rejestracja samochodu

Rejestracja samochodu w 2024 roku: poradnik dla kierowców

Rejestracja pojazdu w Polsce to nieodzowny element posiadania samochodu. Proces ten, choć wydaje się skomplikowany, jest dosyć prosty, o ile zna się podstawowe zasady i zmiany w przepisach. Oto najważniejsze kwestie dotyczące rejestracji samochodu w Polsce.

Z tego artykułu dowiesz się:

Gdzie zarejestrować samochód?

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu, wniosek o rejestrację należy złożyć do starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku samochodów firmowych, rejestruje się je w starostwie, gdzie znajduje się siedziba firmy. W dużych miastach, takich jak np. Warszawa, wnioski składa się do urzędów dzielnicowych. Szukaj wydziałów o nazwie „Wydział Komunikacji” lub „Dział rejestracji pojazdów”.

Rejestracja w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Przepisy polskiego prawa mówią wyraźnie, że liczy się miejsce zamieszkania, czyli miejsce, gdzie przebywasz przez większość roku. To ułatwienie dla osób, które obawiają się problemów związanych z “obcymi blachami”.

Firmy pośredniczące w rejestracji

Istnieją firmy oferujące pomoc w rejestracji samochodu za opłatą (100-350 zł). Są to idealne rozwiązania dla osób, które cenią swój czas, np. właścicieli firm rejestrujących kilka pojazdów naraz czy osób importujących samochody.

Zmiany w przepisach dot. rejestracji od 2020 roku

Od 4 grudnia 2020, nie ma obowiązku rejestrowania pojazdu w miejscu stałego zamieszkania. Możliwa jest rejestracja stała lub czasowa w miejscu czasowego pobytu. Nie trzeba przedstawiać dowodu własności pojazdu, jeśli właściciel się nie zmienił od ostatniej rejestracji. Od 4 czerwca 2021 roku, można zarejestrować samochód w salonie dealera.

Rejestracja samochodu 2024 roku

W 2024 roku wprowadzone zostają nowe regulacje dotyczące rejestracji pojazdów w Polsce. Od 1 stycznia 2024 roku każda osoba, która nabyła auto zarejestrowane w Polsce, ma obowiązek dokonania jego przerejestrowania w ciągu 30 dni od daty nabycia. Istnieją jednak wyjątki dla niektórych przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z dłuższego terminu.

Należy podkreślić, że do końca 2023 roku można było zgłaszać w urzędzie tylko fakt nabycia pojazdu. Z początkiem 2024 roku, obowiązują już pełne procedury rejestracyjne. Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel pojazdu musi:

 • złożyć wniosek o rejestrację w ciągu 30 dni od zakupu pojazdu w Polsce, od chwili gdy pojazd zostanie dopuszczony do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową (dla pojazdów sprowadzonych spoza UE), bądź po sprowadzeniu pojazdu do Polski z innego państwa członkowskiego UE,
 • rejestrować pojazd nabyty w drodze spadku w ciągu 30 dni od wydania prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • jako przedsiębiorca, złożyć wniosek o rejestrację w ciągu 90 dni, jeżeli działalność gospodarcza w Polsce obejmuje obrót pojazdami.

Dodatkowo, osoba sprzedająca pojazd ma obowiązek zgłosić tę transakcję do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni. W przypadku współwłasności pojazdu, wystarczy zgłoszenie od jednego ze współwłaścicieli.

Rejestracja samochodu online

Rejestracja pojazdu online w Polsce staje się coraz bardziej dostępna, choć wciąż napotyka pewne ograniczenia w praktyce. Oto co musisz wiedzieć:

 • Wymagania dotyczące dostępu

Aby zarejestrować samochód przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel. Te narzędzia umożliwiają złożenie elektronicznego podpisu, który jest niezbędny do zatwierdzenia wniosku online.

 • Wybór urzędu

Możesz złożyć wniosek o rejestrację tylko w tym urzędzie, który jest wyposażony w elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie każdy urząd oferuje tę możliwość, dlatego sprawdzenie tego przed rozpoczęciem procesu jest kluczowe.

 • Sprawdzenie dostępności usługi

Przed złożeniem wniosku, warto zweryfikować, czy urząd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania oferuje rejestrację pojazdu online. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej wybranego urzędu, na portalu rządowym epuap.gov.pl, lub po zarejestrowaniu się w serwisie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Jeśli spełnione są wszystkie te warunki, proces rejestracji online może być znacznie prostszy i szybszy niż tradycyjne metody. Warto korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają załatwianie formalności i oszczędzają czas.

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Koszty rejestracji pojazdu w Polsce różnią się w zależności od kilku czynników, takich jak rodzaj pojazdu i typ tablic rejestracyjnych.

Niezależnie od tego, czy rejestracja dotyczy nowego, czy używanego pojazdu, standardowy koszt wynosi 160 zł. W skład tego kosztu wchodzą opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepek legalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

 • Tablice rejestracyjne:
  • zwyczajne: 80 zł (samochodowe), 40 zł (motocyklowe), 30 zł (motorowerowe),
  • indywidualne: 1000 zł (nie dotyczy samochodów zabytkowych).

Dowód rejestracyjny: 54 zł.

Pozwolenie czasowe: 13,50 zł.

Nalepka legalizacyjna: 12,50 zł.

Całkowity koszt rejestracji

Rodzaj rejestracjiKoszt rejestracji
Rejestracja pojazdu ze standardowymi tablicami 160 zł
Rejestracja pojazdu z indywidualnymi tablicami1080 zł
Rejestracja samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce, z zachowaniem dotychczasowych tablic i wydaniem pozwolenia czasowego80 zł
Przerejestrowanie pojazdu używanego z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego66,50 zł
Rejestracja samochodu zabytkowego 180 zł
Rejestracja samochodu z zagranicy z dodatkowym badaniem technicznym250 zł

Dodatkową opłatą jest ustanowienie pełnomocnictwa, które wynosi 17 zł. 

Rejestracja samochodu co potrzebne, jakie dokumenty?

Zarejestrowanie pojazdu wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, która różni się w zależności od typu pojazdu. Oto przegląd dokumentów niezbędnych do różnych rodzajów rejestracji:

Podstawowe dokumenty do każdego rodzaju rejestracji:

 1. Wniosek o rejestrację - dostępny do pobrania ze strony właściwego urzędu.
 2. Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport dla osób fizycznych, odpis z KRS dla osób prawnych.
 3. Dowód własności pojazdu - umowa sprzedaży, darowizny, faktura lub orzeczenie sądu.
 4. Dokumenty rejestracyjne - załączenie dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany.
 5. Zaświadczenie z badania technicznego - wymagane, gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma aktualnego terminu kolejnego badania.
 6. Polisa ubezpieczenia OC
 7. Dokument pełnomocnictwa - jeśli wniosek składa pełnomocnik (opłata skarbowa wynosi 17 zł).

Dokumenty do rejestracji nowego samochodu:

 1. Faktura zakupu.
 2. Świadectwo homologacji.
 3. Potwierdzenie zapłaty akcyzy/cła - w przypadku aut zakupionych w salonie.

Dokumenty do rejestracji samochodu używanego:

 1. Stary dowód rejestracyjny.
 2. Zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym: Jeśli w dowodzie nie ma ważnego terminu.
 3. Tablice rejestracyjne.

Od 31 stycznia 2022 roku, możesz pozostawić stare tablice rejestracyjne bez względu na miejsce rejestracji pojazdu, o ile są one zgodne z najnowszym wzorem, dobrze utrzymane i czytelne.

Dokumenty do rejestracji samochodu zabytkowego

 1. Uwierzytelniona kopia decyzji o wpisaniu pojazdu do rejestru zabytków.
 2. Zaświadczenie z badania pojazdu zabytkowego i protokół oceny stanu technicznego.
 3. Dowód rejestracyjny lub oświadczenie o nieposiadaniu dowodu.

Dokumenty w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 1. Tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
 2. Dowód opłacenia akcyzy (dla UE) lub dowód zapłaty cła (spoza UE).

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić aktualne wymogi i dokumenty wymagane przez odpowiedni urząd, gdyż mogą one ulec zmianie.

Podsumowanie:

 1. Rejestracja różni się w zależności od typu pojazdu – nowy, używany, sprowadzony z zagranicy, czy pojazd zabytkowy.
 2. Aby zarejestrować pojazd należy przedstawić takie dokumenty jak np. wniosek o rejestrację, dowód własności pojazdu czy dowód tożsamości.
 3. Od 31 stycznia 2022 roku możliwe jest zachowanie starych tablic rejestracyjnych pod pewnymi warunkami.
 4. Koszty rejestracji mogą się różnić w zależności od typu tablic rejestracyjnych oraz dodatkowych opłat, takich jak pełnomocnictwo czy dodatkowe badanie techniczne.
 5. Ważne jest, aby zarejestrować pojazd w wyznaczonym czasie od zakupu lub sprowadzenia do Polski, aby uniknąć kary.

Źródło:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Średnia ocena: 0.00

Czytaj także

PorownajSzkode - Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku

Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku, to warto wiedzieć

Większość poszkodowanych kierowców zastanawia się jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku. Istnieje dla niego kilka rozwiązań, które może wykorzystać bez strat finansowych. Oprócz tego przysługują mu inne świadczenia, które pomogą mu wrócić do zdrowia.

PorownajSzkode - Wycena szkody samochodu kalkulator

Wycena szkody samochodu kalkulator. Jak działa i kto z niego korzysta?

Wielu poszkodowanych po uzyskaniu odszkodowania ma poważne wątpliwości. Czy otrzymali odszkodowanie we właściwej wysokości? Jeżeli masz wątpliwości, czy wycena szkody samochodu jest właściwa, kalkulator byłby bardzo pomocny. Czy jednak jest on dostępny dla poszkodowanych?

PorownajSzkode - Sprawdź kosztorys naprawy samochodu. Możesz otrzymać dopłatę!

Sprawdź kosztorys naprawy samochodu. Możesz otrzymać dopłatę!

Kosztorys naprawy samochodu często zawiera zaniżenia. Wypłacone odszkodowanie nie starczyło na naprawę? Uzyskaj dopłatę do odszkodowania!

PorownajSzkode - Jak obliczyć spalanie samochodu?

Jak obliczyć spalanie samochodu?

Wielu kierowców przed zakupem samochodu zwraca uwagę m.in. na wskaźniki spalania. Im jest ono większe, tym więcej będzie trzeba wydawać na zakup paliwa. Chcesz sprawdzić, ile paliwa na 100 przejechanych kilometrów spala samochód? Możesz to zrobić na kilka sposobów.

PorownajSzkode - Tabliczka znamionowa samochodu - gdzie jest i co zawiera?

Tabliczka znamionowa samochodu - gdzie jest i co zawiera?

Tabliczka znamionowa w pojazdach to niepozorny, ale niezwykle ważny element, który odgrywa kluczową rolę w identyfikacji i legalności pojazdu.

PorownajSzkode - AdBlue, czyli niezbędny płyn dla silników diesla. Jak wybrać najlepszy?

AdBlue, czyli niezbędny płyn dla silników diesla. Jak wybrać najlepszy?

AdBlue, stosowany w silnikach diesla, jest niezbędny do obniżenia poziomu tlenków azotu w spalinach. Dowiedz się, jak wybrać, stosować i przechowywać AdBlue, a także jaki wpływ ma na spełnianie norm emisji spalin.

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »