samochód zastępczy z oc sprawcy - na co uważać

Samochód zastępczy z OC sprawcy – na co uważać

Brałeś udział w wypadku? Twój samochód został uszkodzony w wyniku awarii lub z Twojej winy? Masz problem z dojazdem do pracy, zrobieniem zakupów, czy odwiezieniem dziecka do przedszkola? Możesz skorzystać z auta zastępczego. Warto wiedzieć, że auto zastępcze jest pokrywane przez OC sprawcy kolizji, co oznacza, że koszty wynajmu nie obciążają Twojego portfela. Jest to możliwe również w przypadku OC sprawcy wypadku, co zapewnia pokrycie zarówno w sytuacjach kolizji, jak i wypadków.

Od czego uzależnione jest skorzystanie z auta zastępczego?

Uczestniczyłeś w kolizji lub wypadku w ruchu drogowym spowodowanym przez innego kierowcę? W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia twojego pojazdu lub jego zniszczenia w stopniu niepozwalającym na naprawę. Masz prawo do skorzystania z pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC sprawcy. Warto wiedzieć, jak długo przysługuje samochód zastępczy: jest on dostępny na cały okres naprawy, włączając w to czas oczekiwania na naprawy, oczekiwanie na wyceny kosztów, zamówione części oraz czas niezbędny ubezpieczonemu na odbiór pojazdu.

Czy istnieje możliwość skorzystania z auta zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia AC?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna – nie. Ubezpieczenie AC (ubezpieczenie autocasco) jest w naszym systemie prawnym ubezpieczeniem dobrowolnym, a jej warunki ustalane są odrębnie dla danego towarzystwa ubezpieczeń w tzw. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Żadne z działających na rynku polskim towarzystw ubezpieczeniowych nie oferuje samochodu zastępczego w podstawowej proponowanej przez siebie wersji ubezpieczenia AC. Czy to oznacza całkowity brak możliwości korzystania z pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy to Ty ponosisz winę za zaistniały wypadek, bądź Twój samochód został unieruchomiony w wyniku awarii? Niekoniecznie.

Na czym polegają klauzule rozszerzające i ubezpieczenie Assistance?

Część towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia swoim klientom zawarcie wraz z ubezpieczeniem AC, oczywiście bezpłatnie, umowy Assistance, która zapewnia pomoc w drodze. Trzeba jednak być ostrożnym, ponieważ bezpłatna umowa Assistance oferuje dość ograniczoną pomoc ubezpieczyciela. Jeśli poszkodowany chce skorzystać z pojazdu zastępczego (w sytuacji, kiedy nie może skorzystać z ubezpieczenia OC sprawcy) musi rozważyć inne proponowane przez swojego ubezpieczyciela AC opcje lub warianty ubezpieczenia Assistance. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w różnych wersjach jest różny – może oferować auto zastępcze za okres od 2 dni do pełnego czasu naprawy. Oczywiście każde rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wiąże się z koniecznością zapłacenia wyższej składki. Warto śledzić orzecznictwo dot. najmu pojazdu zastępczego.

Co oferują ubezpieczyciele?

Każdy z ubezpieczycieli preferuje swoje własne rozwiązania dla klientów. Przykładowo PZU S.A., wciąż chyba jeden z większych ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia komunikacyjne, proponuje opcję PZU Auto Non Stop, w ramach którego oferuje nie tylko auto zastępcze na cały czas naprawy, ale również odebranie uszkodzonego pojazdu, podstawienie samochodu zastępczego, zorganizowanie naprawy auta w warsztacie Sieci Naprawczej PZU oraz załatwienie wszystkich formalności i rozliczenie z warsztatem. Tobie pozostaje tylko odebrać naprawiony samochód. Warto zaznaczyć, że klienci mają prawo do wynajem auta zastępczego z ubezpieczenia sprawcy w przypadku kolizji, co obejmuje pokrycie kosztów wynajmu, proces wynajęcia oraz dostępność różnych typów pojazdów zastępczych, w zależności od klasy uszkodzonego pojazdu lub dostępności. Proces wynajęcia samochodu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy umożliwia wynająć samochód zastępczy, zapewniając pokrycie w różnych miastach oraz możliwość użytkowania w Unii Europejskiej.

Popularny Allianz ma w swojej ofercie odrębny Wariant AC – Warsztaty Partnerskie, w ramach którego oferuje holowanie ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia, samochód zastępczy na okres naprawy w warsztacie i usługę door-to-door, objęcie naprawy pojazdu 2-letnią gwarancją, naprawę pojazdu wyłącznie częściami zamiennymi wysokiej jakości lub oryginalnymi, bezgotówkową formę rozliczenia naprawy i niższą cenę AC.

Ten ubezpieczyciel proponuje kilka wersji ubezpieczenia Assiatance, z których każda wersja wyższa niż Assistane Mini obejmuje również opcję najmu pojazdu zastępczego:

  • Assistance Standard – samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży (maks. 4 dni),
  • Assistance Plus – samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży (maks.9 dni) oraz po awarii (maks. 4 dni),
  • Assistance Exclusive – samochód zastępczy po wypadku (maks. 14 dni), po kradzieży (maks. 21 dni), po awarii (maks. 7 dni).

Tutaj możesz sprawdzić, stawki za wynajem samochodu zastępczego PZU oraz u innych ubezpieczycieli.

Również Compensa oferuje aż 5 wariantów ubezpieczenia Assistace. Trzeba jednak podkreślić, iż opcją oferowaną bezpłatnie jest tylko Assistance Baza która oferowana jest gratis przy umowie ubezpieczenia AC, jednak nie oferuje pojazdu zastępczego. Aby u tego ubezpieczyciela móc skorzystać z pojazdu zastępczego konieczne jest wykupienie dodatkowych wariantów ubezpieczenia Assistance – Standard, Komfort, Komfort Plus lub Lux.

Czy można uzyskać odszkodowanie za korzystanie z pojazdu zastępczego mimo braku ubezpieczenia AC?

Nie ma takiej możliwości, gdy naprawa samochodu odbywa się w ramach ubezpieczenia AC szybko i sprawnie. Co prawda Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lipca 2004 r. jaki zapadł w sprawie o sygnaturze akt II CK 412/03 uznał zasadność roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku z wynajmem pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela AC prowadzącego likwidację szkody, uznał jednak tę odpowiedzialność w przypadku gdy poszkodowany oczekiwał ponad umowny termin na wypłatę odszkodowania. W przypadku szkody całkowitej, poszkodowany ma prawo do pojazdu zastępczego do czasu zakupu nowego pojazdu, przy czym ubezpieczyciel pokrywa koszty najmu do momentu zakończenia procesu zakupu, nie dłużej jednak niż przez określony w umowie okres.

Wówczas Sąd przyznał zasadność takiego odszkodowania za najem pojazdu w okresie od dnia następnego po upływie terminu do wypłaty odszkodowania (po upływie 30 dni). Sąd uznał również, iż prawo to przysługuje tylko w sytuacji, gdy pojazd jest poszkodowanemu obiektywnie niezbędny i wykaże on koszt takiego najmu oraz niemożność “wyłożenia” własnych pieniędzy na sfinansowanie kosztów naprawy. Jednak nawet w tym wypadku podstawą do zasądzenia odszkodowania nie była sama umowa ubezpieczenia AC, co fakt nienależytego wykonania tej umowy przez ubezpieczyciela. Podstawą odpowiedzialności ubezpieczyciela AC był więc w tym przypadku art. 471 k.c.

Możliwości poszkodowanego

Czy wyrok ten zmienił podejście ubezpieczycieli AC do swoich klientów? No cóż, na drodze polubownej nadal uzyskanie odszkodowania za pojazd zastępczy w ramach ubezpieczenia AC nie jest możliwe. Droga sądowa zaś oparta jest nie na samej odpowiedzialności umownej ubezpieczyciela a na zasadach ogólnych odpowiedzialności związanych z nienależytym wykonaniem tej umowy. Nie w każdej sytuacji będzie to również możliwe. Jednak w uzasadnionych przypadkach taka możliwość istnieje. Warto również pamiętać o procedurach zwrotu auta zastępczego i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, co jest kluczowe przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów z ubezpieczycielem.

Średnia ocena: 0.00

Czytaj także

PorownajSzkode - Odkup odszkodowań to inaczej cesja wierzytelności.

Co to jest odkup odszkodowań? Warto skorzystać?

Odkup odszkodowań to inaczej cesja wierzytelności. Oznacza to, że przekazujesz swoje roszczenia innemu podmiotowi, np.: kancelarii odszkodowawczej. Z momentem przekazania praw do roszczenia to zadaniem kancelarii są negocjacje z ubezpieczycielem i uzyskanie właściwego odszkodowania.

PorownajSzkode - Dopłata do odszkodowania - jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Dopłata do odszkodowania - jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Dopłata do odszkodowania to temat, który może dotyczyć każdej osoby, która otrzymała zaniżone odszkodowanie po wypadku czy innym zdarzeniu losowym.

PorownajSzkode - Odszkodowania z OC

Odszkodowania z OC - najważniejsze informacje, problemy i rozwiązania

Zgłoszenie likwidacji szkody i wpłata odszkodowania. Tak właśnie powinno wyglądać dochodzenie odszkodowania z OC. Czy tak jest w istocie? Na jakie problemy najczęściej natrafiają poszkodowani?

PorownajSzkode - Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Jakie terminy obowiązują TU, gdy piszesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Ma ono 30 dni, by ustosunkować się do Twojego pisma Jeżeli ubezpieczyciel nie zdąży w tym terminie — będzie musiał automatycznie wypłacić kwotę, o jaką się starasz.

PorownajSzkode - To musisz wiedzieć! Utrata wartości handlowej pojazdu a odszkodowanie

Utrata Wartości Handlowej Pojazdu

Im auto jest starsze i bardziej zużyte, tym utrata wartości handlowej pojazdu będzie mniejsza. Jednocześnie, jeżeli szkody były większe, to i utrata wartości staje się większa. Przy drobnych szkodach, jak np.: rysy i delikatne wgniecenia uznaje się, że utrata wartości nie nastąpiła.

PorownajSzkode - Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przy szkodzie osobowej i rzeczowej

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przy szkodzie osobowej i rzeczowej

Gdy ma miejsce wypadek komunikacyjny, osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z oc sprawcy tego zdarzenia. Poszkodowany może starać się zarówno o rekompensatę, która pokryje koszty osobowe oraz rzeczowe. Termin na złożenie odpowiednich dokumentów wynosi aż 3 lata.

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »