odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe.

Jakie świadczenia za szkody osobowe?

Nie wszyscy poszkodowani w wypadku mają świadomość, że z OC sprawcy mogą otrzymać sporo wyższe świadczenie, niż ze swojego NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Co więcej, większość z nas kojarzy OC jedynie z odszkodowaniem za szkodę majątkową, czyli za zniszczone auto.

Tymczasem można także uzyskać świadczenia za szkody osobowe - uszkodzenie ciała, uraz psychiczny, uszczerbek na zdrowiu. Jak się starać o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Jak otrzymać odszkodowanie powypadkowe za szkody osobowe z oc sprawcy?

By uzyskać odszkodowanie powypadkowe to trzeba przede wszystkim wskazać winnego. Jeśli doszło do kolizji wystarczy spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w którym sprawca przyznaje się do winy. W sytuacji wypadku (gdy są ranni) konieczne jest wezwanie policji. Notatka sporządzona przez funkcjonariuszy jest wówczas wymagana do załączenia do wniosku o odszkodowanie za wypadek.

Następnie po ukończeniu leczenia i rehabilitacji należy dokonać zgłoszenia szkody osobowej. Do wniosku o wypłatę świadczenia dołącz m.in. dokumentację medyczną oraz zgromadzone w trakcie leczenia rachunki czy paragony.

Później ma miejsce ustalenie rozmiaru szkody. Warto wiedzieć, że OC zapewnia pokrycie kosztów dot. szkody osobowej do 5 mln euro (suma gwarancyjna). Ważne jest aby, jak najdokładniej zaprezentować wszystkie poniesione straty.

Ostatnim krokiem jest wypłata odszkodowania lub złożenie reklamacji. Jeśli uważasz, że zaproponowana dla Ciebie przez ubezpieczyciela rekompensata jest nieadekwatna do utraconych w wyniku wypadku czy kolizji korzyści możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę osobową z OC sprawcy?

Szkodę na osobie należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie sprawca miał wykupione OC. Jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub nie posiadał OC sprawę należy skierować do UFG.

Aby otrzymać odszkodowanie powypadkowe - świadczenie za szkody osobowe z ubezpieczenia OC - należy złożyć wniosek oraz dołączyć odpowiednie dokumenty. O wypłatę można jednak wnioskować dopiero po zakończeniu procesu leczenia. W piśme wysyłanym do ubezpieczyciela należy zawrzeć takie informacje jak np. miejsce i okoliczności zdarzenia, rozmiar obrażeń czy rodzaje dolegliwości powypadkowych. W trakcie trwania leczenia należy gromadzić dokumentację medyczną oraz wszelkie potwierdzenia kosztów, jakie zostały poniesione z tytułu utraconego dochodu, czyli np. paragony za zakupione leki.

Należy pamiętać, że na zgłoszenie szkody z OC poszkodowany ma 3 lata od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie albo osobie odpowiedzialnej za jej naprawienie. Wyjątkiem jest tu szkoda będąca wynikiem występku lub zbrodni. W takiej sytuacji odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przedawnia się po 20 latach.

Przeczytaj artykuł: ,,Odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu, co trzeba wiedzieć?".

odszkodowanie-za-szkody-osobowe

Szkody osobowe - o co można się ubiegać z OC sprawcy?

  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Można otrzymać nie tylko zwrot kosztów lekarstw, zabiegów czy rehabilitacji, ale i także np. kosztów dojazdów do medycznych placówek, pobytu w szpitalu czy konsultacji u specjalistów. W trakcie leczenia należy gromadzić wszelkie rachunki/paragony, które są w jakikolwiek sposób związane z wypadkiem.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 19 maja 2016 roku (sygnatura akt III CZP 63/15) poszkodowanemu powinny zostać zwrócone uzasadnione koszty leczenia i rehabilitacji, które Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje. Związku z tym, poszkodowany może otrzymać zwrot poniesionych kosztów za np. zabieg w prywatnej klinice, jeśli w placówce publicznej musiałby długo oczekiwać na swoją kolej. Ponadto w przypadku konieczności korzystania z pomocy osoby trzeciej (przy poruszaniu się itp.) poszkodowany może się ubiegać o zwrot takich kosztów. Co istotne, o to świadczenie można się starać nawet wtedy, kiedy osobą pomagającą był ktoś z bliskiej rodziny.

  • Zwrot utraconych zarobków

O zwrot zarobków utraconych w konsekwencji wypadku oraz konieczności leczenia można się ubiegać w przypadku krótszych okresach niezdolności do pracy. Poszkodowany musi wykazać, że jego dochód został zmniejszony, a także udokumentować swoją niezdolność przy pracy będącą skutkiem wypadku. Należy podkreślić, że takie odszkodowania powypadkowe mają charakter wyrównawczy, a na ich wysokość wpływa nie tylko rozmiar uszczerbku na zdrowiu, ale i m.in. wiek poszkodowanego. Są one wypłacane często, gdy miał miejsce wypadek w pracy.

  • Zadośćuczynienie

Poszkodowany w wypadku może wnioskować także o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz cierpienie psychiczne i fizyczne. To jednorazowe świadczenie pieniężne ma na celu pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanego w postaci obrażeń ciała, bólu oraz innych skutków negatywnych mających związek z wypadkiem. Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od czasu i przebiegu leczenia.

  • Renta na zwiększone potrzeby i renta uzupełniająca

To specyficzny rodzaj odszkodowań komunikacyjnych. Renta jest przyznawana w przypadku długotrwałego leczenia, rehabilitacji czy opieki. Można także uzyskać rentę uzupełniającą - wyrównującą różnicę utraconego dochodu przez poszkodowanego: przed i po wypadku.

  • Świadczenie jednorazowe

W przypadku inwalidztwa poszkodowany może także ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne określane jako świadczenie jednorazowe, które da mu możliwość przekwalifikowania się lub założenia własnej działalności gospodarczej. Odzyskiwanie odszkodowań w powyższych przypadkach nie pownno być problemem dla poszkodowanego.

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym

W przypadku śmierci poszkodowanego członkowie jego najbliższej rodziny mogą się ubiegać o odszkodowanie za śmierć, a właściwie za pogorszenie sytuacji finansowej, zadośćuczynienie za ból i cierpienie, zwrot wydatków na pochówek czy rentę alimentacyjną.

Koniecznie przeczytaj artykuł: ,,Odszkodowanie z OC spracy wypadku przy szkodzie osobowej i rzeczowej".

Średnia ocena: 4.63

Czytaj także

PorownajSzkode - Odszkodowania z OC

Odszkodowania z OC - najważniejsze informacje, problemy i rozwiązania

Zgłoszenie likwidacji szkody i wpłata odszkodowania. Tak właśnie powinno wyglądać dochodzenie odszkodowania z OC. Czy tak jest w istocie? Na jakie problemy najczęściej natrafiają poszkodowani?

PorownajSzkode - Wycena szkody samochodu kalkulator

Wycena szkody samochodu kalkulator. Jak działa i kto z niego korzysta?

Wielu poszkodowanych po uzyskaniu odszkodowania ma poważne wątpliwości. Czy otrzymali odszkodowanie we właściwej wysokości? Jeżeli masz wątpliwości, czy wycena szkody samochodu jest właściwa, kalkulator byłby bardzo pomocny. Czy jednak jest on dostępny dla poszkodowanych?

PorownajSzkode - Gefion zgłoszenie szkody - Na co musisz zwrócić uwagę?

Gefion zgłoszenie szkody - Na co musisz zwrócić uwagę?

Jak w Gefion Insurance wygląda zgłoszenie szkody? Na co szczególną uwagę powinni zwracać poszkodowani. Dowiedz się, jak wygląda likwidacja szkody i co robić, gdy pojawią się problemy.

PorownajSzkode - 6 Problemów, jakie może sprawiać prawnik (I jak ich uniknąć)

6 Problemów, jakie może sprawiać prawnik (I jak ich uniknąć)

Czy jednak sam fakt ukończenia studiów prawniczych i odpowiednie uprawnienia sprawiają, że prawnik jest osobą kompetentną i zajmie się Twoją sprawą we właściwy sposób?

PorownajSzkode - Prędkości na drogach – jakie dopuszcza prawo i jakie są kary?

Prędkości na drogach – jakie dopuszcza prawo i jakie są kary?

Prędkości na drogach w Polsce są ograniczone konkretnymi przepisami. Każdy rodzaj dróg ma swoją specyficzną dopuszczalną prędkość.

PorownajSzkode - Jakie ciśnienie w oponach samochodowych jest prawidłowe?

Jakie ciśnienie w oponach samochodowych jest prawidłowe?

Prawidłowe ciśnienie w oponach to czynnik wpływający na bezpieczeństwo oraz ekonomiczność jazdy. Ile powinno wynosić?

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »