Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku a wypłacana rekompensata

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przy szkodzie osobowej i rzeczowej

Bez względu na to, czy osoba poszkodowana doznała szkody osobowej, czy majątkowej, należy jej się odszkodowanie z oc sprawcy za wypadek i poniesione straty. W ciągu 3 lat powinno się zgłosić daną sprawę do towarzystwa ubezpieczeniowego i odzyskać poniesioną w związku z wypadkiem rekompensatę.

W tym artykule dowiesz się, jak wygląda proces odszkodowawczy, na co poszkodowany musi zwrócić szczególną uwagę oraz co można zrobić, gdy wysokość zadośćuczynienia została zaniżona.

Polisa OC - co trzeba o niej wiedzieć?

Każdy kierowca w Polsce musi posiadać obowiązkową polisę OC, jest ona niezbędna właśnie w sytuacjach, na które kierujący nie ma wpływu- czyli na kolizje i wypadki samochodowe. W jaki sposób zrobić to najprościej? Po zastosowaniu wszystkich procedur, których trzeba przestrzegać, po takim zdarzeniu jak: zabezpieczenie miejsca, wezwanie służb ratunkowych (jeśli istnieje taka potrzeba) i spisaniu oświadczenia sprawcy wypadku osoba poszkodowana musi zgłosić się do właściwego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia w celu uzyskania należnego odszkodowania z OC sprawcy.

Najlepiej już na samym początku zacząć od skompletowania niezbędnej dokumentacji i co najważniejsze- określenia, o co konkretnie poszkodowany chce się starać. Zawarta polisa OC dotyczy nie tylko uszkodzonego pojazdu, ale także obrażeń ciała. Przepisy dotyczące roszczeń odszkodowawczych dotyczą także świadczeń, w których naprawienia szkody obejmują straty, które poniósł poszkodowany oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody.

Jeśli w czasie wypadku lub kolizji zniszczeniu ulegną rzeczy osobiste, poszkodowany może wnieść o stosowne odszkodowanie z OC sprawcy, tutaj przeczytasz więcej: Dopłata do odszkodowania OC. O rekompensatę można wystąpić, jeśli zniszczone zostały rzeczy osobiste tj. okulary, telefon komórkowy, GPS, ubrania, buty, kask (w przypadku motocyklistów).

Odszkodowanie z OC sprawcy jak postępować?

źródło: materiały własne redakcji

Dlatego powinno się zadbać o właściwą dokumentację, która pomoże w udokumentowaniu zniszczonego mienia. Przedmioty te trzeba odpowiednio zabezpieczyć i udostępnić do oględzin dla ubezpieczyciela. Ważnymi elementami są:

 • fotografie zniszczonych rzeczy
 • rachunki, paragony i faktury za zakup tych rzeczy

Postępowanie w przypadku szkody osobowej

Gdy na miejsce zdarzenia została wezwana Policja, należy poinformować ją o tym, że rzeczy osobiste uległy zniszczeniu. Ma ona wtedy obowiązek wpisać w treść notatki, co dokładnie zostało zniszczone, również daty zakupów danej rzeczy będą pomocne. Wszystko zależy też od tego, czy opłaca się naprawiać zniszczoną rzecz, czy można ubiegać się o zwrot wartości zniszczonej rzeczy.

W przypadku braku możliwości naprawy to ubezpieczyciel ustala odszkodowanie, które musi być równe wartości uszkodzonej rzeczy według ceny rynkowej z dnia ustalenia wysokości przysługującego odszkodowania. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone w przypadku uszkodzonej czy zagubionej biżuterii, gotówki czy papierów wartościowych. Jeśli chcemy skutecznie starać się o stosowne odszkodowanie przez zakład ubezpieczeń, musimy koniecznie przedstawić pełną dokumentację medyczną z leczenia powypadkowego.

Gdy wypadek był na tyle poważny, że zostały blizny, istotna będzie dokumentacja- w postaci zdjęć, które przedstawią faktyczny rozmiar poniesionej straty. Im szybciej poszkodowany znajdzie się pod specjalistyczną opieką lekarską, tym lepiej, ponieważ w przypadku odległych wizyt lekarskich ciężko będzie udowodnić, że obrażenia powstały właśnie na skutek wypadku. Poszkodowany musi posiadać następującą dokumentację:

 • zwolnienia lekarskie związane z leczeniem powypadkowym
 • rachunki za poniesione koszty leczenia
 • zaświadczenia od pracodawcy ukazujące faktycznie poniesione straty, gdy przebywał na zwolnieniu lekarskim
 • faktury i rachunki za paliwo
 • oświadczenie, w którym będą się znajdować informacje dotyczące zniszczonych rzeczy (zdjęcia, rachunki wskazujące, jaka była ich wartość)
 • oświadczenie osoby, która sprawowała opiekę nad poszkodowanym

Poszkodowanemu należy się zwrot za wszystkie koszty poniesionego leczenia, a więc zwrot za:

 • koszt zakupu leków, opatrunków, bandaży, maści itp.
 • koszt odbytych badań i konsultacji lekarskich
 • koszt badań i opieki
 • koszt zakupu sprzętu ortopedycznego
 • koszt dojazdów do placówek medycznych
 • koszty rehabilitacji

Więcej na temat szkody osobowej przeczytasz w artykule: ,,Odszkodowania powypadkowe. Jakie świadczenia za szkody osobowe?".

Odszkodowanie z OC sprawcy najczęstsze przyczynyźródło: materiały własne redakcji

Inne świadczenia równie istotne

Ponadto osoba poszkodowana może wystąpić o odszkodowanie za utracony dochód, gdy przebywała na zwolnieniu lekarskim bezpośrednio po wypadku. O taki zwrot mogą starać się wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również te pracujące na umowach cywilnoprawnych.

Wymogiem jest jedynie udowodnienie wspólnie z pracodawcą, w jakiej wysokości mogłyby być zarobki, gdyby nie miał miejsca wypadek. Taki zwrot mogą uzyskać także przedsiębiorcy, w tym wypadku najlepiej poprosić biuro rachunkowe o wyliczenie strat.

Gdy ma miejsce uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoba poszkodowana może wystąpić o świadczenie rentowe. Jest to jedna z popularniejszych form zadośćuczynienia dla poszkodowanych. Przepisy kodeksu cywilnego wymieniają trzy przesłanki nabycia prawa do renty:

 • zwiększenie potrzeb po wypadku
 • całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej
 • zmniejszenie powodzenia widoków na przyszłość

Od ubezpieczyciela można wnosić o przyznanie trzech rodzajów renty:

 • renty z tytułu utraty zdolności do pracy – tzw. renta wyrównawcza
 • renty z tytułu zwiększenia potrzeb życiowych,
 • renty z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia w przyszłości

Z polisy OC sprawcy zdarzenia zostanie poszkodowanemu wypłacone odszkodowanie, za które będzie mógł naprawić swój samochód. Ma on do wyboru dwie możliwości rozliczenia swojej szkody: rozliczenie kosztorysowe oraz warsztatowe (czyli bezgotówkowe). Tutaj przeczytasz więcej o odkupieniu szkody: Odkup szkody OC. Na pierwszy sposób rozliczenia decyduje się większość kierowców, a to z uwagi na szybką wypłatę pieniędzy.

Drugi wariant, czyli rozliczenie bezgotówkowe, to najczęściej lepsza opcja dla posiadaczy młodszych pojazdów. Każde odszkodowanie z OC sprawcy powinno pokryć wszystkie koszty, jakie poniósł kierowca w związku z naprawą swojego samochodu. Warto zaznaczyć, że niezwykle ważna jest zebrana dokumentacja, która pokaże, jak wyglądał cały proces- zaczynając od naprawy, a kończąc na kosztach naprawy, czy wartości wraku.

Skontaktowanie się z godnym zaufania warsztatem naprawczym to gwarancja i wysokość odszkodowania w odpowiedniej kwocie oraz sprawdzenie, czy szkoda taka może być uznana za szkodę całkowitą. Jeśli wycena okaże się nieprawidłowa, można wówczas obciążyć ubezpieczyciela uzyskaniem opinii od niezależnego rzeczoznawcy. Uzyskać odszkodowanie w takim przypadku nie powinno sprawiać trudności.

Poszkodowany może również wystąpić o inne należne jej świadczenia, nawet jeśli otrzymała wcześniejsze odszkodowanie po wypadku. Przysługuje mu przede wszystkim:

 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu
 • zwrot kosztów holowania
 • zwrot kosztów wynajmu auta zastępczego
 • zwrot kosztów leczenia

Brak polisy OC? I tak dostaniesz odszkodowanie

Jeśli sprawca zdarzenia nie ma ważnej polisy OC, wtedy odszkodowanie dla osoby poszkodowanej w wypadku zostanie wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak zgłosić takie roszczenie? Poszkodowany musi zgłosić się do ubezpieczyciela, ten nie może odmówić przyjęcia sprawy.

Gdy orzeczona zostanie wina kierowcy, wtedy będzie musiał on pokryć sumę, jaka została przeznaczona na pokrycie strat dla osób, które ucierpiały w wypadku. Musi on liczyć się również z tym, że może zostać nałożona na niego kara za brak ważnego OC. Fundusz na wypłatę odszkodowania ma 30 dni, od momentu, w którym zostanie powiadomiony o szkodzie.

Bez względu na szkodę osobową czy majątkową osoba poszkodowana powinna wystąpić o należne jej odszkodowanie z OC, ponieważ może ono poprawić finanse osobiste poszkodowanego. W przypadku problemów w uzyskaniu odszkodowania i należnej kwoty warto skierować swoją sprawę do niezależnej kancelarii odszkodowawczej, która w imieniu poszkodowanego będzie walczyć o stosowną rekompensatę.

Koniecznie przeczytaj artykuł: ,,Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, czego kierowcy nie wiedzą?".

Średnia ocena: 4.22

Czytaj także

PorownajSzkode - Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Czego kierowcy nie wiedzą?

Co należy wiedzieć, by uzyskać wyższe odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez zbędnych trudności? Na jakie problemy najczęściej napotykają poszkodowani? O tym przeczytasz w dzisiejszym artykule.

PorownajSzkode - Odszkodowanie za brak prądu

Odszkodowanie za brak prądu. Jak napisać wniosek we właściwy sposób?

Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek zaopatrywać swoich odbiorców w energię elektryczną w sposób: po pierwsze ciągły, a po drugie niezawodny. To oznacza, że gdy prądu nie ma, to odbiorcy należy się odszkodowanie za brak prądu. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Jakimi?

PorownajSzkode - Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Poszkodowani często nie wiedzą, że mają cały katalog świadczeń do uzyskania. I to tylko przy jednym wypadku. Starty mogą bowiem powstawać na wielu poziomach. Do takich strat należy m.in. ubytek wartości rynkowej pojazdu. Na czym polega i jak można starać się o odszkodowanie?

PorownajSzkode - Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku

Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku, to warto wiedzieć

Większość poszkodowanych kierowców zastanawia się jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku. Istnieje dla niego kilka rozwiązań, które może wykorzystać bez strat finansowych. Oprócz tego przysługują mu inne świadczenia, które pomogą mu wrócić do zdrowia.

PorownajSzkode - Utrata wartości handlowej pojazdu w leasingu. Jak uzyskać odszkodowanie?

Utrata wartości handlowej pojazdu w leasingu. Uzyskaj odszkodowanie

Utrata wartości handlowej pojazdu, także w leasingu zachodzi za każdym razem, gdy samochód zostaje poważniej uszkodzony. Dotyczy to także samochodów, które zostały naprawione we właściwy sposób. Mogą one więc poruszać się po drogach. Często nie widać nawet — bez odpowiednich badań — że samochód brał

PorownajSzkode - Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźniony lot - ile można otrzymać

Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźniony lot - ile można otrzymać

Z tytułu opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny możesz uzyskać odszkodowanie w wysokości 250, 400 lub 600 euro. Od czego zależy kwota tych rekompensat?

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »