknięć na reflektorach.

Nadwozie i szyby - stan ram, progów i szyb.

Pasy bezpieczeństwa - kontrola ich obecności i sprawności.

Obowiązkowe wyposażenie - posiadanie trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy.

Układ wydechowy - stan techniczny, pomiar poziomu hałasu.

Emisja zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin - dotyczy pojazdów z silnikiem spalinowym.

Regularne przeprowadzanie badań technicznych jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa na drogach oraz ochrony środowiska. Każdy element pojazdu podlegający kontroli ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie pojazdu, dlatego tak ważne jest, aby przeglądy były przeprowadzane przez certyfikowanych diagnostów. Zapewnia to nie tylko zgodność z przepisami, ale także długotrwałą i bezpieczną eksploatację pojazdu.

Rodzaje usterek wykrywanych w trakcie przeglądu technicznego pojazdu

Diagnosta podczas przeglądu technicznego ma za zadanie identyfikować potencjalne problemy, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach oraz na stan środowiska naturalnego. W zależności od rodzaju i wagi problemu, usterki dzielą się na trzy główne kategorie.

1. Usterki drobne

Te usterki nie mają znaczącego wpływu na bezpieczeństwo ani środowisko. Są to np. drobne defekty oświetlenia. W przypadku ich wykrycia diagnosta informuje kierowcę o usterkach, a pojazd otrzymuje pieczątkę akceptacji w dowodzie rejestracyjnym.

2. Usterki istotne

Usterki, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze lub środowisko.

Przykłady: niewystarczające działanie hamulców, problem z układem wydechowym wpływający na emisję spalin. Właściciel pojazdu otrzymuje 14 dni na naprawę i musi zgłosić się ponownie do tej samej stacji diagnostycznej. Stacja dokonuje ponownej kontroli i pobiera opłatę za ponowne badanie.

3. Usterki stwarzające zagrożenie

Usterki, które stanowią bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa lub środowiska. Chodzi tutaj o przykładowo poważne uszkodzenia konstrukcyjne, znaczne wycieki płynów eksploatacyjnych. Diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny pojazdu. Pojazd nie może uczestniczyć w ruchu drogowym i musi zostać zabrany z lawetą.

Wszystkie defekty wykryte podczas badania są rejestrowane w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Informacje te są dostępne dla organów kontroli drogowej oraz innych stacji diagnostycznych. W przypadku, gdy auto nie przejdzie badania, informacje o jego stanie technicznym i ewentualnych usterkach są odpowiednio zapisywane i udostępniane.

Kary za brak ważnego badania technicznego

Spóźnienie się na przegląd samochodu, choć wydaje się błahostką, może prowadzić do poważnych konsekwencji. Kierowcy, którzy nie dopełnią tego obowiązku na czas, narażają się na różne ryzyka, w tym na niemałe koszty finansowe

Mandat za brak ważnego badania technicznego samochodu 

W przypadku stwierdzenia przez policję lub inny organ kontroli drogowej, że pojazd nie posiada ważnego badania technicznego, może zostać nałożony mandat do kwoty 1500 zł.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Jeśli termin ważności badania technicznego upłynął dawno temu, organy kontroli mogą zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Aby odzyskać dowód rejestracyjny po jego zatrzymaniu, konieczne jest wykonanie przeglądu w ciągu 7 dni.

Odholowanie pojazdu

W sytuacji, gdy samochód zostanie uznany za zagrożenie dla ruchu drogowego, organy kontroli mogą zlecić jego odholowanie na koszt właściciela.

Konsekwencje ubezpieczeniowe

W razie kolizji lub wypadku, brak ważnego badania technicznego może być podstawą dla firmy ubezpieczeniowej do odmowy wypłaty odszkodowania lub znacznego zmniejszenia świadczeń z OC lub AC.

Jak sprawdzić ważność przeglądu?

Aby sprawdzić ważność przeglądu, można skorzystać z usługi “Mój Pojazd” dostępnej przez internet. Wystarczy posiadać profil zaufany. System wyświetla informacje o terminie ważności przeglądu rejestracyjnego, usterkach wykrytych w poprzednich badaniach, danych rejestracyjnych i oznaczeniach pojazdu. 

Przydatna przy zakupie używanego samochodu jest usługa “Historia Pojazdu”, pozwala sprawdzić ważność przeglądu oraz ewentualne usterki. Korzystając z systemu CEPIK, sprawdzenie historii i stanu pojazdu jest proste i szybkie.

Podsumowanie:

1. Badanie techniczne (przegląd rejestracyjny) - jest to proces obowiązkowy, wymagany przez prawo. Wykonywany jest na stacjach kontroli pojazdów. Skupia się na ocenie bezpieczeństwa i wpływu pojazdu na środowisko naturalne.

2. Przegląd techniczny - jest to proces dobrowolny. Przeprowadzany w autoryzowanych serwisach. Często zalecany przez producentów pojazdów w celu utrzymania gwarancji.

3. Stacje kontroli pojazdów podzielone są na podstawowe i okręgowe.

4. Ceny przeglądu rejestracyjnego różnią się w zależności od typu pojazdu, przykładowo dla samochodów osobowych wynosi to 99 zł.

5. Większość pojazdów wymaga przeglądu co rok, z wyjątkiem nowych pojazdów, które przechodzą swoje pierwsze badanie po 3 latach od rejestracji.

Średnia ocena: 4.25

Czytaj także

PorownajSzkode - Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku

Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku, to warto wiedzieć

Większość poszkodowanych kierowców zastanawia się jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku. Istnieje dla niego kilka rozwiązań, które może wykorzystać bez strat finansowych. Oprócz tego przysługują mu inne świadczenia, które pomogą mu wrócić do zdrowia.

PorownajSzkode - Wycena szkody samochodu kalkulator

Wycena szkody samochodu kalkulator. Jak działa i kto z niego korzysta?

Wielu poszkodowanych po uzyskaniu odszkodowania ma poważne wątpliwości. Czy otrzymali odszkodowanie we właściwej wysokości? Jeżeli masz wątpliwości, czy wycena szkody samochodu jest właściwa, kalkulator byłby bardzo pomocny. Czy jednak jest on dostępny dla poszkodowanych?

PorownajSzkode - Sprawdź kosztorys naprawy samochodu. Możesz otrzymać dopłatę!

Sprawdź kosztorys naprawy samochodu. Możesz otrzymać dopłatę!

Kosztorys naprawy samochodu często zawiera zaniżenia. Wypłacone odszkodowanie nie starczyło na naprawę? Uzyskaj dopłatę do odszkodowania!

PorownajSzkode - Sygnalizacja świetlna - co powinien wiedzieć każdy uczestnik ruchu?

Sygnalizacja świetlna - co powinien wiedzieć każdy uczestnik ruchu?

Sygnalizacja świetlna ma na celu zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu, zminimalizować kolizje i chronić wszystkich uczestników ruchu drogowego.

PorownajSzkode - Jak obliczyć spalanie samochodu?

Jak obliczyć spalanie samochodu?

Wielu kierowców przed zakupem samochodu zwraca uwagę m.in. na wskaźniki spalania. Im jest ono większe, tym więcej będzie trzeba wydawać na zakup paliwa. Chcesz sprawdzić, ile paliwa na 100 przejechanych kilometrów spala samochód? Możesz to zrobić na kilka sposobów.

PorownajSzkode - Tabliczka znamionowa samochodu - gdzie jest i co zawiera?

Tabliczka znamionowa samochodu - gdzie jest i co zawiera?

Tabliczka znamionowa w pojazdach to niepozorny, ale niezwykle ważny element, który odgrywa kluczową rolę w identyfikacji i legalności pojazdu.

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »