szkoda parkingowa

Szkoda parkingowa – jak się zachować i gdzie ją zgłosić?

Trudno znaleźć kierowcę, który nigdy nie spotkał się z pojęciem szkody parkingowej. Wbrew pozorom, nie są to tylko te sytuacje, kiedy do incydentu dochodzi na parkingu. Termin "szkoda parkingowa" określa szersze spektrum zdarzeń, które zapewne każdy z nas doświadczy przynajmniej raz podczas swojej kariery kierowcy.

Czym jest szkoda parkingowa?

To szkoda powstała na skutek zdarzenia drogowego, które miało miejsce podczas postoju, parkowania pojazdu, czy to na parkingu strzeżonym, niewłaściwie zaprojektowanym miejscu parkingowym, czy też na zatoczce przy drodze. Przeważnie do takich zdarzeń dochodzi pod nieobecność właściciela uszkodzonego samochodu, co znacznie utrudnia ustalenie sprawcy zdarzenia.

Generalnie to pojęcie obejmujące kilka różnych rodzajów szkód. Przykładowo, może to być sytuacja, w której inny samochód uderzył w nasze auto podczas wycofywania się z miejsca parkingowego, albo kiedy nasz samochód został uszkodzony przez otwierane drzwi innego pojazdu. Inne przykłady to uszkodzenia lakieru przez spadające z drzew gałęzie czy owoce, a także uszkodzenia spowodowane przez inne czynniki zewnętrzne, takie jak np. grad.

Gdzie najczęściej dochodzi do szkód parkingowych?

Najczęściej do tego rodzaju szkód dochodzi oczywiście na parkingach - zwłaszcza tych gęsto "upakowanych", gdzie kierowcy są zmuszeni do parkowania w ciasnych przestrzeniach. Szczególnie wystawione na tego typu zdarzenia są duże, publiczne parkingi przy supermarketach, centrach handlowych, lotniskach czy szpitalach. Samochody w tych miejscach są często parkowane na krótki czas, a kierowcy zwykle mają ograniczoną widoczność lub są niecierpliwi, spieszą się, co zwiększa ryzyko kolizji.

Parkingi, na których było najwięcej kolizji w Trójmieście w 2021 roku (statystyki Policji)

ParkingIlość kolizji
Parking przy centrach handlowych przy ul. Szczęśliwej52
Parking przy ul. Złota Karczma 2638
Parking przy ul. Grunwaldzkiej 14129
Parking przy ul. Obrońców Wybrzeża 129
Parking przy ul. Schuberta 1023
Parking przy Przywidzkiej 615
Parking przy ul. Górskiego12
Parking przy ul. Grunwaldzkiej 26210
Miejsca postojowe przy ul. Smoluchowskiego10
źródło: trojmiasto.pl

Sytuacje, w których najczęściej dochodzi do tego rodzaju szkód:

  • Wycofywanie z miejsca parkingowego – zarówno kiedy to my wyjeżdżamy, nie zauważając innych pojazdów, jak i kiedy inny kierowca nie dostrzega naszego samochodu.
  • Otwieranie drzwi – niezwykle częstym zdarzeniem jest uszkodzenie samochodu przez nieostrożne otwarcie drzwi przez kierowcę lub pasażera innego auta.
  • Uszkodzenia przez zakupy – na parkingach przy supermarketach często dochodzi do sytuacji, kiedy wózek sklepowy uderza w nasz samochód, powodując zarysowania lub wgniecenia.
  • Wandalizm - choć nie jest to sytuacja drogowa, wandalizm jest jedną z przyczyn szkód parkingowych. Może to być celowe zarysowanie lakieru, przebicie opon czy stłuczenie szyby.
  • Warunki atmosferyczne – grad, silne wiatry, opadające gałęzie drzew to naturalne czynniki, które mogą uszkodzić nasz samochód.

Uszkodzenie pojazdu na parkingu, gdy znamy sprawcę – jak zgłosić szkodę krok po kroku?

Jeżeli doświadczyłeś szkody i znasz sprawcę tego zdarzenia, proces zgłoszenia takiej szkody jest znacznie prostszy. Biorąc pod uwagę, że sprawca zdarzenia jest znany, można skorzystać z jego ubezpieczenia OC. Oto, jak krok po kroku powinieneś postępować:

1. Sporządź oświadczenie o zdarzeniu

Najważniejszym krokiem jest sporządzenie oświadczenia o zdarzeniu. W oświadczeniu tym powinny znaleźć się dane kontaktowe sprawcy, informacje o jego ubezpieczycielu oraz szczegółowy opis zdarzenia. Gdy jest to możliwe, warto dołączyć do oświadczenia zdjęcia uszkodzonego pojazdu.

2. Skontaktuj się z ubezpieczycielem

Następnym krokiem jest kontakt z firmą ubezpieczeniową. Powinieneś zgłosić szkodę i przekazać wszystkie informacje, które posiadasz, włącznie z oświadczeniem o zdarzeniu i ewentualnymi zdjęciami. Wiele firm ubezpieczeniowych umożliwia zgłaszanie szkód za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub bezpośrednio w placówce.

3. Umów się na wizytę rzeczoznawcy

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel powoła rzeczoznawcę, który oceni rozmiar szkody i przygotuje kosztorys naprawy samochodu. Należy zrobić to jak najszybciej, aby proces likwidacji szkody mógł przebiegać sprawnie.

4. Czekaj na decyzję ubezpieczyciela

Po zgłoszeniu szkody i ocenie jej przez rzeczoznawcę, ubezpieczyciel będzie musiał podjąć decyzję o jej pokryciu. Pamiętaj, że wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu powinna nastąpić w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

Pamiętaj, że z OC sprawcy możesz otrzymać także inne świadczenia, takie jak np. samochód zastępczy, zwrot kosztów leczenia, a jeśli nastąpiła utrata wartości handlowej pojazdu także stosowne odszkodowanie.

Oświadczenie o szkodzie parkingowej – co powinno zawierać?

szkoda parkingowa wzór

Oświadczenie jest niezbędnym dokumentem, kiedy dochodzi do tego typu zdarzeń. Ma ono kluczowe znaczenie dla ustalenia okoliczności zdarzenia i jest podstawą do likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. Poniżej przedstawiamy, co powinno zawierać dobrze sporządzone oświadczenie o szkodzie.

1. Dane personalne obu stron - to elementarne informacje takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, a także numer dowodu osobistego. Są one niezbędne do identyfikacji stron zdarzenia.

2. Dane pojazdów zaangażowanych w zdarzenie – tutaj powinny znaleźć się informacje na temat marki, modelu, koloru i numeru rejestracyjnego pojazdów. Wskazane jest również podanie numeru polisy ubezpieczeniowej pojazdu sprawcy.

3. Szczegółowy opis zdarzenia – jest to najważniejsza część oświadczenia. Opis powinien zawierać informacje o tym, jak doszło do zdarzenia, na jakim miejscu parkingowym się to wydarzyło, jakie były okoliczności (na przykład pogoda, stan nawierzchni), czy były jakiekolwiek świadkowie oraz jakie są widoczne uszkodzenia pojazdów.

4. Data i godzina zdarzenia – te informacje są kluczowe dla ustalenia okoliczności zdarzenia.

5. Podpisy obu stron – oświadczenie powinno być podpisane zarówno przez poszkodowanego, jak i sprawcę zdarzenia. W ten sposób obie strony potwierdzają prawdziwość podanych informacji.

6. Informacje o świadkach - jeśli są świadkowie zdarzenia, warto zanotować ich dane kontaktowe. Mogą oni pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

7. Zdjęcia uszkodzeń – jeżeli to możliwe, warto załączyć do oświadczenia zdjęcia z miejsca zdarzenia, które uwidoczniają uszkodzenia pojazdów.

Oświadczenie o szkodzie to dokument, który ma za zadanie zebrać jak najwięcej informacji na temat zdarzenia. Wiele firm ubezpieczeniowych udostępnia gotowe wzory takiego oświadczenia, które pomagają w prawidłowym jego wypełnieniu.

Pamiętaj, że oświadczenie o szkodzie powinno być sporządzone jak najbardziej rzeczowo i obiektywnie. Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie będą miały kluczowe znaczenie podczas procesu likwidacji szkody. Jego precyzyjne wypełnienie może znacząco przyspieszyć i ułatwić ten proces, a także zabezpieczyć prawa obu stron zdarzenia. Dlatego też, zawsze zaleca się, aby oświadczenie sporządzić na miejscu zdarzenia, kiedy szczegóły są jeszcze świeże i łatwe do odtworzenia.

Co powinien zrobić sprawca szkody parkingowej?

Jeżeli doszło do sytuacji, że to Ty jesteś sprawcą to najważniejsze jest, aby nie wpadać w panikę i podejmować odpowiednie kroki. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zasad postępowania w takiej sytuacji.

Po pierwsze, jeżeli zorientowałeś się, że spowodowałeś szkodę na parkingu, nie opuszczaj miejsca zdarzenia. Jest to najważniejsza zasada i obowiązek każdego kierowcy. Ucieczka z miejsca kolizji to nie tylko nieetyczne zachowanie, ale także przestępstwo, za które grożą surowe konsekwencje, włącznie z karą grzywny czy nawet pozbawienia wolności.

Zgodnie z polskim prawem drogowym, sprawca kolizji ma obowiązek zatrzymania się i udzielenia potrzebnej pomocy poszkodowanemu, a także zawiadomienia odpowiednich służb, takich jak policja lub straż miejska. Konieczne jest również sporządzenie odpowiedniego oświadczenia o zdarzeniu.

W sytuacji, gdy doszło do szkody a poszkodowany nie jest obecny, warto zaczekać na jego powrót. Jeśli jednak jest to niemożliwe, dobrą praktyką jest zostawienie swoich danych kontaktowych, tak aby osoba poszkodowana mogła skontaktować się w odpowiednim czasie. Możesz na przykład zostawić notatkę z numerem telefonu i krótkim opisem sytuacji pod wycieraczką uszkodzonego samochodu.

Zgłoszenie zdarzenia do swojego ubezpieczyciela to kolejny krok, który powinieneś podjąć. Skontaktuj się z nimi jak najszybciej po zdarzeniu, aby omówić dalsze działania i zrozumieć, jakie mogą być następstwa dla Twojej polisy. To działanie również zabezpieczy Cię przed ewentualnym oskarżeniem o ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Ucieczka = mandat i regres

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Ważne jest, aby zachować spokój i działać zgodnie z prawem. Unikanie odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę może przynieść poważne konsekwencje, zarówno prawne, jak i finansowe.

Powinieneś zdać sobie z tego sprawę, że ucieczka z miejsca zdarzenia nie rozwiązuje problemu, a jedynie go komplikuje. Nawet jeśli początkowo zdaje się to być najłatwiejszym wyjściem z sytuacji, prawdopodobieństwo, że zostaniesz później zidentyfikowany i pociągnięty do odpowiedzialności, jest bardzo duże. Mandat za ucieczkę z miejsca zdarzenia drogowego może wynieść nawet 6000 złotych.

Kiedy opuszczasz miejsce zdarzenia, nie zdajesz sobie sprawy z wszystkich skutków, które mogą cię spotkać. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczyciel ma prawo do żądania od ciebie zwrotu wypłaconych świadczeń. Nazywa się to regresem ubezpieczeniowym. To może być naprawdę ogromna suma - nawet zwykłe lusterko w drogim samochodzie może kosztować kilka-kilkanaście tysięcy złotych. To ważne, aby mieć świadomość, że ucieczka z miejsca zdarzenia nie zwalnia cię z odpowiedzialności finansowej za spowodowane szkody.

Brak sprawcy, ucieczka z miejsca zdarzenia, sprawca nie chce spisać oświadczenia - rady dla poszkodowanego

W przypadku incydentów drogowych, takich jak kolizje parkingowe, prawidłowe postępowanie jest kluczowe dla zapewnienia adekwatnej ochrony prawnej do odszkodowania od ubezpieczyciela. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy sprawca zdarzenia jest nieznany, uciekł z miejsca zdarzenia, lub odmówił podpisania oświadczenia o kolizji. W takim przypadku istnieją określone działania, które należy podjąć.

1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia- jeśli jest to możliwe, zabezpiecz miejsce zdarzenia nie przemieszczając swojego pojazdu oraz zrób zdjęcia obrazujące sytuację przed i po kolizji. Zdjęcia te mogą być nieocenione podczas roszczeń ubezpieczeniowych.

2. Zgłoś zdarzenie na policję- w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia zwrot do odpowiednich organów ścigania jest obowiązkowy. Powinieneś zgłosić incydent najbliższej jednostce policji najszybciej jak to możliwe, dostarczając wszelkie informacje na temat zdarzenia. Policja przeprowadzi dochodzenie, które może pomóc zidentyfikować sprawcę.

3. Zebranie dowodów - oprócz zdjęć, pamiętaj o zebraniu wszelkich dostępnych informacji, które mogą posłużyć jako dowód w toku dochodzenia. Może to obejmować zeznania świadków, szczegóły dotyczące miejsca i czasu zdarzenia oraz wszelkie obserwacje dotyczące zdarzenia. Warto zauważyć, że wszelkiego rodzaju zapisy video, na przykład z monitoringu miejskiego lub z rejestratorów jazdy innych uczestników ruchu drogowego, mogą mieć kluczowe znaczenie w procesie wyjaśniania okoliczności zdarzenia.

4. Zgłoś zdarzenie zakładowi ubezpieczeń - nawet jeżeli nie znasz danych sprawcy, musisz zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela tak szybko, jak to możliwe. Podczas zgłoszenia szkody, dostarcz jak najwięcej informacji na temat incydentu i dostarcz wszelką znaną dokumentację, która może pomóc w procesie roszczenia.

5. Poszukaj pomocy prawnej- w zależności od skomplikowania sytuacji, możesz rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie ubezpieczeniowym. Profesjonalista taki może doradzić Ci, jak postępować w tym trudnym przypadku, pomoże w zgłoszeniu roszczenia do ubezpieczyciela i zapewni wsparcie w walce o swoje prawa.

6. Postępowanie likwidacyjne- jeżeli Twoja polisa obejmuje ubezpieczenie autocasco, przysługuje Ci odszkodowanie bez względu na to, czy uda się odnaleźć sprawcę szkody. Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy samochodu po pomniejszeniu ich o wartość ewentualnej własnej składki.

W przypadku braku autocasco, do dyspozycji jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który wypłaca odszkodowania pokrzywdzonym w wypadkach, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i nie jest możliwe jego zidentyfikowanie. Złożenie wniosku do UFG wymaga spełnienia pewnych formalności, a sam proces może być dość skomplikowany, dlatego rekomendowane jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego doradcy ubezpieczeniowego.

Należy pamiętać, że naruszenie zasad ruchu drogowego, jak ucieczka z miejsca zdarzenia, jest poważnym przestępstwem. Jeżeli sprawca zostanie zidentyfikowany, to staje w obliczu odpowiedzialności cywilnej za pokrycie kosztów związanych ze szkodą parkingową, a także odpowiedzialności karnej. 

W sytuacji, gdy sprawca kolizji odmówił podpisania oświadczenia o zdarzeniu, również powinieneś zgłosić tę sytuację na policję, a następnie procedować zgodnie z powyższymi punktami.

Spowodowanie szkody parkingowej a ubezpieczenie OC i AC

Spowodowanie szkody może wpłynąć na wysokość składek ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) i AC (autocasco). Oba rodzaje ubezpieczeń działają na zasadzie zniżek i zwyżek za bezszkodowość.

Kiedy zawieramy ubezpieczenie OC, zwykle mamy przypisany określony poziom zniżek za bezszkodową jazdę. Za każdy rok bez wypadku czy kolizji z naszej winy otrzymujemy określone zniżki. W przypadku spowodowania szkody zniżki te mogą zostać odebrane.

Podobne zasady obowiązują przy ubezpieczeniu autocasco. Składka za AC jest zależna od wielu czynników, w tym od historii szkodowości. Jeśli w ciągu okresów ubezpieczenia zgłosimy szkodę, przy odnawianiu polisy możemy się spodziewać wyższej składki.

Warto jednak pamiętać, że ubezpieczyciele stosują różnego rodzaju tabele zniżek i zwyżek, a sposób ich naliczania może być zróżnicowany. W przypadku szkody przed jej zgłoszeniem warto rozważyć możliwość pokrycia kosztów z własnej kieszeni, w celu utrzymania obecnie posiadanej zniżki. Decyzje takie powinniśmy jednak podejmować po dokładnej analizie korzyści i strat.

Czy za spowodowanie kolizji, stłuczki na parkingu można dostać mandat?

Ze względu na fakt, że w trakcie takiego zdarzenia dochodzi do naruszenia przepisów ruchu drogowego, odpowiednie służby mają prawo nałożyć na sprawcę mandat. Wysokość mandatu to min. 1000 zł. Do tego sprawca może otrzymać mandat za wykroczenie, które jest przyczyną kolizji.

Jednakże, najważniejszą kwestią jest to, że odpowiedzialność sprawcy szkody nie kończy się na zapłaceniu mandatu. Sprawca musi również pokryć koszty wynikłe ze szkody, co może obejmować naprawę uszkodzonych pojazdów oraz inne potencjalne koszty.

Co zrobić w sytuacji, gdy to pasażer jest sprawcą szkody? Czy otrzymam odszkodowanie z OC sprawcy?

Jeżeli pasażer jest sprawcą szkody, np. otworzył drzwi i uszkodził obok zaparkowany pojazd, niezależnie od tego czy zdarzenie miało miejsce podczas jazdy, czy w trakcie postoju, to właściciel pojazdu powinien przyjąć na siebie odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. To oznacza, że powinna ona być zlikwidowana z jego polisy OC. W takiej sytuacji otrzymasz zatem odszkodowanie z OC.

Podsumowanie:

  • Jeśli ktoś uszkodził Twój samochód na parkingu spisz ze sprawcą oświadczenie i zgłoś szkodę u ubezpieczyciela.
  • W sytuacji, gdy to Ty spowodowałeś szkodę przyznaj się do winy i podpisz oświadczenie.
  • W przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca kolizji zgłoś to na Policję.

Średnia ocena: 4.33

Czytaj także

PorownajSzkode - Wypadki na wysokościach

Wypadki na wysokościach i niewłaściwe drabiny - jak im zapobiec?

Wypadki na wysokościach to jedne z częstszych nieszczęśliwych zdarzeń w przedsiębiorstwach. Wiele czynników odpowiada za wypadki przy pracy: niewłaściwe posługiwanie się sprzętem, brak odpowiedniego zabezpieczenia, czy błąd człowieka.

PorownajSzkode - Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Poszkodowani często nie wiedzą, że mają cały katalog świadczeń do uzyskania. I to tylko przy jednym wypadku. Starty mogą bowiem powstawać na wielu poziomach. Do takich strat należy m.in. ubytek wartości rynkowej pojazdu. Na czym polega i jak można starać się o odszkodowanie?

PorownajSzkode - Wycena szkody samochodu kalkulator

Wycena szkody samochodu kalkulator. Jak działa i kto z niego korzysta?

Wielu poszkodowanych po uzyskaniu odszkodowania ma poważne wątpliwości. Czy otrzymali odszkodowanie we właściwej wysokości? Jeżeli masz wątpliwości, czy wycena szkody samochodu jest właściwa, kalkulator byłby bardzo pomocny. Czy jednak jest on dostępny dla poszkodowanych?

PorownajSzkode - Szkoda całkowita - co dokładnie możesz uzyskać gdy miała miejsce?

Szkoda całkowita - co dokładnie możesz uzyskać gdy miała miejsce?

Szkoda całkowita jest nieopłacalna dla osoby poszkodowanej. Podpowiadamy, jak sobie z nią poradzić bez marnowania dużej ilości czasu i nerwów.

PorownajSzkode - 6 Problemów, jakie może sprawiać prawnik (I jak ich uniknąć)

6 Problemów, jakie może sprawiać prawnik (I jak ich uniknąć)

Czy jednak sam fakt ukończenia studiów prawniczych i odpowiednie uprawnienia sprawiają, że prawnik jest osobą kompetentną i zajmie się Twoją sprawą we właściwy sposób?

PorownajSzkode - Tabliczka znamionowa samochodu - gdzie jest i co zawiera?

Tabliczka znamionowa samochodu - gdzie jest i co zawiera?

Tabliczka znamionowa w pojazdach to niepozorny, ale niezwykle ważny element, który odgrywa kluczową rolę w identyfikacji i legalności pojazdu.

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »