Szkoda całkowita czy jest opłacalna dla kierowcy?

Szkoda całkowita - co dokładnie możesz uzyskać gdy miała miejsce?

W niektórych przypadkach, szkody po wypadku są tak duże, że naprawa samochodu nie jest możliwa i po prostu nieopłacalna. Mamy wtedy do czynienia ze szkodą całkowitą. Duża ilość poszkodowanych spotyka się wtedy z problemami, które dotyczą wypłaty należnego im odszkodowania czy samej wyceny pojazdu po szkodzie. Jest jednak kilka rozwiązań, które pomogą poszkodowanemu uzyskać więcej, nie będąc jednocześnie na straconej pozycji.

Co to jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita jest orzekana w sytuacji, gdy przywrócenie samochodu do sprawności przed wypadkiem jest niemożliwe bądź nieopłacalne. Warto podkreślić, że szkoda całkowita OC a AC to zupełnie inna sprawa.

Jeśli chodzi o polisę OC to ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą, jeśli koszty naprawy przekraczają wartość auta przed zdarzeniem drogowym. Natomiast szkoda całkowita AC w zdecydowanej większości przypadków ma to miejsce wtedy, kiedy koszty naprawy przekraczają 70% wartości danego pojazdu w dniu szkody.

Zgodnie z definicją Rzecznika Finansowego (wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych) szkoda całkowita to utrata przedmiotu ubezpieczenia bądź jego zniszczenie całkowite.

W jaki sposób zakład ubezpieczeń oblicza wtedy odszkodowanie?

Osoby poszkodowane często myślą, że uzyskają pieniądze niezbędne na naprawę swojego samochodu- jednak nie zawsze jest to możliwe. Szkoda całkowita została orzeczona, gdy:

  • uszkodzenia są tak duże, że samochód nadaje się tylko do kasacji- czyli jego naprawa jest zwyczajnie nieopłacalna, a zakres uszkodzeń za duży, by można przywrócić auto do stanu, w jakim było przed wypadkiem
  • cena kosztów naprawy znacznie przekracza koszt pojazdu sprzed szkody- czyli naprawa będzie kosztować więcej niż wartość niezniszczonego samochodu. Jest ona liczona na dzień zaistnienia szkody.

Zakład ubezpieczeń oblicza wówczas wycenę pojazdu nieuszkodzonego, na dzień wystąpienia szkody. Wyceniony zostaje także sam wrak, a samo odszkodowanie będzie stanowić różnicę pomiędzy wartością pojazdu nieuszkodzonego a wartością jego pozostałości po szkodzie.

Istotne będzie wtedy wyliczenie ile samochód był wart przed wypadkiem- to od tego będzie zależała wysokość wypłaconego odszkodowania. Zaniżenie wartości pojazdu, może wtedy zmienić się w szkodę częściową, która jest korzystniejsza dla poszkodowanego niż szkoda całkowita. Wtedy wiąże się to z o wiele niższym odszkodowaniem. Szczegóły sprawdzisz tutaj.

Skąd jednak ubezpieczyciele wiedzą, ile faktycznie samochód jest wart przed wypadkiem? Zadaniem rzeczoznawcy będzie ustalenie faktycznej ceny pojazdu, dzięki pomocy specjalistycznych programów, które posiadają bazę pojazdów i ich wartości.

Sam rzeczoznawca przed oszacowaniem powinien zorientować się na lokalnym rynku, jak kształtuje się cena ocenianego przez niego pojazdu.

Infografika szkody całkowitej

źródło: materiały własne redakcji

Obliczenie szkody całkowitej, czy wartość pojazdu może się nie zgadzać?

Tak - istnieje taka możliwość, że zostanie to źle obliczone. W przypadku wartości samochodu przed szkodą towarzystwo ubezpieczeniowe może nie uwzględnić dodatkowego wyposażenia lub źle oznaczyć wersję samochodu. Problem może pojawić się również, gdy auto ma mniejszy przebieg, niż inne pojazdy w podobnym stanie i wieku.

Ubezpieczyciele wtedy bardzo często zaniżają jego cenę. Niestety duża część z nich działa rutynowo i automatycznie, bez uwzględnienia faktycznego stanu, w jakim znajduje się pojazd. Bardzo często w przypadku określenia wartości pojazdu po szkodzie występuje zawyżenie samego wraku. Zakład ubezpieczeniowy powinien jego wartość potwierdzić na podstawie aukcji, na specjalnie przeznaczonym do tego portalu.

Niestety bardzo często ubezpieczyciele tego nie wykonują oraz nie uwzględniają cen rynkowych i wycen niezależnych opiniodawców. W przypadku likwidacji szkody całkowitej ubezpieczyciele stosują tzw. korekty ujemne, czyli automatycznie korygują wartości niektórych części w sposób nieuzasadniony.

Nieprawidłowa wycena auta stanowi tylko część problemu. Zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają wysokość samochodu przed szkodą i zawyżają po szkodzie, by zapłacić jak najniższe odszkodowanie. Podobnie wygląda sprawa z samą naprawą. Jeżeli koszty zbliżają się do wartości pojazdu- zaczynają być wyższe. Wszystko po to, by ubezpieczyciel mógł orzec szkodę całkowitą.

Jeśli zainteresował Cię temat wyceny szkody samochodu, przeczytaj artykuł: ,,Wycena szkody samochodu kalkulator.

Szkoda całkowita, co, jeśli wartość pojazdu jest zaniżona?

Osoba poszkodowana nie musi zgadzać się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli jakiekolwiek pozycje na kosztorysie budzą wątpliwości najlepiej uzyskać pełną dokumentację ze sprawy, czyli:

  • potencjalny koszt naprawy auta- sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę lub wycenę z warsztatu naprawczego
  • wycenę naprawy auta na dzień wystąpienia szkody oraz jego pozostałości dzień po szkodzie

Istnieje możliwość samodzielnej weryfikacji wyceny przed szkodą. Trzeba sprawdzić, czy uwzględniono w niej całą listę z wyposażeniem, które znajdowało się w pojeździe i realny przebieg samochodu. Wtedy trzeba wziąć pod uwagę:

  • przebieg
  • wiek
  • wyposażenie
  • silnik

Jeśli różnice między wyceną towarzystwa ubezpieczeniowego a faktycznym stanem są dość duże, trzeba zwrócić na to uwagę ubezpieczycielowi. Można poprosić wtedy o ponowną analizę, są na to 3 lata od daty wystąpienia szkody.

Również pomocna będzie ocena niezależnego rzeczoznawcy, który ponownie dokona oględzin. Jeśli pomimo tego ubezpieczyciel wciąż nie przychyla się do złożonego wniosku, pozostaje droga sądowa. Konieczne wówczas jest:

  • wskazanie prawidłowej wartości pojazdu
  • właściwe uzasadnienie pozwu sądowego i przedstawienie dowodów, że cena samochodu została zaniżona

Co warto wiedzieć o szkodzie całkowitej

źródło: materiały własne redakcji

Kolejną możliwością jest zgłoszenie się do Rzecznika Finansowego, który musi rozważyć każdą skargę- ma na to 30 dni. Rzecznik sprawdza przesłane dokumenty i uzasadnia swoją decyzję, w taki sposób, żeby skłonić ubezpieczyciela do wypłaty należnych świadczeń.

Niestety towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku przychylić się do wniosku Rzecznika, a tym bardziej samego poszkodowanego. Duża ilość poszkodowanych korzysta z pomocy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej, która specjalizuje się w zaniżonych odszkodowaniach. W razie potrzeby kancelaria będzie reprezentować poszkodowanego przed sądem lub ubezpieczycielem.

Różne przypadki z AC

Polisa AC jest ubezpieczeniem dodatkowym dla kierowcy- i jeśli taki kierowca jest sprawcą wypadku, to szkoda jest uznana za całkowitą przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy koszt naprawy uszkodzeń pojazdu przekroczy wartość procentową pojazdu określoną w ogólnych warunkach umowy.

Jeśli ubezpieczyciele stwierdzają szkodę całkowitą, to najczęściej posługują się cenami części oryginalnych oraz kosztami roboczogodzin, które obowiązują w ASO.

Często orzekają o szkodzie całkowitej, nawet w przypadku małych uszkodzeń, ponieważ koszty naprawy poszczególnych oryginalnych części są bardzo duże, szczególnie tych starszych modeli. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, jakie obowiązują z AC.

Wielu poszkodowanych zastanawia się, czy naprawa ich samochodu jest jeszcze opłacalna po szkodzie całkowitej. Z punktu widzenia technologicznego: nie, ponieważ taki pojazd może stanowić zagrożenie dla osób, które będą go użytkować i dla samego kierowcy. W aspekcie ekonomicznym jest to możliwe, ale mało opłacalne dla kierowcy.

Ubezpieczyciele stwierdzają wtedy, że naprawa jest niekorzystna. Najczęściej osoby poszkodowane skarżą się na zawyżony kosztorys i zaniżoną wycenę samochodu. Od takiej decyzji można napisać odwołanie. Gdy kierowca zdecyduje się jednak na naprawę, a koszty będą się mieścić w zakresie, wtedy ubezpieczyciel powinien wypłacić różnicę pomiędzy wartością samochodu przed szkodą i po szkodzie.

Naprawa to jednak spore ryzyko, ponieważ może się okazać, że pojazd nie będzie nadawał się do jazdy. Dlatego decyzja o naprawie, gdy orzeczona została szkoda całkowita, powinna być świadoma, ponieważ można stracić nie tylko finansowo.

Co z wrakiem przy szkodzie całkowitej?

Pozostałości pojazdu, czyli inaczej wrak jest Twoją własnością. Masz prawo go zabrać oraz sprzedać zarówno w całości, jak i w częściach. Zdecydowana większość właścicieli pojazdów po szkodzie całkowitej nie chce jednak samodzielnie szukać nabywcy.

Warto wiedzieć, że zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego w sprzedaży wraku powinni pomagać Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Na internetowych aukcjach wystawiane są pozostałości pojazdu, a na podstawie oferowanych cen określa się wartość danego wraku. Tego rodzaju aukcjami zainteresowane są przede wszystkim warsztaty samochodowe zajmujące się rozbiórką uszkodzonych pojazdów na części.

We wspomnianych wcześniej wytycznych KNF czytamy, że ubezpieczyciel w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej powinien pomóc ubezpieczonemu w zagospodarowaniu pozostałości np. na prośbę poszkodowanego przedstawić swoją wycenę wraku lub wskazać podmiot, który za taką cenę jest gotów go kupić. Dodatkowo, jeśli nie ma możliwości sprzedaży wraku za cenę, którą proponuje zakład ubezpieczeń, to powinien on dokonać korekty wyceny pozostałości pojazdu.

Można oczywiście samemu dokonać demontażu uszkodzenia pojazdu, ale to wymaga po pierwsze czasu, a po drugie większego wysiłku. Dodatkowo trzeba pamiętać, że nawet ogołocony wrak należy oddać do stacji demontażu pojazdów, a za brakujące kilogramy pobierana jest opłata.

Najbardziej czasochłonne jest wystawianie pojedynczych części na serwisy ogłoszeniowe. Okazuje się, że najwięcej można zarobić na takich elementach tapicerskich jak: boczki drzwi. W cenie są również elektroniczne podzespoły, np. sterownik silnika.

Szkoda całkowita a naprawa samochodu

Wiele osób zastanawia się, czy w przypadku szkody całkowitej można naprawić taki pojazd. Szkoda całkowita jest rozpatrywana z dwóch punktów widzenia: technologicznego oraz ekonomicznego. W obu przypadkach zakład ubezpieczeń stwierdza, że naprawa jest niewskazana.

W aspekcie technologicznym sklasyfikowanie szkody jako całkowitą oznacza, że nie ma możliwości doprowadzenia pojazdu do stanu sprzed wypadku, czyli takiego który pozwala na bezpieczną jazdę.

Z kolei w ekonomicznym aspekcie szkoda uznana za całkowitą to takie zniszczenie samochodu, że jego naprawa jest po prostu nieopłacalna, tj. koszty naprawy przewyższają wartość auta.

Należy podkreślić, że koszty naprawy pojazdu w przypadku szkody całkowitej zostają pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe, tylko w sytuacji, gdy zakres takiej naprawy jest zgodny z ustalonym wcześniej zakresem szkody, a koszty nie są wyższe niż wartość pojazdu przed zdarzeniem drogowym. W rzeczywiści taka sytuacja bardzo rzadko się zdarza.

Jeśli pomimo tego właściciel zdecyduje się na naprawę pojazdu po szkodzie całkowitej, to ubezpieczyciel w sytuacji wspomnianych wysokich kosztów, wypłaca tylko różnicę wartości samochodu przed i po wypadku.

Trzeba też mieć świadomość, że taka naprawa wiąże się ze sporym ryzykiem. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo dokonania naprawy pojazd będzie stanowił zagrożenie w ruchu lądowym. Decyzja o naprawie pomimo sklasyfikowania szkody jako całkowitej może także zakończyć się stratą finansową.

Są jednak pojazdy, które nawet po szkodzie całkowitej warto naprawiać. Chodzi tutaj o samochody zarejestrowane jako zabytkowe, ale tylko w sytuacji, gdy są dostępne oryginalne części zamienne. Opłaca się także naprawa pojazdu, który ma wartość historyczną, bądź zawiera rozwiązania innowacyjne.

Oczywiście, jeśli właściciel pojazdu z jakieś przyczyny chce nadal z niego korzystać, to może go naprawić. Trzeba jednak się liczyć z odmową ze strony zakładu ubezpieczeń dot. pokrycia całości kosztów naprawy.

Poza wyżej wymienionymi sytuacjami, nie zaleca się naprawy pojazdu po szkodzie całkowitej. Jeśli posiadacz takiego pojazdu ma wątpliwości, czy naprawa jest wskazana czy też nie, to powinien przed podjęciem ostatecznej decyzji skonsultować się z specjalistą, który oceni czy szkoda faktycznie jest całkowita.

Szkoda całkowita AC – co oznacza?

Nie wszyscy mają świadomość, że szkoda całkowita AC nie ma takiego samego znaczenia jak w przypadku szkody całkowitej w ubezpieczeniu OC. Szkoda całkowita AC ma miejsce wtedy, kiedy koszt naprawy jest wyższy, niż procentowo określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wartość pojazdu, która stanowi próg opłacalności naprawy pojazdu powypadkowego. Najczęściej taki próg oscyluje wokół 70%.

Należy zatem zaznaczyć, że szkoda całkowita z OC sprawcy a szkoda całkowita AC to nie są tożsame pojęcia. W obu jednak przypadkach identycznie wygląda metoda określania wysokości odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed i po zdarzeniu drogowym.

Warto wiedzieć, że w przypadku szkody całkowitej AC wysokość rekompensaty nie może być wyższa niż kwota, na jaką został dany pojazd ubezpieczony. Ponadto, jeśli zostanie ona wypłacona to jest to równoznaczne z zakończeniem umowy AC. Inaczej mówiąc polisa AC ulega wygaśnięciu.

Szkoda całkowita AC – odwołanie

Właściciel pojazdu, który likwiduje szkodę całkowitą z polisy autocasco, ma prawo podważać ustalenia prezentowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela warto złożyć jak najszybciej. W nim jako dowód na zaniżenie wartości pojazdu przed szkodą, zawyżenie wartości wraku czy niewłaściwego oszacowania kosztów naprawy pojazdu warto przedstawić wycenę, którą sporządził niezależny rzeczoznawca.

Jeśli taka opinia wykaże, że zakład ubezpieczeń w sposób nieprawidłowy wskazał, którąś z wyżej wymienionych wartości, to koszt opinii rzeczoznawcy powinien zostać zwrócony ubezpieczonemu. Koszt ten w takiej sytuacji jest celowy oraz uzasadniony.

Podstawą prawną jest art. 471 Kodeksu Cywilnego, który mówi że dłużnik jest zobowiązany do naprawienia szkody, która została spowodowana w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania bądź braku jego wykonania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dzieje się to w wyniku następstw okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Jeśli ubezpieczony udowodni, że wycena ubezpieczyciela jest nieprawidłowa to wówczas, mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy ubezpieczenia AC. Koszt wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę staje się wówczas szkodą majątkową, która powstała w majątku poszkodowanego i jest ściśle związana z nienależytym wykonaniem umowy AC.

Inaczej mówiąc, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe dokonałoby prawidłowej wyceny, to osoba poszkodowana nie musiałyby zlecać i płacić za opinię rzeczoznawcy.

Warto podkreślić, że zaniżenie odszkodowania w przypadku szkody całkowitej AC to praktyka, podobnie jak w przypadku polis OC, często stosowana przez ubezpieczycieli. Prawo jednak nie chroni tak skutecznie, jak w przypadku szkody całkowitej likwidowanej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia. Zawarcie umowy autocasco jest dobrowolne, więc należy dokonać świadomego wyboru polisy.

Przy likwidacji szkody z AC nie ma zastosowania ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Tutaj liczą się zapisy znajdujące się w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dlatego też warto się z tymi warunkami zapoznać, zanim umowa zostanie zawarta.

Składając odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń dobrze jest mieć potwierdzenie, że pismo dotarło do ubezpieczyciela. Reklamację najlepiej wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście.

Zawyżona wartość wraku – odwołanie

Jak już wcześniej zostało wyjaśnione szkoda całkowita oznacza, że zakład ubezpieczeń nie pokrywa kosztów naprawy, a wypłaca osobie poszkodowanej różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody a wartością wraku.

Przykładowo, Twój pojazd w dniu zdarzenia drogowego zdaniem towarzystwa ubezpieczeniowego był wart 10 tys zł. Naprawa z szacunków ubezpieczyciela kosztowałaby 12 tys. zł. To powoduje, że orzekana jest szkoda całkowita. Pozostałości pojazdu są wyceniane na 4 tys. zł. Odszkodowanie wynosi zatem 6 tys. zł.

Niejednokrotnie ubezpieczyciele zawyżają jednak cenę wraku, co oczywiście w sposób automatyczny obniża wysokość wypłacanego poszkodowanemu odszkodowania.

Wracając do przykładu, jeśli naprawa samochodu o wartości 10 tys. zł kosztuje 9 tys. zł to wówczas ubezpieczyciel musiałby pokryć całość tych kosztów. Towarzystwo ubezpieczeniowe woli zatem tak oszacować koszty naprawy, że będą one wyższe niż wartość pojazdu np. na 11 tys. zł. Jest to jednoznaczne z uznaniem szkody za całkowitą.

Zawyżając koszty naprawy oraz wartość wraku np. do 6 tys. będzie zobowiązany wypłacić poszkodowanemu dużo niższe odszkodowanie: 4 tys. zł zamiast 9 tys. zł.

Często jednak właściciel wraku nie może znaleźć kupca za taką cenę, jaką podał ubezpieczyciel. Można jednak wystosować prośbę do zakładu ubezpieczeń, aby pomógł w sprzedaży pozostałości pojazdu po zaproponowanej przez niego cenie.

Ponadto można również szukać firm, które skupują powypadkowe pojazdy. Innym pomysłem jest także sprzedaż poszczególnych części pojazdu, co jednak jest dosyć czasochłonnym procesem. W przypadku zawyżenia wartości wraku osoba poszkodowana ma prawo złożyć pismo reklamacyjne, na które zakład ubezpieczeń musi odpowiedzieć.

Jak podkreśla Rzecznik Finansowy w sytuacji, gdy właściciel wraku znajdzie osobę, która chce nabyć uszkodzony pojazd, jednak po cenie niższej, niż ta określona przez zakład ubezpieczeń, to ma on prawo żądać od ubezpieczyciela pokrycia różnicy. Oczywiście wówczas należy przedłożyć umowę kupna-sprzedaży wraku. Warto też uszkodzony pojazd wystawiać na aukcjach internetowych, a o braku ofert kupna poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe.

Najlepiej jednak jak najszybciej wystosować do ubezpieczyciela odwołanie, a w nim przedstawić wycenę niezależnego rzeczoznawcy.

Jakie świadczenia należą się z tytułu szkody całkowitej z OC sprawcy oprócz odszkodowania?

Odszkodowanie to nie jedyne świadczenie o jakie można się ubiegać z polisy OC sprawcy. Podobnie jak w przypadku szkody częściowej na koszt ubezpieczyciela można wynająć samochód zastępczy.

Zgodnie z wyrokiem SN z dn. 22 listopada 2013 r. osoba uprawniona może korzystać z pojazdu zastępczego przez okres od dnia szkody, do dnia w którym będzie mogła nabyć nowy samochód. Dodatkowo warto podkreślić, że nie zawsze jest to moment wypłaty odszkodowania.

Jeśli pomimo uzyskania środków od ubezpieczyciela poszkodowany nie jest w stanie zakupić nowego pojazdu (oczywiście powody muszą być uzasadnione), to towarzystwo ubezpieczeniowe nadal powinno pokryć koszty wynajmu auta zastępczego.

Pozostaje jeszcze kwestia, czy każdemu przysługuje samochód zastępczy z OC sprawcy. Nigdy nie było wątpliwości, jeśli chodzi o wykorzystywanie pojazdu do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To znaczy właściciel takiego uszkodzonego pojazdu z winy innego kierowcy, ma bezsprzecznie prawo do zwrotu kosztów wynajęcia samochodu zastępczego.

Natomiast wątpliwości co do użytkowania pojazdu w prywatnych celach rozwiała uchwała SN z dn. 17 listopada 2011 r. Zgodnie z nią towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do pokrycia kosztów następstw szkody. Wynajęcie zastępczego samochodu mieści się w ich ramach.

Zwrotowi podlegają jednak tylko i wyłącznie te wydatki, które są uzasadnione. W przypadku, gdy osoba poszkodowana jest posiadaczem drugiego pojazdu i ma możliwość jego użytkowania, to ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego.

Dopłata do odszkodowań przy szkodzie całkowitej

O dopłatę do odszkodowania z tytułu szkody całkowitej można się starać jeśli:

została uznana szkoda za całkowitą,

wartość pojazdu została zaniżona,

orzeczono szkodę całkowitą, ale pojazd nie był wrakiem.

Należy podkreślić, że propozycja, jaką przedstawiło towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi wcale być ostateczna. Warto dokładnie przeanalizować dokumenty związane z likwidacją szkody. Chodzi tu szczególnie o kosztorys naprawy pojazdu, arkusz wyceny pojazdu przed i po szkodzie i arkusz wyceny wraku.

Ubezpieczyciele często nie uwzględniają w nich np. dodatkowego wyposażenia, rzeczywistego stanu pojazdu, nie biorą pod uwagę badań rynkowych czy danych ze specjalistycznych aukcji internetowych.

Osoby, które chcą otrzymać dopłatę do szkody całkowitej mogą się zgłosić w tej sprawie do firmy odszkodowawczej. Po przesłaniu niezbędnych dokumentów specjaliści dokładnie analizują daną sprawę i przedstawiają propozycję dopłaty do odszkodowania.

Aby otrzymać wyższą rekompensatę należy posiadać: kosztorys naprawy pojazdu, arkusz wyceny pojazdu przed szkodą, arkusz wyceny pojazdu po szkodzie (wraku). Dobrze jest także posiadać wyciąg z internetowej aukcji, na podstawie której określono wartość pozostałości pojazdu.

Szkoda całkowita leasing

Szkoda całkowita w przypadku pojazdu w leasingu jest równoznaczna z wygaśnięciem obowiązującej umowy. Nadal jednak należy uregulować wobec leasingodawcy nieopłacone, zdyskontowane raty.

Cała należność powinna zostać pomniejszona o korzyści, jakie firma leasingowa uzyska w wyniku wcześniejszej spłaty rat. Możliwe jest także naliczenie tzw. opłat manipulacyjnych. Szczegóły dot. rozliczenia znajdują się w umowie leasingowej.

W sytuacji, gdy osoba korzystająca z samochodu będącego przedmiotem umowy leasingowej uszkodzi go z własnej winy, to można się ubiegać o odszkodowanie z polisy AC.

W większości przypadków ubezpieczyciele klasyfikują szkodę za całkowitą, jeśli koszty naprawy pojazdu przekraczają ustalony w umowie próg opłacalności. Przeważnie wynosi od między 60% a 80% wartości rynkowej pojazdu. Z kolei ubezpieczyciele w ramach polisy OC uznają szkodę za całkowitą, jeśli koszty naprawy przekroczą wartość pojazdu.

Odszkodowanie z autocasco trafia do leasingodawcy na poczet niespłaconych rat. Takie świadczenie może nie wystarczyć na pokrycie zadłużenia - wszystko zależy od kwoty jaka pozostała leasingobiorcy do spłacenia oraz wyceny szkody. Oczywiście ewentualna nadwyżka z rekompensaty zostaje przekazana leasingobiorcy.

W najkorzystniejszej sytuacji są zatem osoby, którym umowa leasingowa się kończy. W takiej sytuacji wysokość odszkodowania jest wyższa, niż kwota należnych rat. W zdecydowanie gorszym położeniu mogą być osoby, które niedawno podpisały umowę leasingową. Odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej wówczas zazwyczaj nie wystarcza, aby pokryć wszystkie należności wobec leasingodawcy.

Koniecznie przeczytaj artykułe: ,,Zaniżone odszkodowanie. Odzyskaj pieniądze bez dodatkowych strat."

Średnia ocena: 4.83

Czytaj także

PorownajSzkode - Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Poszkodowani często nie wiedzą, że mają cały katalog świadczeń do uzyskania. I to tylko przy jednym wypadku. Starty mogą bowiem powstawać na wielu poziomach. Do takich strat należy m.in. ubytek wartości rynkowej pojazdu. Na czym polega i jak można starać się o odszkodowanie?

PorownajSzkode - Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu - jak uzyskać więcej?

Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu - jak uzyskać więcej?

Poszkodowanemu przysługuje wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu. Dokument ten jest ważny, ponieważ na jego podstawie wylicza się kwotę, jaką otrzyma osoba poszkodowana. Zawsze można liczyć na dopłatę, jeśli skorzysta się z pomocy kancelarii.

PorownajSzkode - Sprawdź kosztorys naprawy samochodu. Możesz otrzymać dopłatę!

Sprawdź kosztorys naprawy samochodu. Możesz otrzymać dopłatę!

Kosztorys naprawy samochodu często zawiera zaniżenia. Wypłacone odszkodowanie nie starczyło na naprawę? Uzyskaj dopłatę do odszkodowania!

PorownajSzkode - Co to jest odkup odszkodowań? Warto skorzystać?

Co to jest odkup odszkodowań? Warto skorzystać?

Odkup odszkodowań to inaczej cesja wierzytelności. Oznacza to, że przekazujesz swoje roszczenia innemu podmiotowi, np.: kancelarii odszkodowawczej. Z momentem przekazania praw do roszczenia to zadaniem kancelarii są negocjacje z ubezpieczycielem i uzyskanie właściwego odszkodowania.

PorownajSzkode - Dopłaty do odszkodowań

Dopłaty do odszkodowań - ważne pytania (i pomocne odpowiedzi)

Zaniżone odszkodowanie to wielki problem. Jak więc można uzyskać dopłaty do odszkodowań? Istnieją jednak sposoby na uzyskanie wyższego odszkodowania...

PorownajSzkode - Odszkodowania z OC

Odszkodowania z OC - najważniejsze informacje, problemy i rozwiązania

Zgłoszenie likwidacji szkody i wpłata odszkodowania. Tak właśnie powinno wyglądać dochodzenie odszkodowania z OC. Czy tak jest w istocie? Na jakie problemy najczęściej natrafiają poszkodowani?

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »