odkup odszkodowań co warto wiedzieć

Co to jest odkup odszkodowań? Warto skorzystać?

Większość wypłacanych odszkodowań jest zdecydowanie za niska. Najczęściej poszkodowani w takich przypadkach dopłacają do naprawy i ponoszą kolejne straty. Jako odpowiedź na problemy poszkodowanych pojawiły się kancelarie odszkodowawcze proponujące odkup odszkodowań.

Odszkodowanie komunikacyjne wypłacone przez ubezpieczyciela powinno w całości wystarczyć na naprawę. Powinno także pokrywać inne koszty, takie jak:

 • holowanie pojazdu
 • wynajem auta zastępczego
 • wartość rzeczy uszkodzonych w samochodzie

Poszkodowany może także otrzymać odszkodowanie za utraconą wartość pojazdu. Świadczeń jest tak dużo, ponieważ w założeniu odszkodowanie ma pokrywać wszystkie straty.

W praktyce wypłacane odszkodowania komunikacyjne są za niskie. Poszkodowani mogą w takiej sytuacji:

 • napisać odwołanie
 • złożyć pozew w sądzie
 • zgłosić się do Rzecznika Finansowego lub KNF

Wiąże się to jednak z długim oczekiwaniem na odszkodowanie i brakiem pewności, że zostanie ono wypłacone. Może to też generować dodatkowe koszty.

Dlatego pojawiła się usługa dopłaty do odszkodowania.

Zobacz: ,,Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach".

Czym jest odkup odszkodowań?

Odkup odszkodowań to inaczej cesja wierzytelności. Oznacza to, że przekazujesz swoje roszczenia innemu podmiotowi, np.: kancelarii odszkodowawczej. Z momentem przekazania praw do roszczenia to zadaniem kancelarii są negocjacje z ubezpieczycielem i uzyskanie właściwego odszkodowania. Jeżeli to konieczne, sprawa kierowana jest do sądu.

Czy to oznacza, że sprawa będzie się ciągła jeszcze dłużej? Nie, ty jako poszkodowany nie bierzesz w tym udziału. Zanim sprawa z ubezpieczycielem się zakończy, ty otrzymujesz pieniądze od kancelarii odszkodowawczej. Dzięki temu uzyskanie odszkodowania jest prostsze, a naprawa może nastąpić znacznie szybciej.

Kiedy i jak można skorzystać z odkupu odszkodowań?

Do kancelarii odszkodowawczej może zgłosić się każdy poszkodowany, który podejrzewa, że ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie. Ważne jest jednak, aby była to szkoda majątkowa — najczęściej dotyczy to szkody w pojeździe. Wedle polskiego odkup odszkodowania nie może dotyczyć szkody osobowej. Dotyczy to takich świadczeń, jak:

 • renty
 • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu
 • zadośćuczynienia

Kancelaria w takim przypadku może jedynie reprezentować poszkodowanego przed sądem lub ubezpieczycielem. Firmy i kancelarie odszkodowawcze zajmują się jedynie odkupem odszkodowań z OC, gdzie sprawca wypadku jest znany.

Ważny jest także okres, jaki upłynął od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli minęło więcej, niż 3 lata — nastąpiło przedawnienie. Wyklucza to domaganie się dodatkowych pieniędzy od ubezpieczyciela i to nie tylko przez kancelarię odszkodowawczą. Następuje bowiem przedawnienie roszczeń, a tym samym ich unieważnienie.

Przeszkodą przy odkupie odszkodowania nie jest przyjęcie odszkodowania od ubezpieczyciela. Wypłata bowiem nie zamyka całkowicie sprawy. Wyjątkiem jest tu jednak sytuacja, w której poszkodowany podpisał ugodę. Ta bowiem oznacza zrzeknięcie się wszystkich roszczeń, także tych przyszłych.

Wiele osób martwi się, czy może starać się jeszcze o odszkodowanie, gdy nie są już właścicielami auta. Jest to możliwe, ponieważ samochód najczęściej nie jest już poddawany dodatkowym oględzinom. Tak samo z odkupu mogą skorzystać osoby, które mają samochód w leasingu lub wciąż spłacają kredyt.

Wystarczy zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej z kompletem dokumentów:

 • kosztorysem naprawy
 • decyzją ubezpieczyciela
 • oświadczeniem sprawcy lub notatką policyjną
 • dowodem rejestracyjnym samochodu

Przydatne są także inne dowody potwierdzające szkodę, np.: zdjęcia, czy zeznania świadków. Ich dostarczenie nie jest jednak konieczne. Podobnie jest z kosztorysem niezależnego rzeczoznawcy lub wyceną warsztatu.

Dokumenty te nie są konieczne, ponieważ specjaliści na podstawie kosztorysu sami obliczają właściwą kwotę odszkodowania.

Proces otrzymywania dopłaty do odszkodowań

na czym polega odkup odszkodowań?

Żródło: Materiały własne ps.org.pl

 • Zgłoszenie sprawy

Po otrzymaniu kosztorysu i decyzji ubezpieczyciela poszkodowany kontaktuje się z poprzez formularz na ps.org.pl. Nie jest to skomplikowane. Wystarczy jedynie opisać problem i dołączyć posiadane dokumenty.

 • Kontakt z konsultantem

W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą konsultant. Potwierdza Twoje dane i zadaje pytania związane ze szkodą i likwidacją szkody u ubezpieczyciela. To też moment, w którym możesz zadać pytania związane z dopłatą lub podać oczekiwaną kwotę odszkodowania

 • Weryfikacja dokumentów

Nasi specjaliści sprawdzają, czy wszystkie przesłałeś komplet dokumentów i czy są one poprawnie sporządzone. Możesz zostać poproszony o uzupełnienie niezbędnych informacji.

 • Analiza kosztorysu

Dokładnie sprawdzamy kosztorys naprawy pod kątem najczęstszych błędów, takich jak zaniżanie stawek warsztatów i cen części.

 • Ustalenie wartości zaniżenia

Na podstawie informacji uzyskanych od Ciebie, kosztorysu ubezpieczyciela i własnych analiz obliczamy właściwą kwotę odszkodowania. Następnie odejmujemy od niego kwotę zaproponowaną przez ubezpieczyciela. Różnica to Twoja dopłata do odszkodowania.

 • Wypłacanie dopłaty

Po ustaleniu wartości zaniżenia kontaktujemy się z Tobą i wypłacić należne odszkodowanie. Cała procedura trwa nie dłużej, niż 5 dni

Więcej na temat dopłaty do odszkodowań dowiesz się z artykułu: ,,Dopłaty do odszkodowań ważne pytania (i pomocne odpowiedzi)".

Co daje odkup odszkodowań?

Obserwować można wzrost zainteresowania usługami kancelarii odszkodowawczych i samym odkupem odszkodowania. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu świadomości poszkodowanych. Także regulacje prawne — wyroki Sądu Najwyższego i wytyczne KNF — są przychylne poszkodowanym.

Samodzielne dochodzenie swoich praw wiąże się jednak z dodatkowymi formalnościami, a nierzadko i kosztami. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, czy sprawa sądowa mogą być trudne dla niedoświadczonej osoby. Aby udowodnić swoje racje, należy zastosować właściwe argumenty, a nierzadko także podać właściwą podstawę prawną.

Odkup odszkodowań jest swego rodzaju drogą na skróty. Poszkodowany w ten sposób unika:

 • dodatkowych kosztów
 • dodatkowych formalności
 • sporu z ubezpieczycielem
 • sprawy sądowej
 • ryzyka odmowy dopłaty

W ten sposób poszkodowany nie musi czekać na pieniądze i wdawać się w niepotrzebne spory. Nie musi także martwić się o efekt postępowania. Likwidacja szkody przy odkupie odszkodowania przypomina procedurę u ubezpieczyciela — pozbawiona jest jednak niepotrzebnych komplikacji.

Średnia ocena: 4.54

Czytaj także

PorownajSzkode - Dopłaty do odszkodowań

Dopłaty do odszkodowań - ważne pytania (i pomocne odpowiedzi)

Zaniżone odszkodowanie to wielki problem. Jak więc można uzyskać dopłaty do odszkodowań? Istnieją jednak sposoby na uzyskanie wyższego odszkodowania...

PorownajSzkode - Kim jest rzeczoznawca samochodowy i jak pomaga poszkodowanym?

Kim jest rzeczoznawca samochodowy i jak pomaga poszkodowanym?

Rzeczoznawca samochodowy to specjalista, który zajmuje się przede wszystkim wyceną wartości pojazdów. Może również sprawdzić, czy i jak auto było uszkodzone.

PorownajSzkode - Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku

Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku, to warto wiedzieć

Większość poszkodowanych kierowców zastanawia się jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku. Istnieje dla niego kilka rozwiązań, które może wykorzystać bez strat finansowych. Oprócz tego przysługują mu inne świadczenia, które pomogą mu wrócić do zdrowia.

PorownajSzkode - Odszkodowania z OC

Odszkodowania z OC - najważniejsze informacje, problemy i rozwiązania

Zgłoszenie likwidacji szkody i wpłata odszkodowania. Tak właśnie powinno wyglądać dochodzenie odszkodowania z OC. Czy tak jest w istocie? Na jakie problemy najczęściej natrafiają poszkodowani?

PorownajSzkode - Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Jakie terminy obowiązują TU, gdy piszesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Ma ono 30 dni, by ustosunkować się do Twojego pisma Jeżeli ubezpieczyciel nie zdąży w tym terminie — będzie musiał automatycznie wypłacić kwotę, o jaką się starasz.

PorownajSzkode - To musisz wiedzieć! Utrata wartości handlowej pojazdu a odszkodowanie

Utrata Wartości Handlowej Pojazdu

Im auto jest starsze i bardziej zużyte, tym utrata wartości handlowej pojazdu będzie mniejsza. Jednocześnie, jeżeli szkody były większe, to i utrata wartości staje się większa. Przy drobnych szkodach, jak np.: rysy i delikatne wgniecenia uznaje się, że utrata wartości nie nastąpiła.

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »