gefion zgłoszenie szkody dowiedz się więcej

Gefion zgłoszenie szkody - Na co musisz zwrócić uwagę?

Jak w Gefion Insurance wygląda zgłoszenie szkody? Na co szczególną uwagę powinni zwracać poszkodowani. Dowiedz się, jak wygląda likwidacja szkody i co robić, gdy pojawią się problemy.

Gefion Insurance to duńskie towarzystwo ubezpieczeń, które w Polsce działa od niedawna. Sprzedaje przede wszystkim ubezpieczenia komunikacyjne:

  • standardowa polisa OC
  • autopomoc — ubezpieczenie assistance
  • OC graniczne — ochrona na terenie Unii Europejskiej

Pośrednik Gefionu - firma Polins - proponuje swoim klientom także nnw-ubezpieczenia następstw nieszczęsliwych wypadków.

Towarzystwo działa także w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy, oraz krajach bałtyckich — Litwie, Łotwie i Estonii.

W Polsce zyskało popularność dzięki bardzo tanim polisom, w wielu przypadkach — najtańszych na rynku ubezpieczeniowym.

Zgłoś szkodę w Gefion Insurance

gefion zgłoszenie szkody jak dokonać

Już na etapie zgłoszenia pojawiają się problemy. Towarzystwo ubezpieczeniowe na swojej stronie podaje, że można zgłosić szkodę poprzez formularz zgłoszeniowy. Ten jednak znajduje się na stronie przedstawiciela ubezpieczyciela w Polsce — firmy Polins. Na stronie przedstawiciela znajdują się także numery infolinii, poprzez które można zgłosić szkodę - 22 390 88 40 lub 22 622 40 14. Co ważne, nie jest to infolinia ani ubezpieczyciela, ani jego przedstawiciela. Jest to numer należący do likwidatora szkody — firmy Crawford.

Zgłoś szkodę, a następnie prześlij dokumenty. Te należy przesłać na adres likwidatora szkody — ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa lub poprzez wspomniany już formularz zgłoszenia na stronie przedstawiciela, czyli firmy Polins.

Swoje odszkodowanie uzyskasz szybciej przesyłając zgłoszenie przez formularz Gefion zgłoszenie szkody.

gefion zgłoszenie szkody ważne informacje

Opinie na temat Gefion Insurance

Niestety, Gefion Insurance nie ma najlepszych opinii na temat likwidacji szkód. Poszkodowani przez osoby ubezpieczone u tego ubezpieczyciela skarżą się głównie na długie oczekiwanie na odszkodowanie. Poszkodowani czekają nawet wiele miesięcy. Poszkodowani, którzy kontaktują się z ubezpieczycielem w sprawie swojego odszkodowania, zwykle otrzymują odpowiedź “sprawa jest w toku”.

Przypominamy, że poszkodowany powinien uzyskać odszkodowanie najdalej w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeżeli w tym czasie wyjaśnienie wszystkich okoliczności ważnych dla wysokości odszkodowania nie jest możliwe, ubezpieczyciel może przedłużyć postępowanie o kolejne 30 dni. Musi jednak wypłacić kwotę, którą już udało mu się ustalić, podać przyczyny opóźnienia, a także podać możliwą datę wypłaty odszkodowania.

Kierowcy skarżą się także na kiepski kontakt z ubezpieczycielem. Wielu poszkodowanych musi długo czekać na zgłoszenie się konsultanta. Gdy ten już się zgłosi, często nie potrafi udzielić odpowiedniej informacji. Problem pojawia się także przy kontakcie przez e-mail. Klienci często w ogóle nie uzyskują odpowiedzi.

Kolejnym problemem jest także zaniżone odszkodowanie. Poszkodowani wskazują, że kosztorysy nie oddają rzeczywistych kwot potrzebnych na naprawę. Nie zgadzają się także wykazane szkody,a umówienie się z rzeczoznawcą samochodowym na kolejne oględziny zwykle jest bardzo trudne.

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie, które pokryje koszty naprawy w ASO. W kosztorysie powinny pojawić się także ceny oryginalnych części, jeżeli takie znajdowały się w samochodzie. Także oględziny powinny być możliwie jak najdokładniejsze. W innym przypadku wyliczona kwota odszkodowania nie będzie pokrywać się z rzeczywistymi kosztami.

Kierowcy skarżą się także, że nie mogą uzyskać zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego. Przedstawiciele firmy informują poszkodowanych, iż firma działa na podstawie duńskiego prawa. W Dani ubezpieczenia komunikacyjne nie obejmują takiego świadczenia.

Warto zwrócić uwagę, że Gefion Insurance cieszy się złą sławą nie tylko wśród polskich kierowców. Złe opinie można znaleźć także wśród brytyjskich i niemieckich kierowców.

Sprawą zainteresował RF i KNF

Problem związany z Gefionem narasta. Sprawą zainteresował się już Rzecznik Finansowy. Otrzymał on już ponad setkę skarg związanych głównie z:

  • opieszałością ubezpieczyciela
  • zaniżeniem odszkodowania

Oznacza to więc, że opinie na temat tego ubezpieczyciela pokrywają się ze skargami do RF i jego obserwacjami. W związku z tym Rzecznik Finansowy przekazuje odpowiednią informację o nieprawidłowościach do KNF. Komisja ma jednak ograniczony nadzór nad ubezpieczycielem. Ten bowiem jest podmiotem zagranicznym, a w Polsce świadczy usługi korzystając z możliwości działalności transgranicznej.

W takiej sytuacji właściwym organem nadzorczym jest duński Finanstilsynet. KNF już zgłosił się do tej instytucji i pozostaje z nią w roboczym kontakcie. W tej chwili bowiem tylko Finanstilsynet może np.: przeprowadzić kontrolę u ubezpieczyciela lub podjąć inne czynności, które zaowocują konsekwencjami dla ubezpieczyciela, ale też polepszą sytuację poszkodowanych.

Co może zrobić poszkodowany?

Co może zrobić poszkodowany, które nie może uzyskać właściwego odszkodowania? Do ubezpieczyciela można przesłać reklamację — nawet w przypadku, gdy jeszcze nie wydał decyzji. Tutaj można powołać się na opieszałość i przekroczenie 30-dniowego terminu wypłaty odszkodowania.

Możesz też przesłać wezwanie do zapłaty już dzień po przekroczeniu terminu. Możesz także za każdy dzień zwłoki domagać się ustawowych odsetek.

Jeżeli Gefion wypłacił zaniżone odszkodowanie, możesz napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Rzecznik Finansowy

Zgłoś szkodę, a właściwie problem z nią związany do RF. Rzecznik finansowy może podjąć interwencję u ubezpieczyciela i skłonić go do szybszej wypłaty odszkodowania.

Sąd

Kwestie braku odszkodowania może rozwiązać sąd. Wielu poszkodowanych obawia się jednak tej drogi. Gefion Insurance to ubezpieczyciel zarejestrowany w Kopenhadze. Czy to oznacza więc, że ewentualne postępowanie będzie odbywało się w duńskim sądzie?

Postępowanie odbywa się w Polsce — wystarczy złożyć pozew w swoim miejscu zamieszkania lub miejscu wypadku. Pozwanym w tym przypadku jest firma Gefion Insurance. Adres — do celów procesowych — należy podać kopenhaski. Jest to Østergade 10, 1100 København, Dania. Pozew można jednak dostarczyć do przedstawiciela ubezpieczyciela, czyli Crawford Polska sp. z o.o. Postępowanie będzie toczyć się w Polsce, nie ma więc konieczności tłumaczenia pozwu.

Kancelaria odszkodowawcza

Sprawy związane z Gefion mogą wydawać się dość skomplikowane. Poszkodowani zwykle nie wiedzą, do którego z trzech podmiotów składać reklamację lub gdzie i jak złożyć pozew. Dlatego zgłoś szkodę do firmy odszkodowawczej. Przedstawiciele kancelarii pomogą w dochodzeniu odszkodowania bez konieczności dopełnienia skomplikowanych formalności.

Podsumowując. Najważniejszym problemem poszkodowanych jest opieszałość ubezpieczyciela, co obecnie na polskim rynku jest rzadkością. Często się też zdarza, że wypłacone już odszkodowanie jest za niskie. Poszkodowani mogą składać reklamację, a w ostateczności udać się do sądu. Nie ma tutaj konieczności dochodzenia praw przed duńskim wymiarem sprawiedliwości — pozew można złożyć w miejscu zamieszkania. W razie trudności warto także zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej.

Przeczytaj koniecznie artykuł: ,,Szkoda całkowita - co dokładnie możesz uzyskać gdy miała miejsce?".

Średnia ocena: 4.20

Czytaj także

PorownajSzkode - Wycena szkody samochodu kalkulator

Wycena szkody samochodu kalkulator. Jak działa i kto z niego korzysta?

Wielu poszkodowanych po uzyskaniu odszkodowania ma poważne wątpliwości. Czy otrzymali odszkodowanie we właściwej wysokości? Jeżeli masz wątpliwości, czy wycena szkody samochodu jest właściwa, kalkulator byłby bardzo pomocny. Czy jednak jest on dostępny dla poszkodowanych?

PorownajSzkode - Odszkodowania powypadkowe.

Odszkodowania powypadkowe. Jakie świadczenia za szkody osobowe?

Większość kojarzy OC jedynie z odszkodowaniem za szkodę majątkową. Tymczasem można także uzyskać odszkodowania powypadkowe za szkody osobowe. Jak się o nie starać?

PorownajSzkode - Odkup odszkodowań to inaczej cesja wierzytelności.

Co to jest odkup odszkodowań? Warto skorzystać?

Odkup odszkodowań to inaczej cesja wierzytelności. Oznacza to, że przekazujesz swoje roszczenia innemu podmiotowi, np.: kancelarii odszkodowawczej. Z momentem przekazania praw do roszczenia to zadaniem kancelarii są negocjacje z ubezpieczycielem i uzyskanie właściwego odszkodowania.

PorownajSzkode - Dopłata do odszkodowania - jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Dopłata do odszkodowania - jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Dopłata do odszkodowania to temat, który może dotyczyć każdej osoby, która otrzymała zaniżone odszkodowanie po wypadku czy innym zdarzeniu losowym.

PorownajSzkode - Odszkodowania z OC

Odszkodowania z OC - najważniejsze informacje, problemy i rozwiązania

Zgłoszenie likwidacji szkody i wpłata odszkodowania. Tak właśnie powinno wyglądać dochodzenie odszkodowania z OC. Czy tak jest w istocie? Na jakie problemy najczęściej natrafiają poszkodowani?

PorownajSzkode - Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Jakie terminy obowiązują TU, gdy piszesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Ma ono 30 dni, by ustosunkować się do Twojego pisma Jeżeli ubezpieczyciel nie zdąży w tym terminie — będzie musiał automatycznie wypłacić kwotę, o jaką się starasz.

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »