rzeczoznawca samochodowy i jego rola w dochodzeniu odszkodowania

Kim jest rzeczoznawca samochodowy i jak pomaga poszkodowanym?

Otrzymałeś za niskie odszkodowanie? Nie wiesz, jak to udowodnić? Dowiedz się, jak pracuje rzeczoznawca samochodowy i jak jego opinia wpływa na odszkodowanie.

Rzeczoznawca samochodowy to specjalista, który zajmuje się przede wszystkim wyceną wartości pojazdów. Może również sprawdzić, czy i jak auto było uszkodzone i jak to wpłynęło na jego wartość. Sporządza także kosztorys naprawy po wypadku.

Nie każdy może zostać rzeczoznawcą, ponieważ jest to zawód regulowany. Oznacza to, że należy spełnić szereg wymagań, a także zdać egzamin państwowy.

To jednak nie wszystko. Kandydat na rzeczoznawcę samochodowego musi ukończyć kurs trwający 1,5 roku i uzyskać certyfikat. Dopiero po tym może zostać wpisany na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Ministerstwo Transportu.

By zostać rzeczoznawcą, należy posiadać:

 • min. wykształcenie średnie powiązane z motoryzacją
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z branżą motoryzacyjną
 • prawo jazdy A, B, C lub C1
 • zaświadczenie o niekaralności

Gdy wszystkie te warunki zostaną spełnione, rzeczoznawca samochodowy może rozpocząć pracę. Dzięki temu uż na początku swojej pracy ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Kiedy można skorzystać z usług rzeczoznawcy?

Niezależni rzeczoznawcy, posiadający własne firmy lub działający w ramach któregoś ze stowarzyszeń, np.: Stowarzyszenia techniki samochodowej i ruchu drogowego, najczęściej zajmują się:

 • wyceną wartości pojazdów
 • określaniem utraty wartości pojazdu
 • oceną szkód
 • identyfikacją samochodu i ustalaniem jego historii
 • oceną stanu technicznego i doradztwem
 • oceną jakości naprawy
 • wydawaniem ekspertyz i opiniowaniem dla sądu

Rzeczoznawcy często pomagają przy sprzedaży samochodu. Ich praca pozwala ocenić, czy auto jest bezwypadkowe i czy nie jest kradzione. Opinie rzeczoznawców samochodowych pomagają także w ustaleniu właściwej wartości samochodu, a tym samym — jego ceny. Pojazdy zabytkowe - samochody, czy motocykle - również taki specjalista może ocenić. Dotyczy to głównie wieku i stanu samochodu. Rezczoznawcy mogą także ocenić oryginalność, czy unikalność starszego pojazdu.

Rzeczoznawców zatrudniają także Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Ich praca przy likwidacji szkody polega na:

 • oględzinach pojazdu
 • dokumentacji i ocenie wszystkich szkód
 • wycenie wartości pojazdu
 • wycenie kosztów naprawy
 • sporządzeniu kosztorysu

Ostatni etap, czyli kosztorys, jest bardzo ważny, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wysokość odszkodowania. Niestety, bardzo często się zdarza, że odszkodowanie jest zaniżone. Niekiedy wynika to z braku dokładności rzeczoznawcy. Najczęściej jednak ubezpieczycielowi zależy na wypłacie jak najniższego odszkodowania.

Dlatego rzeczoznawca samochodowy może nieprawidłowo zidentyfikować pojazd i wersję jego wyposażenia. Ma to bezpośredni wpływ na określenie wartości pojazdu. Rzeczoznawca może także wprowadzić różnorodne korekty ręcznie (bez właściwego uzasadnienia), co prowadzi do obniżenia wyjściowej wartości auta nawet do 50%. Ręcznej zmiany można dokonać także w przypadku cen części i robocizny.

Jak niezależny rzeczoznawca pomaga przy odszkodowaniu?

Czym zajmuje się niezależny rzeczoznawca?

Niezależny rzeczoznawca pomoże Ci, w zależności od sprawy:

 • ustalić wartość samochodu przed wypadkiem
 • ustalić wartość samochodu po wypadku
 • ustalić pełen zakres szkód
 • oszacować koszt naprawy — zarówno części, jak i robocizny
 • sporządzić nowy kosztorys

Warto zwrócić uwagę, że rzeczoznawca ustala jedynie wszystkie wartości związane z samochodem. Jako że nie jest związany z ubezpieczycielem, nie może określić właściwej kwoty odszkodowania. Jego wyliczenia są jednak bardzo pomocne przy ubieganiu się o wyższe odszkodowanie.

Jak rzeczoznawca określa wartość samochodu?

Bardzo wiele problemów pojawia się przy ustalaniu wartości samochodu. Ma ona szczególne znaczenie w 2 przypadkach:

 • przy szkodzie całkowitej
 • przy staraniu się o odszkodowanie za utraconą wartość pojazdu

W obu przypadkach ubezpieczyciel stara się zaniżyć wartość samochodu sprzed wypadku. Na tej podstawie bowiem może wypłacić znacznie niższe odszkodowanie. Najczęściej robi to “zapominając” o dodatkowym wyposażeniu, czy też podważając przebieg.

Niezależny rzeczoznawca samochodowy bardzo dokładnie sprawdza wartość samochodu. Najczęściej dzieje się to w dwóch etapach. W pierwszym opiera się na wartościach podawanych przez program, z którego korzysta. W drugim etapie — aby uzyskać realistyczne wyniki — przeprowadza badania rynku. Oznacza to, że sprawdza on rzeczywiste ceny podobnych samochodów sprzedawanych w okolicy.

Jak sporządzany jest nowy kosztorys?

Bardzo często ubezpieczyciele zaniżają kosztorysy i odszkodowania. To sprawia, że poszkodowani otrzymują zaniżone odszkodowanie. Niezależny kosztorys jest potrzebny do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Rzeczoznawca samochodowy wówczas może ponownie dokonać oględzin, ale nie zawsze jest to niezbędne. Może to być konieczne tylko w przypadku, gdy niektóre szkody zostały pominięte w kosztorysie. Często jednak rzeczoznawca pracuje jedynie na dokumentach dostarczonych przez poszkodowanego — kosztorysie ubezpieczyciela i decyzji. Może on zweryfikować kwotę naprawy zaproponowaną przez TU.

Następnie niezależny rzeczoznawca sporządza własny kosztorys. Stosuje się on do obowiązujących wytycznych, więc:

 • Stosuje ceny oryginalnych części.
 • Uwzględnia realne stawki warsztatów.
 • Nie pomija żadnych szkód.
 • Nie stosuje amortyzacji czy nieistniejących rabatów.

To sprawia, że jego wycena jest znacznie dokładniejsza, a tym samym — bardziej wiarygodna.

Co można zrobić przy szkodzie całkowitej?

Bardzo często problemy pojawiają się przy wycenie szkody całkowitej. Możemy o niej mówić wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa wartość samochodu. W niektórych też przypadkach zniszczenia są tak duże, że nie ma technicznej możliwości naprawy , a tym samym przywrócenia samochodu do ruchu drogowego.

Ubezpieczyciele jednak tak manipulują stawkami i wartościami, by łatwiej im było orzec o szkodzie całkowitej. Często sztucznie zawyża się wartość naprawy, by móc orzec niekorzystną dla poszkodowanego szkodę całkowitą. Tu także niezależny rzeczoznawca jest w stanie zweryfikować właściwą cenę naprawy.

Przy szkodzie całkowitej problemem jest także wartość samochodu zarówno przed, jak i po wypadku. Pierwotna wartość samochodu jest zaniżana, np.: poprzez brak uwzględnienia dodatkowego wyposażenia. Zawyżana jest również wartość wraku samochodu. Zwykle poszkodowani mają trudność ze sprzedaniem uszkodzonego samochodu w cenie podanej przez TU. Wynika to ze sposobu ustalania wartości samochodu po wypadku - liczy się ją biorąc pod uwagę wielkość uszkodzeń. To prowadzi do wypłaty zaniżonego odszkodowania.

Co w takiej sytuacji może zrobić niezależny rzeczoznawca? Po pierwsze ustala prawidłową wartość samochodu sprzed wypadku. Sprawdza też wszystkie szczegóły ważne dla wartości samochodu, w tym przebieg, czy stan sprzed wypadku. W podobny sposób określa również wartość samochodu po wypadku.

Więcej o szkodzie całkowitej przeczytasz w artykule: ,,Szkoda całkowita - co dokładnie możesz uzyskać gdy miała miejsce?".

Ile kosztuje usługa rzeczoznawcy samochodowego?

wycena usług rzeczoznawcy samochodowego

Źródło: Materiały własne ps.org.pl w oparciu o cenniki rzeczoznawców na dzień 07.06.2018

Usługi niezależnego rzeczoznawcy są bardzo pomocne. Niestety, są one również dodatkowo płatne. W zależności od regionu i zakresu prac ceny mogą wynosić nawet kilkaset złotych. Koszty te mogą zostać zwrócone przez ubezpieczyciela. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy uzna on jednak, że wypłacił za mało pieniędzy, a ustalenia rzeczoznawcy to potwierdzają. Często jednak zdarza się, że ubezpieczyciel nie uznaje dodatkowego kosztorysu.

Czy kosztów można uniknąć?

Jak możesz zauważyć, niezależny rzeczoznawca jest pomocny przy wszelkich sprawach związanych z samochodem. W szczególności dotyczy to odszkodowania. Istnieje jednak ryzyko, że koszty rzeczoznawcy się nie zwrócą.

Istnieją więc inne sposoby dochodzenia odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej wskazują na sądy. Sąd nie odrzuci ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy, przez co jest większa szansa na uzyskanie wyższego odszkodowania i zwrot kosztów.

Nie każdy jednak może sobie pozwolić na wyłożenie większej kwoty, nawet jeżeli później będzie zwrócona. Wówczas możesz zdecydować się na odkup szkody. Sprawą zajmie się kancelaria odszkodowawcza, a Ty od razu otrzymasz potrzebne pieniądze. Bez dodatkowych kosztów i formalności.

Średnia ocena: 3.79

Czytaj także

PorownajSzkode - Odkup odszkodowań to inaczej cesja wierzytelności.

Co to jest odkup odszkodowań? Warto skorzystać?

Odkup odszkodowań to inaczej cesja wierzytelności. Oznacza to, że przekazujesz swoje roszczenia innemu podmiotowi, np.: kancelarii odszkodowawczej. Z momentem przekazania praw do roszczenia to zadaniem kancelarii są negocjacje z ubezpieczycielem i uzyskanie właściwego odszkodowania.

PorownajSzkode - Dopłata do odszkodowania - jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Dopłata do odszkodowania - jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Dopłata do odszkodowania to temat, który może dotyczyć każdej osoby, która otrzymała zaniżone odszkodowanie po wypadku czy innym zdarzeniu losowym.

PorownajSzkode - Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Jakie terminy obowiązują TU, gdy piszesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Ma ono 30 dni, by ustosunkować się do Twojego pisma Jeżeli ubezpieczyciel nie zdąży w tym terminie — będzie musiał automatycznie wypłacić kwotę, o jaką się starasz.

PorownajSzkode - Odszkodowanie za brak prądu

Odszkodowanie za brak prądu. Jak napisać wniosek we właściwy sposób?

Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek zaopatrywać swoich odbiorców w energię elektryczną w sposób: po pierwsze ciągły, a po drugie niezawodny. To oznacza, że gdy prądu nie ma, to odbiorcy należy się odszkodowanie za brak prądu. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Jakimi?

PorownajSzkode - Jakie ciśnienie w oponach samochodowych jest prawidłowe?

Jakie ciśnienie w oponach samochodowych jest prawidłowe?

Prawidłowe ciśnienie w oponach to czynnik wpływający na bezpieczeństwo oraz ekonomiczność jazdy. Ile powinno wynosić?

PorownajSzkode - Tabliczka znamionowa samochodu - gdzie jest i co zawiera?

Tabliczka znamionowa samochodu - gdzie jest i co zawiera?

Tabliczka znamionowa w pojazdach to niepozorny, ale niezwykle ważny element, który odgrywa kluczową rolę w identyfikacji i legalności pojazdu.

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »