Sprawdź kosztorys naprawy samochodu. Możesz otrzymać dopłatę!

Sprawdź kosztorys naprawy samochodu. Możesz otrzymać dopłatę!

Temat zbyt niskich odszkodowań z OC sprawcy oraz polis AC jest coraz częściej poruszany wśród polskich kierowców. Wypłacona rekompensata nierzadko wystarcza na naprawę tylko w wariancie ekonomicznym. Jest jednak możliwość wywalczenia dodatkowych pieniędzy. Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania?

 1. Wypłata odszkodowania za szkodę na pojeździe.
 2. Kosztorys naprawy pojazdu- gdzie występują zaniżenia?.
 3. Zaniżone odszkodowanie z OC - co robić?
 4. Odszkodowanie a szkoda AC.
 5. Ile dopłaty do odszkodowania można otrzymać?
 6. Jak uzyskać dopłatę?
 7. Dopłata do odszkodowania a podatek dochodowy.
 8. Samochód zastępczy z OC sprawcy.

Wypłata odszkodowania za szkodę na pojeździe

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo precyzyjnie kalkulują wysokość składek ubezpieczeniowych i podwyższają je przy każdej możliwej okazji. Gdy jednak mają wypłacić odszkodowanie ich obliczenia prowadzą w takim kierunku, aby poszkodowany otrzymał... jak najmniej.

Najczęściej ubezpieczyciele wypłacają tzw. kwotę bezsporną. Rekompensata po pierwszej wycenie szkody na pojeździe bardzo szybko trafia na konto osoby poszkodowanej. Jest to celowe działanie zakładów ubezpieczeniowych. Do wypłaty tej kwoty potrzebna jest dyspozycja wypłaty odszkodowania.

Zdecydowana większość poszkodowanych po otrzymaniu pieniędzy uważa sprawę odszkodowania za zakończoną i nie ma świadomości, że przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys naprawy pojazdu może posiadać liczne zaniżenia.

Wypłacone świadczenie to jednak zazwyczaj zaledwie część kwoty, którą powinien z OC sprawcy bądź własnego AC otrzymać poszkodowany. Kwota bezsporna być może wystarczy na naprawę pojazdu, ale tylko w wariancie ekonomicznym. Tymczasem powinna ona wystarczyć na przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu przed zdarzeniem.

Kosztorys naprawy samochodu - gdzie występują zaniżenia?

kosztorys naprawy samochodu

Jak od wielu lat alarmują firmy odszkodowawcze, zaniżony kosztorys naprawy samochodu to coraz częstsze zjawisko. Ubezpieczyciele stosują różnego rodzaju triki, aby jak najmniejszą kwotę wypłacić poszkodowanemu.

Części zamienne zamiast oryginalnych

Niewiele osób jest świadomych, że jeśli przed kolizją czy wypadkiem w danym pojeździe były zamontowane oryginalne części, to takie też powinny zostać uwzględnione w kosztorysie naprawy pojazdu. Nierzadko jednak zamiast nich towarzystwa ubezpieczeniowe stosują tzw. zamienniki.

Dawniej amortyzacja, dziś rabaty

Aby zaniżyć kosztorys, a i tym samym odszkodowanie z OC sprawcy, ubezpieczyciele wyceniając szkodę biorą pod uwagę wysokie rabaty na zakup części. Takie zniżki jednak rzadko są przyznawane klientom indywidualnym - są raczej zarezerwowane dla warsztatów samochodowych, które regularnie zamawiają u danego dostawcy spore ilości towaru.

Kiedyś zakłady ubezpieczeń chętnie stosowały tzw. współczynnik amortyzacji części. Brano pod uwagę stopień zużycia oraz rocznik samochodu. Im był on starszy, tym amortyzacja miała większy wpływ na wysokość świadczenia. Taka praktyka została uznana przez Sąd Najwyższy za niedozwoloną.

Naprawa starych części zamiast zakup nowych

Kosztorys może być zaniżony, bo ubezpieczyciel zamiast uwzględnić ceny nowej części ocenił, że jest możliwość naprawy uszkodzonego podzespołu. Tymczasem powinna nastąpić jej wymiana.

Zbyt mała ilość materiałów

Chodzi tutaj szczególnie o materiały lakiernicze. Ubezpieczyciele w kosztorysach nierzadko podają ich zaniżoną ilość, niż tą która jest niezbędna lakiernikowi do naprawy.

Wypłata tzw. kwoty bezspornej

Jak już zostało wcześniej wspomniane towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj bez zbędnej zwłoki wpłacają na konto osoby poszkodowanej tzw. kwotę bezsporną. Można powiedzieć, że jest to psychologiczna zagrywka.

Ubezpieczyciel liczy, że nie będziesz składać odwołań i tym samym kwestionować wysokości przyznanego Ci odszkodowania. W żadnym przypadku nie gódź się na jakąkolwiek ugodę. Zawierając ją zamykasz sobie drogę do dalszych roszczeń.

Zaniżone odszkodowanie z OC - co robić?

Wielu właścicieli pojazdów, które zostały uszkodzone w wyniku zdarzenia drogowego jest przekonanych, że wszelkie koszty naprawy pokryje odszkodowanie z OC sprawcy. Niestety nie zawsze wypłacona przez ubezpieczyciela kwota jest wystarczająca, aby przywrócić samochód do stanu sprzed wypadku.

Samodzielna walka o wyższe odszkodowanie

O więcej pieniędzy w ramach rekompensaty z polisy OC sprawcy można oczywiście walczyć samemu. Co istotne, przepisy prawne umożliwiają ubieganie się o wyższe odszkodowanie, jeśli od momentu wydania decyzji ubezpieczyciela nie minęły jeszcze 3 lata.

Poszkodowani, którzy zdecydują się na własną rękę walczyć o wyższe świadczenie powinni mieć choć minimalną wiedzę prawniczą i posiadać sporo wolnego czasu - niestety sprawa może się ciągnąć miesiącami, a nawet latami.

Zapał takich osób jest niejednokrotnie skutecznie gaszony przez ubezpieczycieli. Niekończąca się korespondencja z zawiłą argumentacją i niezrozumiałymi przepisami prawnymi może zniechęcić nawet wytrwałego ubezpieczonego.

Sprawa o wypłatę wyższego odszkodowania koniec końców może trafić na wokandę sądową. To oznacza dla osoby poszkodowanej konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, bowiem samotne występowanie przeciwko adwokatom TU trudno, aby skończyło się sukcesem.

Dopłata do odszkodowania

Alternatywą dla czasochłonnej walki z ubezpieczycielem są dopłaty do odszkodowań. Jedną z firm oferujących ten model wsparcia dla poszkodowanych jest https://avistapolska.pl/.

Aby uzyskać konkretną ofertę dopłaty wystarczy przedstawić kosztorys naprawy pojazdu, który wysłał zakład ubezpieczeń. Jego analiza jest całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

Zaletą tego rodzaju rozwiązania jest szybki i prosty proces. Uzgodnioną wcześniej kwotę odkupu szkody komunikacyjnej firma odszkodowawcza przelewa na konto klienta maksymalnie w ciągu kilku dni. Cała procedura jest pozbawiona zbędnych formalności i ogranicza się w zasadzie do podpisania umowy cesji wierzytelności.

Jest to opcja godna rozważenia biorąc pod uwagę choćby to, że poszkodowany niemal od razu otrzymuje dodatkowe środki w ramach szkody komunikacyjnej, a firma odszkodowawcza bierze na siebie koszt oraz ryzyko dochodzenia dalszych roszczeń.

O dopłatę nie można się starać, jeśli została zawarta ugoda z ubezpieczycielem oraz w przypadku przedawnienia roszczeń.

Odszkodowanie a szkoda AC

O odszkodowanie z AC mogą się ubiegać osoby, które mają wykupioną taką polisę na swój samochód. Przypomnijmy, że ubezpieczenie AC jest całkowicie dobrowolne. Jeśli, to nie Ty jesteś odpowiedzialny za zdarzenie drogowe, to o pokrycie kosztów naprawy powinieneś się ubiegać z OC sprawcy, a nie własnego AC.

Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalając wysokość odszkodowania z AC oprócz rozmiaru szkody na pojeździe uwzględniają także stan techniczny auta, czyli np. zużycie eksploatacyjne czy walory użytkowe.

Dodatkowo, wiele zależy od tego, czy szkoda została sklasyfikowana jako częściowa czy całkowita. Inaczej ustala się także wysokość świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Istotne są także zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (w skrócie OWU).

Szkodę całkowitą AC ubezpieczyciele uznają, jeśli koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu przed powstaniem szkody. To oznacza, że uszkodzenia samochodu są tak rozległe, że nie ma możliwości jego naprawienia. Szkoda całkowita jest równoznaczna z rozwiązaniem polisy autocasco.

Analogicznie, jeśli koszty naprawy uszkodzonego auta są niższe, niż 70% jego wartości przed szkodą, a stopień uszkodzenia pojazdu pozwala na jego naprawę, to mamy do czynienia ze szkodą częściową AC.

Jeśli samochód został skradziony, to niezwłocznie zgłoś ten fakt nie tylko policji, ale i swojemu ubezpieczycielowi, u którego wykupiłeś polisę AC. W OWU bardzo często jest określony konkretny termin zgłoszenia takiej szkody. Często poszkodowany ma na to zaledwie dobę - po przekroczeniu tego terminu odszkodowanie może zostać obniżone.

Wysokość odszkodowania AC zależy także od innych czynników takich jak:

 • suma ubezpieczenia

To kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jej wysokość znajdziesz w umowie ubezpieczenia samochodu. To ona w dużej mierze decyduje o tym, jak wysoką rekompensatę otrzymasz, w przypadku powstania zdarzenia, które jest objęte polisą AC.

 • udział poszkodowanego

W OWU określa się także kwotę, którą ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni. Dopiero po jej przekroczeniu towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie.

 • rodzaj powstałej szkody

To, ile będzie wynosić odszkodowanie zależy od tego, czy szkoda na pojeździe zostanie sklasyfikowana jako częściowa czy całkowita.

 • amortyzacja

Polisę autocasco możesz wykupić z amortyzacją części, jak i bez niej. Ten wybór ma ogromne znaczenie dla Twoich finansów zarówno przed szkodą, jak i po szkodzie.

Ubezpieczenie AC z amortyzacją części oznacza niższą składkę. W przypadku powstania szkody na Twoim pojeździe wiąże się to jednak z obniżeniem odszkodowania. Zgodnie z umową z ubezpieczycielem amortyzacja części może sięgać nawet ponad połowy wartości części. Im starszy jest samochód, tym wyższy jest procentowy ubytek wartości części.

Zakład ubezpieczeń ustala wartość uszkodzonych części - biorąc pod uwagę ich cenę rynkową i zmniejsza tą kwotę o amortyzację. Tego rodzaju polisa AC może być polecana osobom, które w razie powstania szkody są w stanie dokonać samodzielnej naprawy lub w zaprzyjaźnionym serwisie samochodowym nie mającym wygórowanego cennika usług.

Dlatego warto przed zawarciem umowy AC ją dokładnie ją przeczytać i zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Należy mieć na uwadzę fakt, że amortyzacja nie jest obliczana na podstawie rzeczywistego zużycia części. Uwzględniany jest okres zarejestrowania pojazdu, a nie jego użytkowania.

Można także wykupić polisę AC ze zniesioną amortyzacją części. To oznacza, że przy wycenie szkody na pojeździe nie będzie brany pod uwagę procentowy ubytek wartości. Wiąże się to oczywiście z wyższą składką na ubezpieczenie.

Jeśli jednak powstanie szkoda, to towarzystwo ubezpieczeniowe będzie zobowiązane wypłacić Tobie rekompensatę w kwocie, która pozwoli na wymianę uszkodzonych części na nowe (po rynkowej cenie).

Na polisę AC ze zniesioną amortyzacją części powinni się zdecydować szczególnie właściciele nowych samochodów. Polisa z amortyzacją może nawet w przypadku nowego pojazdu oznaczać zmniejszenie wartości części o nawet 40 procent.

Ile dopłaty do odszkodowania można otrzymać?

Trudno jest jednoznacznie określić, ile można otrzymać w ramach dopłaty do odszkodowania. Wiele zależy od rodzaju uszkodzeń pojazdu oraz kwoty zaniżenia.

Każdy przypadek jest inny, dlatego wysokość dopłaty ustala się indywidualnie, a podstawą jest weryfikacja kosztorysu naprawy pojazdu. Niemniej jednak kwota waha się od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak uzyskać dopłatę?

dopłata do odszkodowania

Procedura uzyskania dopłaty do odszkodowania za pomocą firmy odszkodowawczej nie jest ani skomplikowana, ani czasochłonna.

Przesłanie dokumentacji

W pierwszym kroku w celu darmowej analizy sprawy należy przekazać niezbędne dokumenty dot. szkody na pojeździe.

W przypadku ubiegania się o dopłatę do szkody częściowej OC wymagane jest:

 • kosztorys naprawy pojazdu,

 • decyzja ubezpieczyciela.

W sytuacji wystawienia przez towarzystwo ubezpieczeniowe tzw. uproszczonego kosztorysu warto przesłać zdjęcia uszkodzeń i podać numer VIN uszkodzonego pojazdu.

Jeśli szkoda OC została uznana za całkowitą to osoba wnioskująca o dopłatę powinna przekazać firmie odszkodowawczej:

 • kosztorys naprawy pojazdu,

 • arkusz wyceny samochodu przed szkodą,

 • arkusz wyceny samochodu po szkodzie (wraku),

 • potwierdzenie za jaką kwotę pojazd został zezłomowany,

 • decyzja o wypłacie odszkodowania.

Do darmowej analizy sprawy dot. szkody częściowej AC konieczne jest przedstawienie:

 • kosztorysu naprawy pojazdu,

 • polisy autocasco.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy należy Ci się dopłata do szkody całkowitej AC to podeślij firmie odszkodowawczej następujące dokumenty:

 • kosztorys naprawy pojazdu,

 • polisa AC,

 • arkusz wyceny samochodu przed szkodą,

 • arkusz wyceny samochodu po szkodzie (wraku),

 • potwierdzenie za jaką kwotę pojazd został zezłomowany,

 • decyzja o wypłacie odszkodowania.

Warto podkreślić, że jeśli brakuje Ci, któregoś z wyżej dokumentów, to możesz wystosować wniosek do ubezpieczyciela o jego wydanie. Ma on obowiązek ich przechowywania i udostępniania na Twoje żądanie.

Analiza sprawy

Analiza dokumentów związanych ze szkodą na pojeździe trwa zazwyczaj 2-3 dni robocze. Dzięki tej ekspertyzie można określić dokładną kwotę dopłaty do odszkodowania czy to z OC sprawcy czy AC. Weryfikacja kosztorysu pod kątem zaniżeń jest całkowicie bezpłatna.

Podpisanie umowy i wypłata pieniędzy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o cesję wierzytelności, w której występują dwie strony tj, cedent (dotychczasowy właściciel) i cesjonariusz (nabywca).

W chwili zawarcia umowy dotychczasowy właściciel przestaje nim być, a firma odszkodowawcza przelewa na wskazane konto wcześniej uzgodnioną kwotę. Umowa jest przesyłana najczęściej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przelewy są realizowane nawet w ciągu 48 godzin od otrzymania podpisanej umowy.

Więcej o procedurze dopłat można dowiedzieć się tutaj: https://avistapolska.pl/doplata-do-odszkodowan/

Firma odszkodowawcza ryzykuje, Ty masz pewne pieniądze

Ofertę dopłat do odszkodowań ma wiele firm odszkodowawczych. Sprzedaż szkody to opcja dla osób, które obawiają się długiej walki z ubezpieczycielem, niejednokrotnie kończącej się dopiero na drodze sądowej. To z kolei oznacza konieczność ponoszenia kosztów.

Wybierając ofertę odkupu szkody komunikacyjnej poszkodowany wybiera pewne pieniądze, które są wypłacane w ramach realizacji umowy cesji wierzytelności. Od chwili podpisania takiej umowy nie może dochodzić dalszych roszczeń od zakładu ubezpieczeń.

Odkupywanie szkód na pojeździe można zaliczyć do biznesów ryzykownych. Firma odszkodowawcza, która odkupuje szkodę, musi wyegzekwować należną kwotę od ubezpieczyciela. Oczywiście musi udowodnić ubezpieczycielowi, że wypłacone osobie poszkodowanej odszkodowanie jest zaniżone.

Warto też wspomnieć, że firmy odszkodowawcze nie tylko muszą oszacować, czy w konkretnej sprawie da się coś jeszcze “ugrać” z ubezpieczycielem, ale i także czy sprzedawana szkoda nie jest “trefna”. Wyłudzenia odszkodowań to temat, z którym także musi się liczyć firma skupująca szkody komunikacyjne. Zdarzają się także sytuacje, że dana szkoda jest sprzedawana kilku firmom odszkodowawczym, co także jest niedozwolone.

W temacie dopłat do odszkodowań trzeba także wspomnieć, że pomimo sprzedania szkody może zajść konieczność stawienia się w sądzie. Jeśli firma odszkodowawcza nie uzyska porozumienia z ubezpieczycielem, to może się zdecydować właśnie na drogę sądową.

Oczywistym jest, że żaden pracownik firmy odszkodowawczej nie był na miejscu zdarzenia drogowego. Nie może zatem występować jako świadek w sprawie sądowej. Dlatego też to osoba poszkodowana może być wezwana na rozprawę w sądzie. W praktyce konieczność pojawienia się poszkodowanego w sądzie zachodzi bardzo rzadko.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://avistapolska.pl/doplata-do-odszkodowania-czyli-jak-uzyskac/

Dopłata do odszkodowania a podatek dochodowy

Pieniądze wypłacane w ramach dopłaty do odszkodowania podlegają opodatkowaniu. Warto podkreślić, że dopłata to wynagrodzenie za wierzytelność, a nie odszkodowanie. Jest ona uznawana za przychód majątkowy.

W przypadku dopłat do odszkodowania płatnikiem podatku jest firma odszkodowawcza. To oznacza, że firma nabywająca wierzytelność ma obowiązek przekazać należną kwotą podatku do Twojego urzędu skarbowego (istotne jest Twoje miejsce zamieszkania).

Zaliczka na podatek wynosi 18% kwoty dopłaty i jest przekazywana w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty dopłaty. Firma odkupująca szkodę ma także obowiązek wysłać do Ciebie oraz urzędu skarbowego PIT-11. Powinien on dotrzeć do Ciebie do końca lutego następnego roku. Dopłatę należy zgłosić w rocznym rozliczeniu z fiskusem.

Samochód zastępczy z OC sprawcy

Zaniżone odszkowanie to nie jedyny problem, z którym często borykają się osoby poszkodowane. Niejednokrotnie nawet niewielka kolizja drogowa powoduje, że samochód musi zostać odstawiony do warsztatu, co oczywiście może mocno utrudniać codziennie życie. Na czas niezbędnej naprawy możesz ubiegać się o samochód zastępczy z OC sprawcy. Koszty wynajmu auta nie są małe, a osoby poszkodowane niejednokrotnie spotykają się z odmową ich zwrotu ze strony ubezpieczyciela.

Właściciel uszkodzonego pojazdu może zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego o pokrycie pełnych kosztów wypożyczenia samochodu jeśli:

 • jego pojazd znajduje się warsztacie,

 • został zatrzymany przez Policję dowód rejestracyjny,

 • powstałe w wyniku zdarzenia drogowego szkody są tak rozległe, że pojazd nie może być dopuszczony do ruchu.

Co istotne, nie musisz być przedsiębiorcą, aby uzyskać zwrot kosztów wynajmu auta zastępczego. Kilka lat temu ubezpieczyciele wręcz nagminnie odmawiali osobom prywatnym tego rodzaju świadczenia. Wówczas argumentowali to tym, że wynajem samochodu zastępczego jest zasadny tylko w przypadku, gdy poszkodowanym jest przedsiębiorca, a samochód jest mu niezbędny do prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Obecnie sytuacja mocno się zmieniła, ale oczywiście istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel nadal może odmówić zwrotu kosztów:

 • w gospodarstwie domowym jest drugi pojazd o podobnej klasie (co uszkodzony pojazd) i nie jest on użytkowany przez inną osobę;

 • brak odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego - jeśli danej osobie nie należy się odszkodowanie, nie może się ubiegać o zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego;

 • osoba poszkodowana miała możliwość korzystania z własnego pojazdu, ale mimo to wynajęła pojazd zastępczy;

 • poszkodowany wynajął pojazd, ale użytkował go bardzo rzadko lub w ogóle;

 • osoba poszkodowana zawarła ugodę z ubezpieczycielem - zawarcie ugody oznacza brak możliwości ubiegania się o dalsze roszczenia.

Przy zwrocie kosztów wynajmu samochodu zastępczego może jednak stawiać swoje warunki, np.

 • osoba poszkodowana nie ma możliwości użytkować swój pojazd, w takim samym zakresie jak przed zdarzeniem drogowym,

 • wydatki dot. wynajmu samochodu zastępczego są uzasadnione,

 • wykazanie, że poszkodowany korzystał codziennie z pojazdu,

 • udowodnienie, że bez pojazdu osoba poszkodowana ponosiłaby straty majątkowe.

Co ciekawe, niektórzy ubezpieczyciele postanowili obniżyć zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego o nawet 20 procent argumentując, że w ten sposób osoba poszkodowana oszczędza na eksploatacji własnego pojazdu.

Procedura odzyskania kosztów wynajmu samochodu zastępczego nie jest skomplikowana. Nie wymaga się składania specjalnego wniosku czy przedstawienia mnóstwa dokumentów. Wystarczy telefoniczny kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym, które zazwyczaj poleca firmę wynajmującą samochody. W takim przypadku rozliczenie może odbywać się pomiędzy ubezpieczycielem, a firmą, w której wypożyczysz auto.

Aby otrzymać zwrot kosztów wynajmu pojazdu niezbędny jest dokument potwierdzający sprawcę, a więc oświadczenie sprawcy kolizji bądź notatka Policji. Ubezpieczyciel zapewne zapyta o dane sprawcy i dane pojazdu, a w szczególności o numer polisy OC.

samochód zastępczy z OC sprawcy

Wiele osób zastanawia się, czy musi skorzystać z wypożyczalni, którą proponuje ubezpieczyciel? Wypożyczalnia samochodów wskazana przez zakład ubezpieczeń powinna być Twoim pierwszym wyborem. Dopiero, gdy w jej ofercie nie znajdziesz pojazdu, który będzie odpowiadać Twoim potrzebom, to możesz szukać auta zastępczego na własną rękę. O tym fakcie należy powiadomić ubezpieczyciela. Jeśli od razu wynajmiesz pojazd w innej firmie, w której obowiązują wyższe ceny, to musisz liczyć się z odmową zwrotu kosztów.

Niejednokrotnie zakłady ubezpieczeniowe zamiast wynajmu samochodu zastępczego proponują korzystanie z komunikacji publicznej. Były także inne, ciekawe oferty dla poszkodowanych m.in. ubezpieczyciel zaproponował rower na własność zamiast wynajmu pojazdu zastępczego.

Musisz jednak wiedzieć, jeśli codziennie korzystasz z samochodu, to w razie wypadku z winy innego kierowcy, zakład ubezpieczeń nie może narzucać ci korzystanie z innego środka lokomocji. Masz prawo do wynajmu samochodu zastępczego.

Nie zaszkodzi zapoznać się z uchwałą Sądu Najwyższego z dn. 17.11.2011 roku, która dot. zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Zgodnie z nią towarzystwo ubezpieczeniowe musi pokryć koszty, jeśli osoba poszkodowana wynajęła pojazd zastępczy po standardowej, rynkowej stawce.

Możliwość otrzymania zwrotu kosztów nie może być w żaden sposób zależna od dostępu poszkodowanego do komunikacji publicznej. To oznacza, że nawet jeśli Twoje miejsce zamieszkania ma dobre połączenia komunikacyjne np. autobusowe, to nadal masz prawo do samochodu zastępczego.

W podobnym tonie brzmi wytyczna nr 20 KNF. Zgodnie z nią odszkodowanie z OC sprawcy pokrywa także koszty wynajmu pojazdu zastępczego, również a nawet przede wszystkim wtedy, gdy osoba poszkodowana nie prowadzi działalności gospodarczej.

Można wyróżnić trzy sposoby rozliczania wypożyczenia pojazdu zastępczego: rozliczenie kosztorysowe, zwrot kosztów za wynajem, rozliczenie w przypadku szkody całkowitej. Obowiązuje w nich nieco inna procedura.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego i pojazdu nie nadającego się do bezpiecznej jazdy, samochód zastępczy należy się od dnia zgłoszenia u ubezpieczyciela szkody do dnia wypłaty odszkodowania. Wynajem może trwać do dnia naprawy pojazdu, ale poszkodowany musi udokumentować naprawę fakturą.

Jeśli mamy do czynienia z rozliczeniem kosztorysowym i pojazdem jezdnym to auto zastępcze przysługuje od dnia dokonania zgłoszenia szkody na pojeździe na czas wykonania naprawy. Trzeba wykazać zasadność naprawy oraz ją udokumentować.

Z kolei w sytuacji zwrotu kosztów oraz pojazdu niejezdnego to auto zastępcze należy się osobie poszkodowanej od dnia zgłoszenia szkody do dnia naprawy. Jeśli pojazd jest jezdny to auto zastępcze przysługuje tylko na czas naprawy pojazdu i może zostać wydłużony w sytuacji konieczności przeprowadzenia dodatkowych technicznych badań pojazdu. Samochód zastępczy w przypadku szkody całkowitej należy się od dnia zgłoszenia do dnia wypłaty rekompensaty bądź zakupu nowego pojazdu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może skrócić okresu korzystania z samochodu zastępczego. Poszkodowany ma prawo użytkować wynajmowany pojazd do momentu: naprawienia jego pojazdu, wypłacenia odszkodowania bądź zakupu nowego pojazdu. Warto pamiętać o odpowiedniej dokumentacji.

Wypożyczony pojazd nie może być wyższej klasy, niż Twój samochód. To oznacza, że powinieneś wynająć auto w tym samym segmencie, co pojazd którym wcześniej się poruszałeś po drogach.

Oczywiście nikt Ci nie zabroni wypożyczyć samochody z wyższej klasy, ale w takiej sytuacji musisz liczyć się z niepełnym zwrotem kosztów wynajmu. Zakład ubezpieczeń pokryje koszty wynajmu tylko do tej kwoty, która odpowiada kwocie wynajmu pojazdu z tej samej kategorii, co uszkodzony samochód. Nie bez znaczenia jest także stawka za wynajem auta. Musi ona mieścić się w tzw. widełkach, które obowiązują na lokalnym rynku.

Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem wydaje się być zgłoszenie się do firmy zajmującej się wypożyczaniem pojazdów, z którą towarzystwo ubezpieczeniowe ma podpisaną umowę o współpracę.

Podsumowanie:

1. Kosztorys naprawy pojazdu od TU często zawiera zaniżenia.

2. Ubezpieczyciele przy wycenie szkody często uwględniają np. części zamienne zamiast oryginalnych.

3. O decyzji TU można się samodzielnie odwołać.

4. Alternatywą dla walki z ubezpieczycielem jest dopłata do odszkodowania.

5. Zdarzają się także zbyt niskie odszkodowania z AC.

6. Proces uzyskania dopłaty jest prosty i szybki.

7. Jako poszkodowany możesz ubiegać się o samochód zastępczy z OC sprawcy.

Średnia ocena: 4.50

Czytaj także

PorownajSzkode - Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku

Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku, to warto wiedzieć

Większość poszkodowanych kierowców zastanawia się jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku. Istnieje dla niego kilka rozwiązań, które może wykorzystać bez strat finansowych. Oprócz tego przysługują mu inne świadczenia, które pomogą mu wrócić do zdrowia.

PorownajSzkode - Wycena szkody samochodu kalkulator

Wycena szkody samochodu kalkulator. Jak działa i kto z niego korzysta?

Wielu poszkodowanych po uzyskaniu odszkodowania ma poważne wątpliwości. Czy otrzymali odszkodowanie we właściwej wysokości? Jeżeli masz wątpliwości, czy wycena szkody samochodu jest właściwa, kalkulator byłby bardzo pomocny. Czy jednak jest on dostępny dla poszkodowanych?

PorownajSzkode - Szkoda całkowita - co dokładnie możesz uzyskać gdy miała miejsce?

Szkoda całkowita - co dokładnie możesz uzyskać gdy miała miejsce?

Szkoda całkowita jest nieopłacalna dla osoby poszkodowanej. Podpowiadamy, jak sobie z nią poradzić bez marnowania dużej ilości czasu i nerwów.

PorownajSzkode - Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźniony lot - ile można otrzymać

Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźniony lot - ile można otrzymać

Z tytułu opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny możesz uzyskać odszkodowanie w wysokości 250, 400 lub 600 euro. Od czego zależy kwota tych rekompensat?

PorownajSzkode - Jak obliczyć spalanie samochodu?

Jak obliczyć spalanie samochodu?

Wielu kierowców przed zakupem samochodu zwraca uwagę m.in. na wskaźniki spalania. Im jest ono większe, tym więcej będzie trzeba wydawać na zakup paliwa. Chcesz sprawdzić, ile paliwa na 100 przejechanych kilometrów spala samochód? Możesz to zrobić na kilka sposobów.

PorownajSzkode - Tabliczka znamionowa samochodu - gdzie jest i co zawiera?

Tabliczka znamionowa samochodu - gdzie jest i co zawiera?

Tabliczka znamionowa w pojazdach to niepozorny, ale niezwykle ważny element, który odgrywa kluczową rolę w identyfikacji i legalności pojazdu.

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »